Arkistot ja kokoelmat

Suomalaista sateenkaarihistoriaa tallentavia muistiorganisaatioita

Eduskunnan kirjasto
1. Eduskunnan hakupalvelu – Valtiopäiväasiat- ja asiakirjat
2. Digitoidut valtiopäiväasiakirjat 1907-2000 -palvelu
3. Parisuhdelaista kohti sukupuolineutraalia avioliittoa -tietopaketti
4. Selma-kokoelmatietokanta
Katso myös:
Sateenkaarihistorian aineistoja Eduskunnan tietopalvelussa

Hotelli- ja ravintolamuseo: Restopedia
Ravintolamuistoja sateenkaaren väreissä

Ruotsin valtionarkisto: RFSL:n kokoelmat
https://riksarkivet.se/
Katso myös:
Tukholman valtionarkisto ja RFSL:n kokoelmat

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
https://www.finlit.fi/fi/arkisto

Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.
https://www.sls.fi/sv/arkiv

Työväen Arkisto
https://www.tyark.fi/
Katso myös:
Työväen Arkisto sateenkaarihistorian tallentajana
Valokuvien kertomaa sateenkaarihistoriaa Työväen Arkistolla

Työväenmuseo Werstas
http://www.tyovaenmuseo.fi/
Katso myös:
Museolahjoituksella osaksi historiaa
Museoesine kantaa mukanaan viestejä

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
https://www.fsd.tuni.fi/fi/
Sukupuolen moninaisuus, lhbtiq ja sateenkaarihistoria -teemasivu
Katso myös:
Tietoarkiston aineistoilla voi tutkia sateenkaarihistoriaa sotienjälkeisestä Suomesta nykypäivään

Sateenkaarihistorihistoriasta kertovia verkkoarkistoja

Eva Isaksson

Sateenkaarihistoriakuukauden Facebook-päivitykset 2019
Sateenkaarihistoriakuukauden Facebook-päivitykset 2018

Extaasi – anarkistinen kulttuuriryhmä

Extaasin historiablogi

Finnqueer-verkkoaikakauskirja

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen tasavertaisuustaistelun historiaa Suomessa ja maailmalla

Islamia Queeristi

Islamia Queeristi on Wasla-kollektiivin hanke, jonka tavoitteena on lisätä islamin tulkintojen moninaisuuteen ja ennen kaikkea LHBTIQ-inklusiivisiin islamin tulkintoihin liittyvää tietoisuutta Suomessa. Verkkosivuilleen Islamia Queeristi on koonnut mm. islamin historiaan, moninaisuuteen ja LHBTIQ-kysymyksiin liittyvää aineistoa.

Islamia Queeristi – aineistot

Ranneliike.net

Ranneliike.net on Sateenkaariyhteisöt ry:n ylläpitämä, pääosin vapaaehtoisvoimin toteutettu palvelu erityisesti suomalaisille seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluville, joka toimii tietolähteenä ja keskustelufoorumina.

Katso esimerkiksi:

Tribadien yöt ja päivät lesbo-bi-trans-kulttuurifestivaali (arkistot 2000–2004)

http://tribadit.fi/

Työväen muistitietotoimikunnan muistitiedonkeruuhanke Unohtumattomat hetket

https://www.facebook.com/Unohtumattomathetket/
(päivitetty 19.6.2018–21.1.2020)

Kirjallisuutta sateenkaarihistorian tallentamisesta

Hekanaho, Pia Livia & Juvonen, Tuula & Savolainen, Matti & Vänskä, Annamari (2008) Pervot arkistot ja kaapit. Tutkimusaineistojen toisinajattelemisesta. SQS – Journal of Queer Studies in Finland 3:2, 58–68. https://journal.fi/sqs/article/view/53623

Juvonen, Tuula (2014) Tutkimusaineistojen arkistoinnista ja bittiavaruuksista. SQS – Journal of Queer Studies in Finland 8:1–2, 5864. https://journal.fi/sqs/article/view/49718

Paqvalén, Rita (toim.) Minns du? Vårt queera kulturarv och arkivens roll. Service Kultur för alla publications 3/2018. http://kulttuuriakaikille.fi/doc/undersokningar_och_rapporter/Minns-du-arkivapport-2018-1.pdf

Taavetti, Riikka (2013) Rivien välistä. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen historian tutkimuksen lähteet ja suomalaiset arkistoratkaisut. Pro gradu -tutkielma, Humanistinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto. https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/41918