Etusivu / Verkkolehden kaikki tekstit / Stockholms Riksarkivet och RFSLs samlingar

Stockholms Riksarkivet och RFSLs samlingar

Paperipino, jossa päälimmäisenä sateenkaarella ja RFSL:n logolla varustettu kirje otsikolla "Korrespondens med Finland"

Riksarkivet, Stockholm
https://riksarkivet.se/

År 1948 grundades Nordens första homoförening Forbundet af 1948 i Danmark. Föreningen utvidgade år 1950 sin verksamhet till Sverige, där en underförening till den grundades. Den svenska föreningen upprätthöll kontakter till Finland, också efter att föreningen blev självständig år 1952 och tog namnet Riksförbundet för sexuellt likaberättigande (RFSL, sedan år 2007 Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter). Eftersom det inte ännu fanns en egen organisation för homosexuella i Finland på 1950- och 1960-talet, ville många finländare bli medlemmar i RFSL och korresponderade med föreningen.

RFSL har senare donerat sitt arkiv till Riksarkivet som finns i Stockholm. I RFSLs samlingar hittas helheten ’Korrespondens med organisationer och privatpersoner i andra länder’, vol. 3’, och i den ’Korrespondens Utlandet Finland 1960–1970’. Till den här samlingen hör en mapp med brev genom vilka finländare under de här åren närmade sig föreningen. Dessutom hittas här och där i RFSLs arkiv även äldre korrespondens.

Enligt uppgift har ingen ännu forskat i vad den här korrespondensen innehåller. För att få använda materialet behövs lov av RFSL. Materialet är inte digitaliserat, men det hittas i Riksarkivets enhet i Marieberg med följande uppgifter:

SE/RA/730611: Riksförbundet för sexuellt likaberättigande 
Serie E: Inkomna handlingar 
Serie E1: Korrespondens 
Serie E1E: Korrespondens med organisationer och privatpersoner i andra länder 
Volym 3: Korrespondens Utlandet Finland 1960–1970  

Enskilda finländares brevväxling hittas också i serien E1D: Korrespondens med privatpersoner i Sverige samt i samlingarna Korrespondens med privatpersoner 1971–75 och Nordisk Råd for Homoseksuelle. Arkivpersonalen kan hjälpa med att hitta dem.

Lektor Peter Edelberg  
Saxo-Instituttet 
Københavns Universitet