Etusivu / Tidslinje för finländsk queerhistoria

Tidslinje för finländsk queerhistoria

Tidslinjen för finländsk queerhistoria uppdateras kontinuerligt och omfattar milstolpar i fråga om kultur, queera gemenskaper och lagstiftning. Den uppdateras efterhand som vi samlar in och verifierar information om historiska händelser. Notera att listan inte är en fullständig redogörelse för finländsk queerhistoria.

Saknas någon viktig händelse från tidslinjen? Kontakta oss: info@sateenkaarihistoria.fi.

 • 2021

  15.9.2021 fastställer Högsta domstolen att det inte är ett brott att som hiv-positiv ha oskyddat sex, förutsatt att man har fungerande medicinering. Beslutet är banbrytande i och med att det minskar stigmatiseringen av hiv-positiva. Trots allmänna missuppfattningar smittar inte hiv så länge medicineringen håller virushalten i blodet på låg nivå.

 • 2020

  Queerhistoriens vänner rf grundas.

 • 2019

  Den nya namnlagen träder i kraft i början av året. Paragraferna om ändring av förnamn är rätt vagt formulerade i fråga om kön, och det förbättrar könsminoriteternas rättsliga ställning.

  Moderskapslagen träder i kraft 1.4.2019.

  Setas Transstödcentrum blir Kompetenscentrum för könsmångfald 4.4.2019.

 • 2018

  Den första queerhistoriska temamånaden i Finland ordnas 20.10–20.11.2018.

 • 2017

  Den jämställda äktenskapslagen träder i kraft 1.3.2017. Kravet på skilsmässa försvinner ur translagen. Samkönade par behandlas jämställt i fråga om sociala förmåner.

 • 2016

  Enligt de nya grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen har den grundläggande utbildningen som uppgift att bidra med information om och förståelse för könsmångfald (från och med hösten 2016).

 • 2015

  Förnyade versioner av diskrimineringslagen och jämställdhetslagen träder i kraft. I diskrimineringslagen utökas definitionen av könsdiskriminering till att gälla även könsidentitet och könsuttryck. Minoritetsombudsmannen blir jämställdhetsombudsman, med rätt att ta upp alla former av diskriminering till behandling.

 • 2014

  Riksdagen stiftar den jämlika äktenskapslagen, med grund i medborgarinitiativet Tahdon2013.

 • 2013

  Det i ordningen andra medborgarinitiativet som samlat tillräckligt många underteckningar överlämnas till riksdagen: Tahdon2013 för en jämställd äktenskapslag. Initiativet nådde upp till 166 851 underteckningar.

 • 2011

  Institutet för hälsa och välfärd avlägsnar transvestism och fetischism ur klassifikationen av sjukdomar i Finland. Tidigare var transvestism och fetischism kategoriserade som psykiska störningar i WHO:s ICD-klassificeringssystem.

  Läs mera i Antti Kauppinens text och Anukatariina Saloheimos text i vår nättidskrift.

  Sexuell läggning läggs till i strafflagen som grund för hårdare straff för hatbrott.

 • 2009

  Lagen om registrerat partnerskap ändras så att adoption inom familjen blir möjlig även för registrerade partners. Fram till år 2009 var det möjligt bara för gifta par.

 • 2007

  Lagen om assisterad befruktning godkänns. I den tillåts behandlingar med donerade könsceller utan begränsningar i fråga om förhållande eller partnerns kön. Även före lagen har behandlingar getts, men i samband med lagberedningen uppstår en het debatt om huruvida det borde förbjudas. Rätt till föräldrapenningsperiod fås också vid socialt föräldraskap, förutsatt att förhållandet är registrerat och familjen bor tillsammans.

 • 2005

  Antu Sorainen är den första som doktorerar i kvinnovetenskap i Finland, vid Helsingfors universitet. Hennes doktorsavhandling Rikollisia sattumalta? Naisten keskinäistä haureutta koskevat oikeudenkäynnit 1950-luvun Itä-Suomessa handlar om lesbiska kvinnors historia.

  Arbetarmuseet Werstas ordnar den första utställningen i Finland som handlar om sexuella minoriteter och könsminoriteter. Den får namnet ”Vaarin paketti ja sateenkaarinappi”.

 • 2004

  Jämställdhetslagen träder i kraft 20.1.2004. I den förbjuds diskriminering och införs en skyldighet för myndigheterna att främja jämställdhet i fråga om “sexuell läggning”.

