Queerhistoriens vänner

Föreningen Queerhistoriens vänner rf, på finska Sateenkaarihistorian ystävät ry, är grundad år 2020 med syftet att främja kännedomen och forskningen om samt bevarandet och synliggörandet av sexuella och könsminoriteters historia samt queerhistoria. I denna fråga samarbetar vi bland annat med museer, arkiv och bibliotek.  

Föreningen upprätthåller plattformen sateenkaarihistoria.fi, som är riktad till en bred allmänhet och som innehåller rikligt med information och material om queerhistoria i Finland. Vi arrangerar även diskussioner, seminarier och andra evenemang i anslutning till temat. Föreningen koordinerar Queerhistorisk månad, som sedan 2018 har arrangerats årligen i november. År 2021 koordinerar föreningen programhelheten för minnesåret av avkriminaliseringen av homosexualitet år 1971.