Etusivu / Samlingar

Samlingar

På sidan Samlingar hittar du information om dokumentation av queerhistoria. Dessutom finns centrala samlingar relaterade till ämnet liksom instanserna som upprätthåller dem listade.

Dokumentation av queerhistoria är det viktigaste verktyget för att bevara den. Olika typer av material, som brev, fotografier, dokument, tidningar, affischer, föremål och kläder, kan finnas i förråd hos privatpersoner och samfund, men för att de ska kunna bevaras skulle det vara säkrare att de tas om hand av en minnesinstitution som placerar dem i sina samlingar. Minnesinstitutionerna omfattar till exempel museer, arkiv och bibliotek. Då materialet ingår i dessa samlingar blir det mer tillgängligt till exempel för forskare, och institutionerna förbinder sig till att bevara det på ett sakkunnigt sätt. Delar av samlingarnas material kan vara tillgängligt för allmänheten, medan sådant som är känsligt till sin natur eller innehåller personuppgifter kan kategoriseras som konfidentiellt. Då avgörs användning i forskningssyfte från fall till fall.