Kurragömma med kärleken – romsk queerhistoria

I Finland finns ingen forskning kring romer som tillhör sexuella minoriteter och könsminoriteter. Det ser för tillfället ut som om sådana personer inte finns, eller aldrig ens har funnits, i Finland. Det intrycket vill man också ge i den romska gemenskapen, där man ogärna talar om saken. Den här artikeln ger läsarna information om och olika synvinklar på hbtiq-romers historia och dessutom förklaras kort hur identiteten och tabun kring den har en stark koppling till den kulturella identiteten och värdegrunden i den romska gemenskapen.