Etusivu / Verkkolehden kaikki tekstit / Vad är queerhistoria?

Vad är queerhistoria?

När man talar om könets och sexualitetens mångfald har man på 2000-talet börjat använda allt mångsidigare termer. Det här reflekterar delvis en förändring som är på gång där de tidigare svartvita uppfattningarna om kön och sexualitet har fått nya nyanser.  Vid sidan om transkönade identiteter har bland annat intersexualitet, ickebinaritet eller könlöshet fått synlighet och på samma sätt har utöver lesbiska och homosexuella i diskussionen  i allt större mängd  bi-, pan- och asexuella kommit med. Olika regnbågsord som regnbågsfamilj eller regnbågsunga har fungerat som paraplyterm med vilkas hjälp man kan undvika krångliga ordlitanior eller föränderliga bokstavskombinationer. 

Vid sidan av den allmänna diskussionen om sexualitet och kön har det som började som lesbo- och homohistorieforskning ytterligare skevats till regnbågs- och queerhistoria. Inom regnbågshistorien är man intresserad av att i vidare mening undersöka mångfaldens historiska uppbyggnad. Som universalspråklig parallellterm till regnbågshistoria kan man också använda queerhistoria. Detta begrepp har en bakgrund i den akademiska forskningstraditionen baserad på queerteorin. I forskningen av queerhistorien fokuserar man på de konventionella normer som rått och på de olika ansträngningar som gjorts för att upprätthålla dem, men framför allt på överskridandet av normerna och på de konsekvenser som överskridandet av dem inneburit. Såtillvida kan forskare fokusera på till exempel heteronormativitet eller på normativ heterosexualitet och på brottet mot dessa och, samt även på cisnormativitet, det vill säga på kravet på att en persons kön måste överensstämma med personens kroppsanatomi och entydigt tolkas utgående från det.

Inom både regnbågs- och queerhistorien är man medveten om att aktuella begrepp som uttrycker och avgränsar individers kön och sexuella identitet är ganska unga. På samma sätt är hela den nuvarande uppfattningen om sexualitet och kön historiskt sett ganska ny. Innan våra nuvarande begrepp om kön och sexualitet framkom har det därför varit möjligt att tänka radikalt annorlunda. Men hur? Det är också en av de frågor som forskare som är intresserade av queerhistoria letar efter svar på.

På Queerhistorians vänner rf:s nätsida queerhistoria.fi synliggörs könets och sexualitetens mångfaldiga historia i denna anda.

Skribent: Tuula Juvonen
Översättning: Marina Giljam

Litteratur:

Doan, Laura (2013) Disturbing Practices: History, Sexuality, and Women’s Experience of Modern War. Chicago: The University of Chicago Press.

Juvonen, Tuula (2020) Frågor till transhistorieskrivningen. Astra 102:3, 37–39.

Juvonen, Tuula (2019) Nimeämisen mahti. Sukupuolta ja seksuaalisuutta kuvaavien termien suhteisuudesta. SQS. Suomen Queer-tutkimuksen Seuran Lehti – Tidskrift för Queerforskning i Finland – Journal of Queer Studies in Finland, 13:1–2, 1—21. https://journal.fi/sqs/article/view/89126.

Juvonen, Tuula (2002) Varjoelämää ja julkisia salaisuuksia. Tampere: Vastapaino.

Rossi, Leena-Maija (2006) Heteronormatiivisuus: käsitteen elämää ja kummastelua. Kulttuurintutkimus. 23:3, 19-28.

Riikka Taavetti (2018) Queer-historian avoimet menneisyydet. Teoksessa Elina Hakoniemi & Ilkka Kärrylä & Kristiina Silvan & Riikka Taavetti (toim.) Menneet tulevaisuudet. Ajankohta: Poliittisen historian vuosikirja 2018.Helsinki: Helsingin yliopisto. http://hdl.handle.net/10138/274541.

Taavetti, Riikka (2018) Queer Politics of Memory: Undisciplined Sexualities as Glimpses and Fragments in Finnish and Estonian Pasts. Publications of the Faculty of Social Sciences 87. Helsinki: University of Helsinki. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/244517