  Oras Tynkkynen (De Gröna) väljs till riksdagsledamot från reservplats. Han är den första riksdagsledamoten i Finland som varit öppen om sin homosexualitet i samband med valet.

 • 2002

  Lagen om registrerat partnerskap träder i kraft.

  Riksdagen godkänner translagen.

 • 2001

  I den nya arbetsavtalslagen förbjuds explicit diskriminering baserad på “sexuell läggning”.

  Riksdagen godkänner lagen om registrerat partnerskap.

 • 2000

  Den nya grundlagen träder i kraft. Lagens 6 § innefattar jämställdhet inför lagen och ett allmänt förbud mot diskriminering. Tarja Halonen väljs till president för Finland. Hon är den första presidenten i världen som varit verksam som ordförande för en queerorganisation (ordförande för Seta 1980-1981).

  Konst- och kulturfestivalen Tribadernas nätter och dagar (2000-2009) med lesbiskt samt bi- och transtema ordnas för första gången i Helsingfors. Under de tio år festivalen ordnades ingick bl.a. olika workshops och seminarier, litterära salonger, konstutställningar, teater-, dans- och musikframföranden, drag king-kurser och -tävlingar samt burleskkvällar. Arkiv över de första årens program och material finns här: http://www.sappho.net/tribadit/

  Läs om hur t.ex. arrangörerna Johanna Pakkanen och Rita Paqvalén minns festivalen i artikeln ”Kultur som politiskt vapen” (NIKK magasin 2004:2). Om vinnaren i Finlands första drag king-tävling Salome ”O. Virta” Tuomaala kan man läsa i artikeln ”Henkseleitä lainaamassa”. (Ylioppilaslehti 16.2.2001).

 • 1999

  Uppmaningsförbudet upphävs efter 28 år. Uppmaningsförbudet infördes år 1971, då homosexuella handlingar inte längre var straffbara enligt Finlands strafflag. (Se även inspelningen av evenemanget I skuggan av kriminaliseringen från 2021 där uppmaningsförbudet och censurlagar som är eller varit i kraft annanstans i världen diskuteras.)

  Den sexuella myndighetsåldern blir samma för både heterosexuell och homosexuell sex.

  Forskaren och medborgarakrivisten Olli Stålström åtalas för sin doktorsavhandling som publicerats två år tidigare (Homoseksuaalisuuden sairausleiman loppu). Åtalet förkastas av Tammerfors tingsrätt.

 • 1998

  Pentti Holappa får Finlandiapriset för verket Ystävän muotokuva som beskriver två mäns passionerade förhållande. I och med att boken var den första med hbtiq-tema som fick Finlandiapriset krossades ett glastak. Under det tidiga 2000-talet belönades flera verk med queertema med Finlandiapriset: Johanna Sinisalos Ennen päivänlaskua ei voi (2000, Bara sedan solen sjunkit), Pirkko Saisios Punainen erokirja (2003, Den röda separationsboken) och Helena Sinervos Runoilijan talossa (2004).

  Läs mer om ämnet i Sanna Karkulehtos doktorsavhandling Kaapista kaanoniin ja takaisin. Johanna Sinisalon, Pirkko Saision ja Helena Sinervon teosten queer-poliittisia luentoja (Uleåborgs universitet 2007).

 • 1996

  Transvestitföreningen Dreamwear Club DwC ry grundas i samband med evenemanget TransHelsinki 1996. Föreningen togs in i föreningsregistret året därpå, och blev Setas medlemsförening. Läs mer i DwC:s 25-årshistorik.

 • 1994

  Seta grundar Transstödcentrum (numera Kompetenscentrum för könsmångfald).

 • 1993

  Ilppo Pohjolas kortfilm med transtema P(l)ain Truth har premiär på vårvintern 1993.

  Homo- och lesborestaurangen Gay Gambrini i Helsingfors stänger 23.3.1993.

  Den internationella seminariet med homo- och lesbotema De/Reconstructing Identity Politics ordnas i Helsingfors 23.–25.4.1993.

  Den första homo- och lesbobokhandeln i Finland, Baffin Books, öppnar i Helsingfors i juli.

  Seta i Tammerfors ordnar Befrielsedagar 12.–15.8.1993.

  Marja Kaskisaaris licentiatarbete Minä, vieras ja moderni granskas vid Jyväskylä universitet 9.11.1993. Det är den första licentiatavhandlingen i Finland inom forskningsområdet lesbiskhet.

 • 1992

  Meikänainen Oy Ab som ger ut lesbisk och homosexuell litteratur grundas.

