Sateenkaarihistorian aineistoja Eduskunnan tietopalvelussa

Eduskunnan kirjastosta löytyy suuri määrä aineistoa, joka voi kiinnostaa sateenkaarihistorian lainsäädäntöä, juridisia keskusteluja tai lakimuutoksia tutkivaa. Eduskunnan kirjaston tietopalvelu ohjeisti Sateenkaarihistorian ystäviä, mistä eri hakupalveluista ja millä menetelmillä erilaisia sateenkaarihistoriaan liittyviä aineistoja voi löytää.

Eduskunnan kirjaston tietopalvelu auttaa myös mielellään tiedonhakijoita konkreettisissa tietopyynnöissä pääosin maksutta. Palvelu on auki arkisin klo 9-15, ja yhteyttä voi ottaa sähköpostitse kirjasto.tietopalvelu@eduskunta.fi tai puhelimitse 09 432 3432. Jos esimerkiksi tutkijalla on tarvetta laajemmalle opastukselle, voidaan hänelle varata aika tunnin pituiseen henkilökohtaiseen tiedonhaun opastukseen. Opastus toteutetaan nyt korona-aikana etänä Teamsin välityksellä.

Normaalioloissa Eduskunnan kirjasto on kaikille auki ja suuri osa hankitusta kirjallisuudesta on kotilainattavaa. Valitettavasti kirjasto on tällä hetkellä kuitenkin Covid-19-pandemian takia suljettuna (maaliskuu 2021). Tämä tarkoittaa, että aineistoa ei voi juuri nyt lainata paikan päällä. Tällä hetkellä ainoa tapa lainata aineistoa on pyytää se kaukolainaan toiseen kirjastoon.

Eduskunta-aineistot

Eduskunnan kirjastosta löytyy kaikki lainsäädäntöprosessiin liittyvät eduskunta-aineistot. Näitä voi hakea kahden eri hakupalvelun kautta: Eduskunnan hakupalvelusta sekä Digitoidut valtiopäiväasiakirjat 1907-2000 -palvelusta.

1. Eduskunnan hakupalvelu – Valtiopäiväasiat- ja asiakirjat:
https://www.eduskunta.fi/FI/search/Sivut/Vaskiresults.aspx

Hakupalvelun ohjeiden avulla palvelusta voi etsiä aineistoa eri tavoin. Hakusanojen pohtimiseen kannattaa pysähtyä hetkeksi, hakupalvelussa Valtiopäiväasiat on myös asiasanoitettu, mutta vapailla hakusanoilla ja hakusanoja katkaisten taivutusmuotojen mukaan pääsee monipuolisempiin tuloksiin. Hakutuloksen tarkentaminen eri tavoin on oleellista, jotta hakutulokset rajautuvat järkeviin määriin niiden läpikäymiseksi. Yhdellä tyhjentävällä rajaamisella tuskin on järkevä lähteä liikkeelle, vaan voi rajata erikseen esim. hallituksen esityksiin, kirjallisiin kysymyksiin jne. Koska on kyse vanhoistakin asioista, on vuosi 1970 rajapyykki sikäli, että sitä ennen palvelussa on vain valtiopäiväasioita, joiden pohjalta on syntynyt jokin säädös. Esim. 1969 ja sitä vanhempia kirjallisia kysymyksiä ei siis löydy tästä hakupalvelusta.

Hakulausekkeessa voisi olla esimerkiksi katkaistut hakusanat seksuaali* OR homoseksuaali* OR lisääntymis* OR transseks*. (Huom. transsukupuolisuutta koskevat asiat on asiasanoitettu yleiskielestä poistuneella transseksuaalisuus-sanalla.) Halutulos on näillä hakusanoilla määrältään suuri, mutta se olkoon esimerkkinä siitä, että seuraavassa vaiheessa tulosta lähdetään rajaamaan vasemmalla olevien tarkentimien avulla. Tässä vinkkaan käyttämään erityisesti Valtiopäiväasiat-tarkentimen alla olevia vaihtoehtoja, esim. Kirjallinen kysymys (224 osumaa). Valtiopäiväasiat ovat ko. asian kokonaisuuksia. Jos tarkentaa Valtiopäiväasiakirjoihin, tulokseen jää yksittäisiä asiakirjoja.

