Etusivu / Verkkolehden kaikki tekstit / Queerhistoriens vänner rf inleder sin verksamhet

Queerhistoriens vänner rf inleder sin verksamhet

Queerhistorisk månad har sedan år 2018 firats i Finland årligen i november. Under månaden synliggör museer, arkiv och bibliotek homosexuella, lesbiska, bisexuellas och transpersoners historia genom att lyfta fram olika föremål, bilder eller annat material ur sina samlingar samt genom att erbjuda queervisningar och andra evenemang i anslutning till temat. Den nygrundade föreningen Queerhistoriens vänner rf ansvarar för kommunikationen kring den queerhistoriska månaden i samarbete med Arbetarmuseet Werstas. Föreningen fortsätter samarbetet med Queerhistorisk månads etablerade samarbetspartners.

”Den queera historien behöver en aktör som har en tät koppling inte enbart till hbtiq-samfundet utan även till historieforskningen och minnesorganisationer. Jag är glad över att Queerhistorisk månad kommer att även i fortsättningen firas i Finland och nu under ledning av en förening som är både sakkunnig och engagerad i frågan”, konstaterar den skrivlediga verksamhetsledaren för Kultur för alla Rita Paqvalén.

Kultur för alla koordinerade tillsammans med människorättsorganisationen Seta rf den queerhistoriska månadens program under åren 2018-2019. För lanseringen och koordineringen av Queerhistorisk månad erhöll de 2019 pervoteko-priset (sv. queer/skevgärning) som delas ut av SQS – Sällskapet för Queerforskning i Finland. 

”Genom vår nyöppnade Sateenkaarihistoria-webbtjänst (sv. queerhistoria) kan vi sprida information, inte enbart om aktiviteter i anslutning till Queerhistorisk månad, utan även om queerhistoria i största allmänhet under hela året”, gläds föreningens ordförande, docent Tuula Juvonen. År 2021 är det 50 år sedan homosexuella handlingars straffbarhet ströks ur strafflagen, och den nya föreningen planerar evenemang för att uppmärksamma minnesåret. Föreningens målsättning är också att sprida information om hur skolor kan fira Queerhistorisk månad.

Föreningens samarbetspart Arbetarmuseet Werstas arrangerade år 2005 en utställning om sexuella och könsminoriteters historia som första museum i Finland. Museet har det nationella ansvaret för dokumenterandet av sexuella och könsminoriteters kulturarv.Föreningen välkomnar både privatpersoner och andra aktörer som vill främja kunskapen om queerhistoria att bli medlemmar. Mer info om föreningen och om hur du kan bli medlem hittas på föreningens hemsida: www.queerhistoria.fi.