Etusivu / Samlingar / Skötsel av dödsbo

Skötsel av dödsbo

Då en människa går bort lämnar hen ofta kvar en mängd föremål och minnen. Ibland kan det i dem ingå värdefulla detaljer ur vår queera historia – perspektiv som alltför ofta går förlorade.

Om du misstänker eller vet att det kan finnas material som t.ex. fotografier, brev, dagböcker, dokument, föremål eller varför inte accessoarer som är relaterade till queerhistoria i en anhörigs dödsbo är det viktigt att du ser till att de inte slängs bort. Även sådant som kan verka trivialt har kanske en koppling till betydelsefulla samhälleliga händelser och värdefulla perspektiv på historien.

Det är enkelt att donera materialet till ett museum eller arkiv som upprätthålls av sakkunniga. I Finland finns två instanser som centraliserat samlar material om queerhistoria:

Arbetararkivet (dokument, fotografier)
Arbetarmuseet Werstas (föremål, fotografier, brev, dagböcker)

Tyvärr har mycket queerhistoriskt material förstörts eller hamnat på soptippen, och det försvårar forskningen inom området. Queerhistoriens vänner har sammanställt detaljerade dokumentationsanvisningar för personarkiv och detaljerade dokumentationsanvisningar för samfund i samarbete med Arbetarmuseet Werstas. Om du misstänker att det kan finnas queerhistoriskt relevant material i en anhörigs dödsbo kan du gärna för säkerhets skull kontakta Arbetararkivet eller Arbetarmuseet Werstas.

Det går också utmärkt att under sin livstid själv överlåta material till Arbetararkivet eller Arbetarmuseet Werstas. Det är bäst att själv donera materialet eftersom kontexten då kan dokumenteras.