Etusivu / Verkkolehden kaikki tekstit / Valokuvien kertomaa sateenkaarihistoriaa Työväen Arkistolla

Valokuvien kertomaa sateenkaarihistoriaa Työväen Arkistolla

Ihmisiä istumassa nurmikolla. Kylteissä lukee "Alas kehotuskieltopykälä", "Glad to Be Gay", "Vaadimme syrjintäsuojaa!" ja yhdessä kyltissä on kaksi venus-merkkiä yhdessä.

Kuva: Setan vapautuspäivien mielenosoitus vuonna 1980. Setan valokuvakokoelma, Työväen Arkisto.

Valtakunnallisen ihmisoikeusjärjestö Seta ry:n valokuvakokoelma Työväen Arkistolla tarjoaa visuaalisen katsauksen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen puolesta tehtyyn työhön, arkeen ja juhlaan, ihmisiin ja ilmiöihin. Kokoelma muodostuu Setan julkaisemien Seta- ja Z- lehtien kuvituskuvista ja kattaa ajanjakson 1970-luvun puolivälistä 2000-luvun alkuun. Järjestin, kansioin ja tein valokuvaluettelon kokoelmasta vuoden 2019 alussa.

Valokuvat järjestykseen ja turvaan

Setan toiminnan tuloksena syntyneillä valokuvilla on todistusvoimaa ja ainutlaatuista kulttuurista arvoa suomalaisen sateenkaarihistorian dokumentteina. Ne toimivat myös potentiaalisena materiaalina uutta tutkimusta ja muuta kulttuurituotantoa ajatellen.

Fyysisten kuva-aineistojen arkistoinnin tarkoituksena on turvata valokuvien, negatiivien ja diakuvien säilyminen, mahdollistaa myöhempi käyttö sekä varustaa ne tunnistetiedoin.

Työväen Arkistossa Setan valokuvat, negatiivit ja diat ovat nyt turvallisesti vaippalehtien välissä ja säilytyspusseissa numeroiduissa kansioissa arkistotilassa, jonka lämpötila ja kosteustasapaino on säädetty optimaaliseksi.

Järjestämistyön tuloksena syntyneen valokuvaluettelon avulla kokoelman käyttäjät saavat kuvan siitä millaisia kuvia kokoelma sisältää ja löytävät yhä vaivattomammin hakemansa aineiston.

Kuva Vanhasta ylioppilastalosta, jonka parvekkeelta roikkuu kyltti "Homot ylös kellarista". Kaksi ihmistä istuu portailla rakennuksen edessä auringossa.
Homot ylös kellarista! Vanha ylioppilastalo Helsingissä Setan vapautuspävien aikaan 1980-luvun alussa. Setan valokuvakokoelma, Työväen Arkisto.

Digitalisoituvat arkistot

Työväen Arkistolle tuodussa Setan kuvakokoelmassa on valokuvia 2000-luvun alkuun asti. Siitä eteenpäin digikameroiden yleistyttyä kuvat ovat digimuodossa. Setan syntysähköisten digikuvien läpikäynti, arkistointi, luettelointi ja kuvailu sekä paperivalokuvien laajempi digitointi edistää kuvien saatavuutta ja käyttöä digimuodossa. Tämä työ on vielä edessä. Digikuvat viedään palvelimelle, josta ne haetaan sähköisen säilyvyyden varmistavaan sähköiseen arkistoon / datakeskukseen.

Millaisia valokuvia?

Setan lehdissä julkaistut valokuvat oli pääosin merkitty lehden julkaisunumeron ja vuoden mukaan. Alkuperäinen konteksi osana lehtijuttua oli tällöin helposti löydettävissä. Aina ei konteksti- eikä  sisältötietoja ollut. Osa kuvista oli valmiiksi tietyssä järjestyksessä ja luokituksessa, osa taas ei.

Tein jonkin verran tutkimustyötä lehtiä selaamalla ja tietoja keräämällä.

Lehtijulkaisuista irrallaan kuvat kertovat omaa visuaalista tarinaansa.

Luokitusta ja teemoittelua kehittäessäni pohdin millaisten kokoavien kategorioiden alle eri kuvatyypit helpoiten solahtaisivat. Esimerkiksi vapautuspäivien ja pride-kulkueiden mielenosoituskuvia keräsin yhteen teeman ”vaikuttaminen ja mielenosoitukset” alle. Myös ulkomaanmatkoilta, usein pride-kulkueista, löytyy kuvia.

Kuvaluettelosta tuli hybridi uutta ja jo olemassa ollutta vanhaa luokitusta:

Jaottelin kuvat arkistokoteloihin henkilökuvien (seta-aktiivit ja lehtijuttujen kohteet), organisaatiota ilmentävien kuvien (kuvia hallituksista, toimitiloista, vuosijuhlista), eri teemojen (22 teemaa), kuvaajien ja Seta- ja  Z-lehtien numeroiden mukaan. Negoille ja diakuville on myös omat arkistokotelonsa.

Muutamia keskeisiä teemoja: asetelmat ja taidekuvat, baarit, drag, esiintymiset, häät, kaupunkitilat, keskustelutilaisuudet, seksuaalisuus, tanssi, teatteri, vaikuttaminen ja mielenosoitukset, viihde ja kulttuuri. Viimeksi mainittu kategoria koostui lähinnä elokuvien ja artistien promokuvista. 

Ihmisiä mielenosoituksessa - vasemmalla Marita Kuokkanen puhumassa, keskellä kolme henkilöä, jotka pitävät kylttejä, joissa lukee "Seta 3v." ja "Oikeus tasa-arvoiseen elämään!"
Setan puheenjohtaja Marita Kuokkanen puhumassa mielenosoituksessa 28.5.1977. Setan valokuvakokoelma, Työväen Arkisto.

Valokuvien tutkimuskäyttö

Työväen Arkiston nettisivujen www.tyark.fi hakupalvelusta löytyvät Työväen Arkistossa olevien arkistonmuodostajien, kuten Setan arkistoluettelot. Setan valokuvaluettelon ja itse kuvien – kuten muunkin Setan arkistoaineiston – tutkimiseen ja käyttöön tulee hakea tutkimuslupa. Valokuvissa esiintyy usein henkilöitä. Yksityisyydensuojaa, tietosuojaa ja tekijänoikeuksia koskevat lait ja asetukset ohjaavat kuvien ja niiden sisältämien tietojen näyttöä ja käyttöä. Arkiston henkilökunta auttaa mielellään ja ohjaa tiedustelut eteenpäin oikealla taholle. Tervetuloa tutkimaan! 

Iris Olavinen
Iris Olavinen toimii tutkijana Työväen Arkistossa.

Sateenkaarihistorian ystävien kirjoituksia on verkkolehti, jota Sateenkaarihistorian ystävät ry julkaisee osoitteessa sateenkaarihistoria.fi/verkkolehti.

Lisätietoa verkkolehdestä

Ohjeet kirjoittajille

ISSN 2737-3908