Jag var ung på 1960-talet

“50 år. Det kan antingen vara ett ögonblick i historien eller en lång tid, beroende på vad exakt det är man mäter. Är det ett människoliv handlar det för det mesta om dryga hälften av det. Trots att ungdomsåren ligger ett halvsekel tillbaka i tiden påverkar de resten av livet i hög grad.” Eva Isaksson är styrelsemedlem i Queerhistoriens vänner, har under en längre tid varit lesbisk aktivist och är pionjär inom nätgemenskaperna. I sitt inlägg reflekterar hon kring sitt liv för 50 år sedan, i och med att det i skrivande stund är ett halvsekel sedan homosexuella handlingar dekriminaliserades.

Vad är queerhistoria?

När man talar om könets och sexualitetens mångfald har man på 2000-talet börjat använda allt mångsidigare termer. Det här reflekterar delvis en förändring som är på gång där de tidigare svartvita uppfattningarna om kön och sexualitet har fått nya nyanser.

“Ner med råttpsykiatrin” – Utgivningsdatum 1981

På den första omslagsbilden på nätsidorna för Queerhistorians vänner finns ett fotografi som tagits på frigörelsemarschen 1981. Frigörelsedagarna var ett årligt evenemang som anordnades av Sexuellt likaberättigande rf, grundad 1974, för att öka medvetenheten om föreningens och dess medlemmars krav på jämställdhet och mänskliga rättigheter, på samma sätt som också Pride-marscherna nuförtiden.