  Seta ordnar den internationella konferensen Lesbian, Gay and Bisexual Rights in New Europe 4.–5.4.1992 i samband med ESK-uppföljningsmötet i Helsingfors.

  Hannele Lehtikuusi som är ordförande för Seta i Åbo tar initiativ till Finlands första filmfestival med homosexuellt och lesbiskt tema, som ordnas i Åbo 22.–24.4.1992. Festivalen blev årligen återkommande, först under namnet Pervoplanet och senare Vinokino. Festivalen har senare vuxit och förutom Åbo cirkulerar den nu även i andra städer, som Helsingfors, Uleåborg och Tammerfors.

  Gaykrogen Don’t Tell Mama (DTM) öppnas 6.10.1992.

 • 1991

  Seta blir en paraplyorganisation i förbundsform.

  Ilppo Pohjolas film Daddy and the Muscle Academy får premiär 14.10.1991. Filmen handlar om Touko Laaksonen, alltså Tom of Finland.

  Vid Helsingfors universitet ordnas en föreläsningsserie om forskning kring lesbiskhet, Sapfon tyttäret, och den inledande föreläsningen hålls 16.9.1991.

  Pentti Holappas skådespel Adieu! behandlar även förhållandet mellan två män.

  En diktantologi kring temat lesbisk kärlek vid namn Ääriviivasi ihollani: Naisten rakkausrunoja naisista. Dina konturer på min hud: Kvinnors kärleksdikt om kvinnor ges ut av en antologiarbetsgrupp.

 • 1990

  Finlands andra gaykrog Mixei öppnas i Tammerfors i februari 1990.

  Seta i Åbo ordnar de första Befrielsedagarna utanför Helsingfors 16.-19.8.1990. I samband med torgevenemanget uppmanar fyra demonstranter offentligt till homosexualitet och anmäler sig själva till polisen för brott mot uppmaningsförbudet. Tingsrätten och hovrätten bedömer ändå att de agerat obetänksamt, och dömer inte ut straff.

  15 kvinnor grundar ett nationellt nätverk för forskning kring lesbiskhet i Tammerfors 11.4.1991. LTV fortsatte sin verksamhet fram till 1995. Nätverkets cirkulär som utkom fyra gånger i året finns i Arbetarmuseet Werstas samlingar.

 • 1989

  Jaakko Virtanens kortfilm Liitto som handlar om två mäns förhållande har premiär.

  Det första Voi lesbon kevättä-feminariet ordnas i Helsingfors 5.–7.5.1989.

 • 1988

  Juridisk könskorrigering blir möjligt i Finland efter att en transkvinna vunnit målet om ändring av sin personbeteckning i Högsta domstolen. Praxis kring ändring av namn och personbeteckning varierade ändå, eftersom besluten fattades av enskilda magistrat och sökandens egen aktivitet och medvetenhet kunde ha en inverkan.

  Tiina Lindfors dansverk Olennainen om två kvinnors förhållande visas under Helsingfors festspel.

 • 1987

  Olli Stålström är redaktör för den första faktaboken i Finland om aids, vid namn Aids asiallisesti.

 • 1986

  Seta grundar sina Aids-stödcentraler. Den första Aids-stödcentralen öppnar sina dörrar i Helsingfors 13.10.1986. Senare grundas centraler i Åbo, Tammerfors, Uleåborg, Kuopio och Lahtis, och år 1997 blev alla centraler en del av Hiv-stiftelsen.

  Det nordiska lesbiska feminariet ordnas i Helsingfors 16.-18.5.1986.

 • 1985

  Seta börjar sända radioprogram på Radio Citys frekvens 6.5.1985. Radioprogrammet kommer att kallas Puskaradio. Puskaradio blev några år senare Radio Toinen Linja. Ordet “puska”, alltså buske, kommer från att man tidigare i Finland talade om att vara i busken snarare än att vara i skåpet. Setas kontor fanns på den tiden i Berghäll på Andra linjen, därav namnet Toinen linja.

  Den anarkistiska kulturgruppen Extaasi grundas 1985. En medlem beskriver gruppens anda så här: “Vad var då Extaasi? Anarkistisk, lesbisk och queer feminism – gruppen var ett barn av sin tid. Extaasi var alla möjliga infall en grupp kvinnor fick. Eller, kvinnor och kvinnor. För alla i Extaasi var könet inte hugget i sten utan något flytande, något att upptäcka. Könsuttryck var något att experimentera med; ett rivningsobjekt som även kunde ge plats för något varaktigt.”

