Sidan är under uppbyggnad.

Tack för ditt tålamod! Under tiden kan du bläddra färdigt innehåll. Bekanta dig med queerhistorisk månad, anmäl ditt evenemang, kontakta oss eller bli medlem i föreningen.

Skrifter av Queerhistoriens vänner

Läs mer på webbtidningen Skrifter av Queerhistoriens vänner. Mer texter ser du på finska sidan.

 • Åland 100 ur ett queerhistoriskt perspektiv: #åland100queer
  Ålands självstyrelse firade sitt 100-årsjubileum på självstyrelsedagen den 9 juni 2022, det var då exakt 100 år sedan landstinget (det som numera är lagtinget) sammanträdde för första gången. Jubileumsfirandet inleddes redan 2021 och har nu pågått i snart två år; det har bjudits på ålandspannkaka, teatrar, galor och konserter, Finlands president och Sveriges kung har … Läs mer
 • Att skriva – att påverka! Queert inflytande i skrift, från insändarspalterna till instastories
  Då aktivism som driver queeras och transpersoners rättigheter diskuteras är det ofta de synliga formerna av aktivism man fäster sig vid. Mindre uppmärksamhet riktas mot en mer lågmäld och anspråkslös form av aktivism: att skriva. I artikeln granskar Alasuutari och Iisakka den skrivna textens aktivismkontinuum.
 • Kurragömma med kärleken – romsk queerhistoria
  I Finland finns ingen forskning kring romer som tillhör sexuella minoriteter och könsminoriteter. Det ser för tillfället ut som om sådana personer inte finns, eller aldrig ens har funnits, i Finland. Det intrycket vill man också ge i den romska gemenskapen, där man ogärna talar om saken. Den här artikeln ger läsarna information om och olika synvinklar på hbtiq-romers historia och dessutom förklaras kort hur identiteten och tabun kring den har en stark koppling till den kulturella identiteten och värdegrunden i den romska gemenskapen.
 • Dokumentera självupplevd queerhistoria
  Arbetararkivet bevarar arkiv från organisationer, privatpersoner och forskningsinstanser med queer anknytning. Kommittén för Arbetartradition tar emot memoarer och intervjuer.
 • Porträtt av ett kärlekspar avslöjar – genom att dölja allt
  Jag känner mig upprymd alltid då jag ser en selfie tagen på en prideparad. Varje bild av personer som går hand i hand är resultatet av en kamp som sträcker sig över många decennier. I varje bild syns spåren av den tid då prideparader inte ordnades och homosexualitet var olagligt.
 • Den senfärdiga sjukdomsklassificeringen
  Homosexualitet avlägnades ur den finländska förteckningen över psykiska störningar för 40 år sedan (26.6.1981). Den var inte längre en psykisk störning, och hundratusentals lesbiska, homosexuella och bisexuella som klassats som sjuka blev plötsligt friska.

Queerhistoriens vänner på sociala medier

Facebook: Sateenkaarihistoria
Instagram: @sateenkaarihistoria