Webbtidning

Vad är queerhistoria?

När man talar om könets och sexualitetens mångfald har man på 2000-talet börjat använda allt mångsidigare termer. Det här reflekterar delvis en förändring som är på gång  där de tidigare… Läs mer »Vad är queerhistoria?

Kaksi kirjaa pöydällä: Rakkauden monet kasvot (toimittaneet Sievers ja Stålström) sekä Varjoelämää ja julkisia salaisuuksia (kirjoittanut Tuula Juvonen).

Data från Dataarkivet kan användas för att studera queerhistoria från efterkrigstidens Finland till idag

Under årens lopp har Dataarkivet, som specialiserat sig på arkivering av samhällsvetenskapliga forskningsdata, samlat en omfattande uppsättning forskningsdata om sexuella minoriteter och könsminoriteter. Skriftliga undersökningar, intervjuer och enkäter finns tillgängliga… Läs mer »Data från Dataarkivet kan användas för att studera queerhistoria från efterkrigstidens Finland till idag

Paperipino, jossa päälimmäisenä sateenkaarella ja RFSL:n logolla varustettu kirje otsikolla "Korrespondens med Finland"

Stockholms Riksarkivet och RFSLs samlingar

År 1948 grundades Nordens första homoförening Forbundet af 1948 i Danmark. Föreningen utvidgade år 1950 sin verksamhet till Sverige, där en underförening till den grundades. Den svenska föreningen upprätthöll kontakter till Finland, också efter att föreningen blev självständig år 1952 och tog namnet Riksförbundet för sexuellt likaberättigande (RFSL, sedan år 2007 Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter). Eftersom det inte ännu fanns en egen organisation för homosexuella i Finland på 1950- och 1960-talet, ville många finländare bli medlemmar i RFSL och korresponderade med föreningen.