Tämän lisäksi hakua voi rajata vaikkapa Valtiopäivät-tarkentimella (valtiopäivävuosi kerrallaan) tai lisäämällä hakulauseeseen tietyn aikavälin.

2. Digitoidut valtiopäiväasiakirjat 1907-2000 -palvelu:
https://avoindata.eduskunta.fi/#/fi/digitoidut/

Tässä hakupalvelussa on kaikki yksikamarisen eduskunnan asiakirjat vuoteen 2000. Palvelussa on Haku-osio, jossa voi käyttää yllä mainittujen kaltaisia hakusanoja. Aineiston massa on kuitenkin iso, joten spesifit hakusanat ovat parhaita. Kannatettava vaihtoehto olisi tutkia tätä aihetta Lataus-toiminnon kautta, poimimalla eri valtiopäivävuosien Hakemisto-osista ko. hakusanojen kohdilta eduskunnassa käsiteltyjä asioita.

Esimerkki:
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/eduskunta-asiakirja-original-documents-prod/suomi/1969/HAK_1969.pdf
→ Ctrl+F -haku sanalla ”homoseksuaali” → löytyy 6 osumaa.
Hakemistosta saatavilla viitteillä ko. tekstin voi hakea esiin muista valtiopäiväasiakirjasarjan osista.

Molempien edellä mainittujen hakupalvelujen käyttöä voidaan opastaa enemmän, kun ottaa yhteyttä tietopalveluun tai varaamalla ajan henkilökohtaiseen tiedonhaun opastukseen.

Valmiit tietopaketit

Kirjaston tietoasiantuntijat kokoavat verkossa julkaistavia tietopaketteja. Parisuhdelaista kohti sukupuolineutraalia avioliittoa -tietopaketti kokoaa helppokäyttöisellä tavalla lakialoitteet, kansalaisaloitteet ja muut asiaan liittyvät valtiopäivätoimet:

Parisuhdelaista kohti sukupuolineutraalia avioliittoa -tietopaketti

Eduskunnan kirjaston kokoelmat

Lainvalmisteluaineistot

Eduskunnan kirjastosta löytyy valtiopäiväasiakirjojen lisäksi myös jonkin verran lainvalmisteluaineistoa, kuten komiteanmietintöjä, työryhmäraportteja ja -muistioita. Nämä aineistot ovat suurimmaksi osaksi luetteloitu tietopalvelun Selma-kokoelmatietokantaan, joka nykyään on osa Finnaa. Selma-tietokannassa voi tehdä hakuja verkossa.

Kirjallisuus

Tämän lisäksi kirjaston kokoelmissa on runsaasti kirjallisuutta joka käsittelee seksuaalivähemmistöjen asemaa eri aikakausina. Myös tätä aineistoa voi hakea Selma-kokoelmatietokannasta.

Aineisto on asiasanoitettu oman EKS-asiasanastomme asiasanoilla.

Asiasanoja hyödyntäen pääsee usein nopeammin haluttuun hakutulokseen kuin vapaalla tekstihaulla. On toki muistettava, että vanhan aineiston asiasanoitus on usein niukempaa kuin asiasanoitus tänä päivänä. Siksi joissakin tapauksissa voi olla tarpeen tehdä asiasanahaun lisäksi erilaisia vapaatekstihakuja. Hyviä asiasanoja, joita haussa voi käyttää, on esim. seksuaalisuus, seksuaalikysymys, homoseksuaalisuus, lisääntymisterveys, seksuaali- ja lisääntymisoikeudet ja transseksuaalisuus (huom. yleiskielessä vanhentunut muoto). Hakusanoja voi käyttää kirjoittamalla ne suoraan Selma-tietokannan hakuruutuun ja valitsemalla hakuruudun vieressä olevasta pudotusvalikosta sanan Aihe. Toinen vaihtoehto on siirtyä EKS-asiasanaston hakusanasta suoraan tietokantaan.

Kiitos: Eduskunnan tietopalvelu, Erika Bergström

Sateenkaarihistorian ystävien kirjoituksia on verkkolehti, jota Sateenkaarihistorian ystävät ry julkaisee osoitteessa sateenkaarihistoria.fi/verkkolehti.

Lisätietoa verkkolehdestä

Ohjeet kirjoittajille

ISSN 2737-3908