Etusivu / Skrifter av Queerhistoriens vänner / Nättidskriften

Nättidskriften

I nättidskriften Skrifter av Queerhistoriens vänner som finns på hemsidan publicerar Queerhistoriens vänner populariserad forskning om finländsk queerhistoria och dess källor.

Tidskriftens artiklar tjänar såväl allmänheten som forskarna, minnesinstitutionerna och utbildningssektorn.

Nättidskriftens ISSN är ISSN 2737-3908. Numret innebär att artiklarna indexeras i offentliga register och de kan läggas till i universitetens databaser så att artikelskribenten och hens organisation får samhälleligt genomslag.

Föreningen Queerhistoriens vänner rf grundades 2020 i syfte att öka kännedomen om könsmångfaldens och den sexuella mångfaldens historia. Föreningen vill dessutom främja dokumentation och synliggörande av denna historia, liksom queerhistorisk forskning.

Webbtidningen stöds av Konestiftelsen.

Redaktion

Chefredaktör: Tuula Juvonen (puheenjohtaja@sateenkaarihistoria.fi)
Redaktionssekreterare: Kaura Raudaskoski (sihteeri@sateenkaarihistoria.fi)
Redaktionen i övrigt: Till redaktionsrådet hör Queerhistoriens vänners styrelsemedlemmar Eva Isaksson, Antti Kauppinen, Jean Lukkarinen, Rita Paqvalén, Minna Sannikka, Kari Silvola och Emil Uuttu.

Typer av text

Artiklarna är korta forskningsbaserade artiklar om queerhistoriska teman.
Inläggen är korta texter av olika författare om att dokumentera, forska i och lära ut queerhistoria.
Presentationerna är skrivna av minnesinstitutioner och lyfter fram vilka samlingar som finns och hur de kan användas.
Recensionerna av böcker eller andra verk är skrivna av experter på queerhistoria.
Pressmeddelandena förmedlar information om föreningens och dess samarbetsparters verksamhet.

Skrifter av queerhistoriens vänner är en webbtidning som ges ut av Queerhistoriens vänner rf på sateenkaarihistoria.fi/sv/webbtidning/ (svenska version).

Om webbtidningen

Anvisningar för författare

ISSN 2737-3908