Tallenna itse koettua ja elettyä sateenkaarihistoriaa

Lähikuva punaisiin kansiin sidotusta muistitietokeruusta "Näkymättömästä näkyväksi", taustalla puinen pöytä.

Työväen Arkiston kokoelmista

Työväen Arkistossa säilytetään seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä edustavien ja tukevien järjestöjen, yksityishenkilöiden ja tutkimushankkeiden arkistoja. Arkistonmuodostajiin kuuluvat muun muassa Seta, sen jäsenjärjestöt Helsingin Seudun Seta ja Pirkanmaan Seta, Opiskelijahomot ja -lesbot ry sekä Homo-, lesbo- ja queer-tutkimuskokoelman alla Homotutkimusverkosto ja Lesbotutkimusverkosto, Olivia – Naistutkimusverkoston tuki ja Suomen Queer-tutkimuksen Seura. Arkistot sisältävät teksti-, ääni-, kuva- ja videoaineistoja. Tämän lisäksi Työväen Arkiston yhteydessä toimivan Työväen muistitietotoimikunnan kokoelmissa on muistelma-aineistoja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöiltä. Työväen muistitietotoimikunta järjesti vuonna 2005 yhteistyössä Setan ja tutkija Tuula Juvosen kanssa Suomen ensimmäisen HLBTQ-yhteisölle suunnatun muistitietokeruun Näkymättömästä näkyväksi. Toimikunnan kokoelmat ovat karttuneet keruun jälkeen useilla aihepiiriin liittyvillä haastatteluilla ja muistelmilla arkistolle tehtyjen lahjoitusten ansiosta. 

Itse kirjoitetun muistelman tai haastattelun tallentaminen osaksi arkiston kokoelmia

Työväen muistitietotoimikunta ottaa vastaan lahjoituksina muistelmia ja haastatteluja: esimerkiksi omaelämäkerrallisia kirjoituksia, haastatteluäänitteitä ja niiden puhtaaksi kirjoitettuja litteraatteja. Luovutettu aineisto järjestetään osaksi Työväen muistitietotoimikunnan kokoelmia tutkimuskäyttöön Työväen Arkistoon. 

Kirjallisia muistelmia tai haastatteluja äänitiedostoina sekä puhtaaksi kirjoitettuna tekstinä voi lähettää meille joko kirjepostina tai sähköpostitse. Sähköpostilla toimitettavien tekstitiedostojen tulee olla rtf- tai word-muodossa. Äänitteitä otamme vastaan mp3– tai wav-muodossa. Mikäli kirjoitat tai tulostat aineiston paperille, jätäthän muutaman sentin tilaa paperin vasempaan reunaan, jotta aineiston sitominen kansien väliin on mahdollista.

Liitäthän mukaan yhteystietosi, jotta voimme sopia kanssasi luovutuksen yksityiskohdista ja toimittaa sinulle luovutussopimuksen allekirjoitettavaksi.

Omaelämäkerrallisia käsikirjoituksia, äänitallenteita, valokuvia tai muuten runsaampaa luovutusta tehtäessä otathan meihin etukäteen yhteyttä onnistuneen luovutuksen varmistamiseksi.

Voit toimittaa aineiston joko

  • sähköpostitse: tmt@tyark.fi
  • tai kirjepostilla: Työväen muistitietotoimikunta, Sörnäisten rantatie 25, 00500 Helsinki.

Työväen Muistitietotoimikunta ei lähtökohtaisesti nouda aineistoluovutuksia.

Muistitietokeruun toteuttaminen

Jos olet suunnittelemassa muistitietohaastatteluiden tekemistä sateenkaarihistoriaa tallentaaksesi, kannattaa tutustua ensin Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seuran julkaisemaan muistitietohaastattelun tekemisen oppaaseen. (Anne Heimo, Tuula Juvonen ja Heidi Kurvinen: Opas muistitietohaastattelun tekemiseen, THPTS, Helsinki 2021.) 

Haastatteluja tehdessäsi käytä tallenninta, jonka tuottamat tiedostot ovat mp3- tai wav-muodossa. Puhu äänitteen alkuun tarpeelliset taustatiedot: haastatteluaika ja paikka, haastattelijan nimi sekä haastateltavan tiedot: nimi, syntymäaika ja -paikka. Kerro äänitteelle myös, mitä tarkoitusta varten haastattelu tehdään, mihin haastattelu tallennetaan ja että aineisto tallennetaan tutkimuskäyttöön Työväen Arkistoon.

Kun toimitat haastattelun arkistoon, liitä saatekirjeeseen tarpeelliset metatiedot haastatteluista: tiedot haastateltavasta (nimi, syntymäaika ja -paikka), haastattelijan nimi, tallennusaika ja -paikka, sekä ainakin lyhyt kuvaus haastattelun sisällöstä: miksi haastattelu on tehty ja millaisia teemoja siinä käsitellään.

Voit halutessasi litteroida äänitteen eli kirjoittaa sen puhtaaksi sanasta sanaan, ja lahjoittaa myös tämän tekstitiedoston arkistoon haastattelujen äänitiedostojen mukana.

Jos olet suunnittelemassa laajempaa tutkimusprojektia, jossa syntyvät haastattelut haluaisit luovuttaa meille, olethan meihin yhteydessä mielellään jo ennen keruun aloittamista.

Käyttöehdot

Työväen Arkistoon luovutettava aineisto tallennetaan Työväen muistitietotoimikunnan kokoelmiin tutkimuskäyttöön. Aineisto järjestetään ja luetteloidaan, ja sen metatiedot eli kuvailu- ja tekijätiedot julkaistaan arkiston tietokannassa, josta ne linkittyvät myös esimerkiksi kaikille avoimeen hakupalvelu Finnaan. Työväen Arkisto säilyttää aineiston vallitsevien arkistokäytänteiden ja lakien mukaisesti.

Mikäli haastateltava niin toivoo, on aineisto mahdollista kuvailla ja arkistoida pelkällä nimimerkillä. Kertoja voi myös valita, saako luovutettuun aineistoon viitata hänen nimellään tutkimuksissa. Lisäksi kertoja voi asettaa ehtoja aineiston julkaisuoikeuksille. Joissain tapauksissa aineistolle on myös mahdollista asettaa tilapäisiä tai pysyviä käyttörajoituksia niin, että se on tutkittavissa vain erillisellä, arkiston myöntämällä tutkimusluvalla. Muistathan kuitenkin, että arkistoitavat aineistot tallennetaan, jotta ne olisivat tutkijoiden käytettävissä! 

Luovutussopimus

Aineiston luovutuksen yhteydessä tehdään virallinen luovutussopimus, jolla aineiston omistusoikeus siirtyy arkistolle. Luovutussopimus löytyy Työväen Arkiston verkkosivuilta. Voit toimittaa valmiiksi täyttämäsi ja allekirjoittamasi lomakkeen meille postitse tai sähköpostitse.

Huomioithan, että haastatteluiden kohdalla sekä haastattelijan että haastateltavan tulee täyttää omat erilliset luovutussopimuksensa.  

Lisätietoja:

Työväen muistitietotoimikunnan sihteeri Pete Pesonen
puh. 040 455 3198
pete.pesonen@tyark.fi

Sateenkaarihistorian ystävien kirjoituksia on verkkolehti, jota Sateenkaarihistorian ystävät ry julkaisee osoitteessa sateenkaarihistoria.fi/verkkolehti.

Lisätietoa verkkolehdestä

Ohjeet kirjoittajille

ISSN 2737-3908