Etusivu / Skrifter av Queerhistoriens vänner / Om webbtidningen

Om webbtidningen

Föreningen Queerhistoriens vänner publicerar forskningsbaserad information om Finlands queerhistoria och dess källor i webbtidningen Skrifter av Queerhistoriens vänner.

Förutom allmänheten tjänar tidskriftens artiklar särskilt forskare, minnesorganisationer och utbildningsinstitutioner.

Föreningen Queerhistoriens vänner rf är grundad år 2020 med syftet att främja kännedomen och forskningen om samt bevarandet och synliggörandet av sexuella och könsminoriteters historia samt queerhistoria.

Webbtidningen stöds av Kone Foundation.

Redaktion

Chefredaktör: Tuula Juvonen (puheenjohtaja@sateenkaarihistoria.fi) Redaktionssekreterare: Kaura Raudaskoski (sihteeri@sateenkaarihistoria.fi)

Resten av redaktionen består av medlemmarna i styrelsen för Queerhistoriens vänner rf.

Typer av text:

Artiklar är korta vetenskapliga artiklar om teman i queerhistorien baserade på forskares egen forskning.
Inlägg är korta texter av olika författare om lagring, forskning eller undervisning i queerhistoria.
Presentationer är skrivna av minnesorganisationer om deras samlingar och användbarhet. Recensioner av böcker eller andra kulturprodukter är skrivna av experter på queerhistoria.
Pressmeddelande relaterade till föreningens och partners verksamhetsområde.