Etusivu / Verkkolehden kaikki tekstit / Arbetararkiv som uppbevaring för queerhistoria

Arbetararkiv som uppbevaring för queerhistoria

Demonstranter på riksdagshusets trappor. Skyltarna pryds av dubbla venustecken samt texterna "Lägenheter för homosexuella par", "Diskriminering är sjukdom" och "Kärlek, intimitet, jämlikhet." På en stor banderoll i mitten står “Seta sex år för homosexuella rättigheter”, en del av banderolltexten skyms av de människor som står framför den.

Setas demonstration på frigörelsedagarna vid riksdagshuset 1980. Setas fotosamlingar, Arbetararkivet.

Arbetararkivet grundades 1909 och är det äldsta arkivet för folkrörelser i vårt land. Det har fokuserat på att uppbevara material i anslutning till arbetartraditionen, till socialhistoria och material om arbete för mänskliga rättigheter. Samarbetet med Seta, som inleddes 2002, gjorde bevarandet av sexuella och könsminoriteternas historia till en del av samlingspolitiken i folkrörelsernas arkiv.

Material

Arbetararkivet innehåller arkiv av organisationer, individer och forskningsprojekt som representerar och stöder sexual- och könsminoriteter.

Till dem som utformar arkivet hör bland annat den landsomfattande organisationen för mänskliga rättigheter Seta, dess medlemsorganisationer Helsingforsregionens Seta och Birkalands Seta, studentföreningen för homosexuella och lesbiska (Opiskelijahomot ja -lesbot ry). I samlingen för homosexuell, lesbiska och queerforskning hittas nätverken för homosexuell och lesbisk forskning (Homotutkimusverkosto och Lesbotutkimusverkosto) samt , Olivia – stödföreningen för kvinnoforskningsnätverket och SQS – Sällskapet för queerforskning i Finland.  

Arkiven innehåller text-, ljud-, bild- och videomaterial. Arbetararkivet innehåller också sexuella och könsminoriteters minnesmaterial. Arbetararkivets minneskommission som arbetar i anslutning till arbetararkivet har arrangerat minnesinsamlingar i anslutning till queerhistoria sedan 2005.

Arkivkatalogerna för Arbetararkivet hittas i arkivsöktjänsten via hemsidorna www.tyark.fi. Forskningsanvändningen av arkiv med queerhistorietema främjas också genom digitalisering av material.

Digitalt bildmaterial kommer i framtiden att hittas i allt större utsträckning via  Arjen historia -portalen www.arjenhistoria.fi.

Forskningsanvändning och donationer av material

För att använda arkivmaterial gällande sexuella och könsminoriteter krävs lov. Lovet till materialanvändningen ges av arkivchefen eller i undantagsfall av materialets donator.

Till Arbetararkivet kan man donera förutom arkivmaterial i anslutning till Seta och dess medlemsorganisationer, även material från andra finländska organisationer för sexuella och könsminoriteter och personarkiv. Arbetarnas minnesarkiv (Työväen Muistitietotoimikunta) tar emot minneskunskap.

Frågor gällande anonymitet och personskyddsuppgifter beaktas alltid. Tillsammans med materialets donator kommer vi överens om villkoren för användningen av materialet.

Skribent: Iris Olavainen
Skribenten är verksam som forskare vid Arbetararkivet.
Översättning: Marina Giljam & Rita Paqvalén