  Läs flera minnen av Extaasi här: https://extaasista.art.blog/

 • 1984

  Den första forskningsantologin om homosexualitet i Finland Rakkauden monet kasvot utkommer 25.4.1984. Redaktörer är Kai Sievers och Olli Stälström.

  Könsminoriteternas organisation Trasek grundas 19.5.1984 i Helsingfors.

  Finlands första gaykrog Gay Gambrini grundas i Helsingfors 4.7.1984. Den fanns i skymundan på innergården på Robertsgatan 3.

  De homosexuellas internationella organisation IGA:s (numera ILGA) årsmöte ordnas av Seta 9.–14.7.1984. Lesbiska kvinnor började ägna sig åt graffiti, och förutom dubbla kvinnosymboler som dök upp på väggarna dekorerades en bensinstation med texten “Lesbous suonissa” (ung. “Lesbiskhet i blodet”).

  Pirkko Saisios roman Kainin tytär publiceras. Det är den första finska romanen där två kvinnors parförhållande beskrivs öppet.

  Den lesbiska gruppen Akanat börjar ordna temakvällar. Den första träffen hölls i oktober kring temat Lesbiskhet – en sexualitet, en livsstil eller något annat? Om temakvällarna rapporterades i gruppens tidskrift Torajyvä. Forskare kan bekanta sig med den i Nationalbibliotekets läsesal eller på arbetarmuseet Werstas.

 • 1983

  Den lesbiska gruppen Akanat i Helsingfors slår fast sitt principprogram 12.1.1983.

  Seta börjar ordna discon på Botta 14.3.1983. Club Triangle fick sitt namn efter den ljusröda triangel som homosexuella män tvingades bära i Nazitysklands koncentrationsläger.

  Seta inleder en informationskampanj för att förhindra spridningen av hiv på våren 1983. På sommaren 1983 syns de första sjukdomsfallen i rubrikerna.

  Setas möte 5.6.1982 fattar beslut om grundande av Seta-stiftelsen, och den registreras 12.4.1983. Stiftelsen beviljar bl.a. stipendier för forskning.

  Nästan 80 lesbiska kvinnor “tar tillbaka” Karhu-kabinettet i Vanhan Kellari efter befrielsedagarnas marsch. Särskilt på 70-talet var det vanligt att lesbiska kvinnor höll till i kabinettet.

 • 1982

  Den första nationella träffen för lesbiska kvinnor ordnas på Nya studenthuset i Helsingfors i samband med befrielsedagarna år 1982.

  Tidskriften Leila-Sanomat som ges ut av den lesbiska gruppen Akanat kommer ut i november 1982. Före det hade de gett ut Pärrä, och Leila-Sanomat bytte även den senare namn till Torajyvä.

  Filmen Avskedet med Tuija-Maija Niskanen som regissör får premiär. I den behandlas indirekt Vivica Bandlers förhållande med Tove Jansson.

  Det första nationella lesbiska lägret ordnas i Tuupovaara 10.–17.7.1982. I SQS tidskrift finns en artikel om lägret: Lesboleiri alakulttuurisena välitilana.

  Setas forskargrupp hjälper en forskargrupp vid Helsingfors universitet att förverkliga en undersökning om homosexuellas och lesbiskas levnadsvillkor och livsstil. I det nationella projektet lyckas man samla in 1051 ifyllda frågeformulär. Resultaten presenterades år 1994 i verket Rakkauden monet kasvot.

 • 1981

  Seta ordnar det första demonstrationståget på Befrielsedagarna i Helsingfors i maj 1981. Polisen beslagtog ett plakat där det uppmanades till homosexualitet, och förhörde demonstranter som ropat slagord. Dessa åtalades ändå inte. Med undantag för 1986 ordnades Befrielsedagarnas demonstrationståg ända fram till 1989, och efter det började befrielsedagar ordnas även i andra städer. Sitt namn fick befrielsedagarna från Gay Liberation-marscherna, som ordnades i USA till minne av Stonewall Inn-kravallerna.

  Medicinalstyrelsen meddelar 26.6. att homosexualitet strukits ur sjukdomsklassificeringsregistret.
  Bekanta dig med medikaliseringen av queera i videoinspelningarna av evenemanget Medikalisering: skada skedd.

  I juli 1981 planerar och utför en grupp queeraktivister graffiti i Helsingfors. De sprayade slagord som riktade sig mot uppmaningsförbudet och diskriminering, som “Även du kan vara gay”.

