Etusivu / Samlingar / Arkiv och samlingar

Arkiv och samlingar

Minnesinstitutioner som dokumenterar finländsk queerhistoria

Arbetarmuseet Werstas

Arbetarmuseet Werstas har det nationella ansvaret för dokumentationen av finländsk queerhistoria. Sammanställandet av HBT-samlingen som kretsar kring könsminoriteter och sexuella minoriteter inleddes år 2002 Samlingen är alltså ännu liten: den inkluderar ca 1500 föremål, ca 3000 fotografier samt ca 500 böcker och mindre trycksaker (siffrorna från 2020). Arbetarmuseet Werstas finns i Tammerfors.

Se även texterna i nättidskriften:
Att avslöja genom att dölja – två älskare i bild
En transvestit eller en person i kjol?
Gör historia genom att donera till museet
Museiföremålen bär på budskap

Arbetararkivet

I Arbetararkivet förvaras arkivmaterial tillhörande föreningar, privatpersoner och forskningsprojekt som representerar och stöder sexuella minoriteter och könsminoriteter. Setas arkiv har t.ex. förvarats av Arbetararkivet sedan 2002. Arbetararkivet finns i Helsingfors.

Se även texterna i nättidskriften:
Dokumentera självupplevd queerhistoria
Arbetararkivet dokumenterar queerhistoria
Queerhistorien blir synlig i Arbetararkivets fotografier

Riksdagens bibliotek

1. Riksdagens söktjänst – riksdagsärenden och dokument
2. Tjänsten för digitaliserade riksdagsdokument 1907-2000
3. Informationspaket om utvecklingen från lagen om registrerat partnerskap mot könsneutralt äktenskap
4. Selma, riksdagsbibliotekets söktjänst

Se även texten i nättidskriften om användningen av riksdagens material:
Queerhistoriskt material i riksdagens söktjänst

Finna.fi-portalen

Finna.fi är en sökportal som samlar material tillhörande hundratals olika inhemska aktörer, som museer och arkiv, under samma tak. Här finns mycket queerhistoriskt material tillgängligt.

Se även texten i nättidskriften om queerhistoriskt material i söktjänsten Finna:
I Finna kan både amatörer och forskare göra fynd

Hotell- och restaurangmuseet: Restopedia

Nätsidan Restopedia (www.restopedia.fi) togs ur bruk 2021 och kommer i mån av möjlighet att på nytt tas i bruk senare. Material finns tillgängligt via Hotell- och restaurangmuseets söktjänst, och i samband med projektet har minnen publicerats på facebooksidan för Restopedia: www.facebook.com/hrmrestopedia

Restaurangminnen i regnbågens färger

Riksarkivet i Sverige: RFSL:s samlingar

Riksförbundet för sexuellt likaberättigande, RFSL, är föreningen för sexuella minoriteter i Sverige och föreningens arkiv finns i Riksarkivet i Stockholm. Arkivmaterialet inkluderar eller tangerar ofta finländsk queerhistoria.

Se även texterna i nättidskriften:
Riksarkivet i Stockholm och RFSL:s samlingar

Finska Litteratursällskapet

Äänekäs hiljaisuus (En ljudlig tystnad) – utställning av SKS material med queertama

Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.

Samhällsvetenskapliga arkivet

Temasida om könsmångfald, HBTIQ och queerhistoria

Se även texterna i nättidskriften:
I arkivmaterialet kan man studera queerhistoria i Finland från efterkrigstiden framåt

Nätarkiv om queerhistoria

Gaycaching & queercaching

Facebooksida som presenterar hur verket Gaykätkö (Gaycache) förbereddes, framskred och slutligen offentliggjordes år 2016.
Gaykätkö-verkets facebooksida

Facebooksida som presenterar hur verket Queerkätkö (Queercache) förbereddes, framskred och slutligen offentliggjordes under vintern, våren och sommaren 2016-2017.
Queerkätkö-verkets facebooksida

Eva Isaksson

Under de queerhistoriska temamånaderna 2018 och 2019 publicerade Eva Isaksson dagligen offentligt på Facebook olika berättelser, synpunkter och material relaterade till finländsk queerhistoria.

Uppdateringar under queerhistoriska temamånaden 2019
Uppdateringar under queerhistoriska temamånaden 2018

Extaasi – anarkistisk kulturgrupp

Extaasis historieblogg

Nättidskriften Finnqueer

De sexuella minoriteternas och könsminoriteternas jämställdhetskamp i Finland och världen historiskt sett

Islamia Queeristi (Queer islam)

Islamia Queeristi är Wasla-kollektivets projekt med syfte att göra tolkningen av islam mer mångsidig och framför allt öka kunskapen om HBTIQ-inklusiva tolkningar i Finland. Islamia Queeristi har på sin nätsida samlat material om bl.a. islams historia, mångfald och HBTIQ-frågor.

Islamia Queeristi: material

Ranneliike.net

Ranneliike.net upprätthålls huvudsakligen med frivilliga krafter av Sateenkaariyhteisöt ry. Sidan innehåller aktuell information och ett diskussionsforum riktade till en queer finländsk målgrupp.

Se till exempel:

Lesbo-bi-trans-kulturfestivalen Tribadernas nätter och dagar (arkiv 2000–2004)

Tribadernas nätsida (Web Archive-kopia, själva sidan inte längre tillgänglig)

Kommittén för Arbetartraditions insamlingsprojekt Unohtumattomat hetket (Oförglömliga stunder)

https://www.facebook.com/Unohtumattomathetket/
(uppdaterad 19.6.2018–21.1.2020)

Litteratur om dokumentation av queerhistoria

Se även listan över forskningspublikationer på sidan Historia.

Hekanaho, Pia Livia & Juvonen, Tuula & Savolainen, Matti & Vänskä, Annamari (2008) Pervot arkistot ja kaapit. Tutkimusaineistojen toisinajattelemisesta. SQS – Journal of Queer Studies in Finland 3:2, 58–68. https://journal.fi/sqs/article/view/53623

Juvonen, Tuula (2014) Tutkimusaineistojen arkistoinnista ja bittiavaruuksista. SQS – Journal of Queer Studies in Finland 8:1–2, 5864. https://journal.fi/sqs/article/view/49718

Paqvalén, Rita (red.) Minns du? Vårt queera kulturarv och arkivens roll. Kultur för alla-publikationer 3/2018. http://kulttuuriakaikille.fi/doc/undersokningar_och_rapporter/Minns-du-arkivapport-2018-1.pdf

Taavetti, Riikka (2013) Rivien välistä. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen historian tutkimuksen lähteet ja suomalaiset arkistoratkaisut. Avhandling pro gradu, Humanistiska fakulteten, Jyväskylä universitet. https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/41918