Etusivu / Verkkolehden kaikki tekstit / Dokumentera självupplevd queerhistoria

Dokumentera självupplevd queerhistoria

Arbetararkivets samlingar

Arbetararkivet bevarar arkiv från organisationer, privatpersoner och forskningsinstanser med queer anknytning. I arkivet ingår material från bl.a. Seta, dess lokalföreningar Helsingin Seudun Seta och Pirkanmaan Seta samt studentföreningen Opiskelijahomot ja -lesbot ry. I samlingen om queerforskning (Homo-, lesbo- ja queer-tutkimuskokoelma) ingår material från Nätverket för homosexuell forskning (Homotutkimusverkosto), Nätverket för lesbisk forskning (Lesbotutkimusverkosto), Olivia – stödföreningen för kvinnoforskningsnätverket samt Sällskapet för Queerforskning i Finland. Arkiven innefattar material i text-, ljud-, bild- och videoform. Kommittén för Arbetartradition som är en del av Arbetararkivet har dessutom i sina samlingar minnesmaterial med queertema. År 2005 ordnade Kommittén för Arbetartradition i samarbete med Seta och forskare Tuula Juvonen Finlands första systematiska insamling av minneskunskap riktad till HBTQ-personer, under rubriken Från osynlig till synlig (Näkymättömästä näkyväksi). Tack vare donationer har kommitténs samlingar även efter denna insamling kompletterats med flera intervjuer och nedtecknade hågkomster kring queertemat.

Bidra till arkivets samlingar genom att skriva eller intervjua

Kommittén för Arbetartradition tar emot memoarer och intervjuer: till exempel nedtecknade minnen ur det egna livet samt inspelade intervjuer och renskrivna transkriptioner av dessa. Materialet som donerats blir tillgängligt som en del av kommitténs samlingar i Arbetararkivet.

Nedtecknade minnen eller inspelade och transkriberade intervjuer går att skicka antingen som brev eller e-post. Textfiler som skickas per e-post bör vara i rtf- eller word-format. Ljudfiler tas emot i mp3– eller wav-format. Om du skriver ner eller skriver ut materialet på papper får du gärna lämna en marginal på några cm i papprets vänstra kant, så att det går att föra in det i en mapp.

Bifoga dina kontaktuppgifter, så att vi kan komma överens om detaljerna kring överlåtelsen och skicka dig avtalet.

Om du vill donera ett mer omfattande material med nedtecknade minnen, ljudinspelningar och fotografier kan du gärna kontakta oss på förhand så vi kan se till att överlåtelsen fungerar smidigt.

Vi tar emot material antingen

  • per e-post: tmt@tyark.fi
  • eller per post: Kommittén för Arbetartradition, Sörnäs strandväg 25, 00500 Helsingfors.

Kommittén för Arbetartradition avhämtar inte donerat material.

Insamling av minneskunskap

Om du planerar en insamling av minneskunskap genom intervjuer för att dokumentera queerhistoria kan du gärna först bekanta dig med guiden som sammanställts av Sällskapet för arbetarrörelsens historia och arbetarkultur. (Anne Heimo, Tuula Juvonen och Heidi Kurvinen: Opas muistitietohaastattelun tekemiseen, THPTS, Helsingfors 2021.)

Spela helst in intervjuerna i mp3- eller wav-format. I början av ljudfilen ger du bakgrundsinformation för intervjun: tid och plats, intervjuarens namn samt den intervjuades namn, födelsetid och födelseort. Spela också in en redogörelse för varför intervjun görs, var den kommer att bevaras och att materialet överlåts till Arbetararkivet där det görs tillgängligt för forskning.

När du skickar intervjun till arkivet bifogar du nödvändig metainformation: uppgifter om vem som intervjuas (namn, födelsetid och födelseort), intervjuarens namn, tid och plats för intervjun samt en kort beskrivning av innehållet: varför intervjun gjorts, och vilka temaområden som behandlas.

Om du vill kan du transkribera intervjun, alltså skriva rent den ord för ord, och överlåta även denna textfil till arkivet som bilaga till ljudfilen.

Om du planerar ett mer omfattande forskningsprojekt, och vill donera intervjuerna det resulterar i till oss, ska du gärna kontakta oss redan innan du inleder insamlingen.

Användningsvillkor

Material som doneras till Arbetararkivet placeras i samlingarna som tillhör Kommittén för Arbetartradition där det görs tillgängligt för forskning. Materialet ordnas och katalogiseras, och metainformationen (beskrivningen och uppgifterna om upphovsperson) publiceras i arkivets databas. I och med detta finns uppgifterna också tillgängliga t.ex. i den öppna söktjänsten Finna. Arbetararkivet förvarar material i enlighet med rådande arkivpraxis och lagstiftning.

Om den intervjuade så önskar går det att använda pseudonym vid beskrivning och arkivering av materialet. Den som berättar får dessutom välja om hen vill att materialet ska refereras till med namn i forskningen. Berättaren kan även ställa upp villkor för publikation av materialet. I vissa fall kan det också vara möjligt att tillfälligt eller permanent begränsa användningsrätten, så att det krävs forskningstillstånd från arkivet för att få åtkomst. Du minns väl ändå att materialet arkiveras för att det ska kunna utnyttjas av forskare!

Överlåtelseavtal

Då materialet doneras görs ett formellt överlåtelseavtal upp. I och med det överförs äganderätten till materialet till arkivet. Överlåtelseavtalet finns på Arbetararkivets nätsidor. Du kan fylla i dokumentet, skriva under det och skicka det till oss per post eller e-post.

I fråga om intervjuer bör det noteras att både intervjuaren och den intervjuade ska fylla i skilda överlåtelseavtal.

Mer information:

Pete Pesonen, sekreterare, Kommittén för Arbetartradition
tel. 040 455 3198
pete.pesonen@tyark.fi

Skrifter av queerhistoriens vänner är en webbtidning som ges ut av Queerhistoriens vänner rf på sateenkaarihistoria.fi/sv/webbtidning/ (svenska version).

Om webbtidningen

Anvisningar för författare

ISSN 2737-3908