  Queera i Åbo gör sin första utfärd till Tuliranta i Letala 28.–30.8.1981. Dessa utfärder blev en långvarig tradition.

 • 1980

  Seta börjar ordna discon på Vanha Poli 10.4.1980. Före det hade danstillfällen ordnats i nationernas utrymmen. Studio 302 fick sitt namn efter den gamla diagnoskoden F302 som stod för homosexualitet och “sexuella avvikelser”. Discotillfällena på Vanha Poli upphörde 1984, då aidspaniken ledde till att Setas hyreskontrakt sades upp.

 • 1979

  Dansteatern Raatikkos verk Mitä nyt (eli) erään johtajan lapsuus behandlar temat homosexualitet.

 • 1978

  Representanter för Seta får för första gången träffa en minister, då justitieminister Paavo Nikula tar emot dem 28.11.1978.

 • 1976

  Christer Kihlmans skådespel Hundarna i Casablanca för fram stereotypiska uppfattningar om minoriteter som tema på scenen.

  Setas första möte riktat enbart till kvinnor hålls i caféet Kotinurkka 17.12.1976 där flera kvinnliga aktionsgrupper organiserar sig.

 • 1975

  Setas tidning SETA-lehti börjar komma ut.

  TV 1 sänder en dokumentär om homosexualitet av Sepi Niemi vid namn Homoseksuaalit – eräs vähemmistö 12.6.1975. Den är det första tv-programmet där homosexualitet diskuterats sakligt.

 • 1974

  Den första danstillställningen för homosexuella i Åbo ordnas 2.2.1974 i Järnvägsarbetarnas hus.

  Sexuellt likaberättigande rf (Seksuaalinen tasavertaisuus ry, Seta) grundas 29.4.1974. Fyra personer är närvarande. Föreningen ordnade sin första danstillställning på Rautalampivägens studentboende i Helsingfors.

  Finlands första demonstration för homosexuellas rättigheter ordnades 27.7.1974 i Gamla kyrkoparken i Helsingfors. Ansvarspersonen för pojkarbete i Gamla kyrkan, Seppo Kivistö, hade under pseudonymen Stefan skrivit en artikel i Ilta-Sanomat om homosexualitet och de homosexuellas ställning. Han blev uppsagd då det kom fram att han stod bakom artikeln. 40 personer deltog i demonstrationen i Gamla kyrkoparken, och det var en nyhet för Finland att demonstranterna uppträdde i offentligheten under eget namn med sina plakat. Fallet diskuterades flitigt i media under de följande månaderna.

 • 1973

  Psyke rf:s lokalförening i Tammerfors, Vagabondi, grundas.

  Ewa Ehrstedts och Bo Mellbergs avhandling pro gradu De homosexuellas sociala ställning i Finland färdigställs vid Åbo Akademi. Psyke hade bidragit genom att dela ut frågeformulär.

 • 1971

  Kriminaliseringen av homosexuella handlingar avlägsnas ur strafflagen 1.2.1971. Samtidigt ställs en högre sexuell myndighetsålder upp för homosexuella handlingar, och uppmaningsförbudet införs. Det innebär att det blir straffbart att offentligt uppmana till otukt med en person av samma kön. Uppmaningsförbudet syns i hur homosexualitet behandlas i media.

  Landets första transvestitklubb, Jasmin-Clubi, inleder sin verksamhet 6.3.1971.

 • 1970

  Under åren 1970–1971 bidrar Psyke till en studie om homosexuellas sexuella och sociala beteende som utförs vid Tammerfors universitet.

  Psyke får ett eget utrymme i källaren på Kalevagatan 45, där klubbkvällar sedan ordnades. Författaren Kaarina Valoaalto beskriver Psykes kvällstillställningar i romanen Huono iho (1986).

 • 1969

  Psyke börjar publicera den första regelbundet utkommande tidskriften kring temat sexuella minoriteter 25.4.1969. 96 (Ysikutonen) gavs ut ända till slutet av år 1986. Lesbiska och homosexuella kunde söka sällskap genom att annonsera i tidskriften. Forskare kan bekanta sig med 96 i Nationalbibliotekets läsesal eller i Arbetarmuseet Werstas.

  2.12.1969 stoppar chefen för TV 2 filmen Oletko sinä…? i regi av Matti Lehti. Filmen kretsar kring två unga mäns kärleksaffär och visades första gången på tv år 1999. Läs mer (på finska) i Yles artikel Sensuroitu ohjelma homoudesta eller i Helsingin Sanomats arkivartikel från 1969 (betalmur).

 • 1968

  Den första finländska publikationen om sexuella minoriteter, ett uppkopierat häfte vid namn Homo & Societas, utkommer på vårvintern 1968. Den publiceras av Toisen säteen ryhmä.

  Toisen säteen ryhmä upplöses i februari, eftersom föreningsregistret vägrar införa den. De flesta av medlemmarna övergår till att verka inom Novemberrörelsens arbetsgrupp 13, som grundades sommaren 1968. Arbetsgruppen tog sig an att förbättra ställningen och utöka rättigheterna för personer tillhörande sexuella minoriteter.

  Diskussionssällskapet Psyke blir den första registrerade föreningen för sexuella minoriteter i Finland, då registreringen godkänns 10.2.1968 – vid en tidpunkt då homosexuella handlingar ännu var förbjudna i Finlands strafflag (fram till 1971).

  Psyke ordnar den första danstillställningen för homosexuella i Finland på restaurang Lucci i Helsingfors i februari 1968. Tidningen Hymy publicerade senare en skandalartikel om dansen på Lucci, som ledde till att deltagare uteblev. Läs mera på Ranneliikes sidor (på finska): Hymy-lehden kohureportaasi Lucci-ravintolasta 1969.

  Svensken Lars Ullerstams verk De erotiska minoriteterna utkommer på finska med titeln Sukupuoliset vähemmistöt.

  I början av december 1968 skriver tidningarna om hur justitieombudsmannen i verksamhetsberättelsen för 1967 konstaterat att det inte kan ses som ett brott mot det i många städer uppställda maskeringsförbudet att klä sig i det andra könets kläder. Städernas ordningsregler hade uppenbarligen använts mot transvestiter och personer med icke-normenligt könsuttryck.

 • 1967

  Finlands första förening för sexuella minoriteter, Toisen säteen ryhmä, grundas i november 1967 men godkänns inte i föreningsregistret. Enligt det spirituella tänkesättet representerar regnbågens andra, gula stråle förmågan att älska och ta emot kärlek: därav namnet Toinen säde, alltså Andra strålen.

 • 1966

  Verket Sukupuoleton Suomi som är sammanställt av Ilkka Taipale kommer ut. I boken ingår artikeln “Homoseksualismista juristin silmin” där advokaten Herbert Gumpler kritiserar kriminaliseringen av homosexuella handlingar, eftersom den kan leda till att homosexuella män utsätts för utpressning och misshandel.

 • 1964

  Restaurang Vanhan kellari öppnar i november 1964, och blir ett uppskattat tillhåll för sexuella minoriteter. I den queera historieskrivningen sägs ofta att de homosexuella tog över Vanhan kellari. Under flera decennier är restaurangen en mötesplats för homosexuella. Även lesbiska kvinnor träffade varandra i Vanhan kellari. Vanhan kellari hade ett ölutrymme och ett grillutrymme, och särskilt det senare var populärt hos de homosexuella männen. Kabinettet Karhukabinetti i Vanhan kellari blev i sin tur den första baren i Finland med lesbiskt klientel. En besökare kunde gå före i kön till Vanhan kellari genom att säga sig ha en reservation till grillen. För kvinnor kunde det vara svårt att träffas på restaurang på 60-talet, eftersom de måste vara i sällskap av en man.

 • 1963

  Christer Kihlmans genomslagsroman Den blå modern publiceras. Romanen, som vann statens litteraturpris samma år, kretsar bland annat kring homosexualitet.

 • 1903

  Aino Malmbergs Ystävyyttä publiceras. Den är sannolikt den första finska novellen med lesbiskt tema.

 • 1894

  En lag där mäns och kvinnors homosexuella handlingar kriminaliseras träder i kraft i storfurstendömet Finland. I europeisk kontext var det ovanligt att även kvinnors sexuella förhållanden sinsemellan kriminaliserades.

  Här hittar du t.ex. mer information:

  Inspelningarna från evenemanget I skuggan av kriminaliseringen

  Löfström, Jan (1991) ”’…silloinkin Kun Sitä Naispuolinen Henkilö Harjoittaa…’: Naisten Homoseksualisuuden Kriminalisointi Suomessa 1888-1889.” Naistutkimus 4, nr 3 (1991): 18-26.

  Virtanen, Johanna (2008) Luonnotonta haureutta : samaan sukupuoleen kohdistuneen halun määrittäminen Suomessa vuosina 1880-1920. Avhandling pro gradu, Jyväskylä universitet.