Etusivu / Julkaisuja / Tutkimuskirjallisuus

Tutkimuskirjallisuus

Käytämme Zotero-viitteidenhallintajärjestelmää. Julkinen Zotero-kirjastomme on täällä.

Tutkimuskirjallisuus ja raportit

Aarnipuu, Tiia. 2010. Sinivalkoisissa höyhenissä: suomalainen drag. Helsinki: Like. https://finna.fi/Record/fikka.4121953.
Aarnipuu, Tiia. 2008. Trans: sukupuolen muunnelmia. Helsinki: Like. https://finna.fi/Record/fikka.4074934.
Alaattinoğlu, Daniela. 2023. Grievance Formation, Rights and Remedies: Involuntary Sterilisation and Castration in the Nordics, 1930s–2020s. Law in Context. Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781009171663.
Andersson, Irene, Eva Borgström, and Hanna Markusson Winkvist, eds. 2018. Den kvinnliga tvåsamhetens frirum: kvinnopar i kvinnorörelsen 1890-1960. Första upplagan. Stockholm: Appell förlag. https://finna.fi/Record/fikka.5475210.
Charpentier, Sari. 2001. Sukupuoliusko: valta, sukupuoli ja pyhä avioliitto lesbo- ja homoliittokeskustelussa. Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja 69. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. https://finna.fi/Record/fikka.3930578.
Hagman, Sandra, and Sandra Hagman. 2016. Seitsemän kummaa veljestä: kertomuksia suomalaisen homoseksuaalisuuden historiasta. Helsinki: Gaudeamus. https://finna.fi/Record/fikka.4238942.
Hapuli, Ritva. 1989. Naisia rakastavat naiset: lesbolaisuuden ja siihen liittyneenä homoseksuaalisuuden määrittäminen Euroopassa vuosien 1880-1930 välisenä aikana. Tasa-arvojulkaisuja. Sarja D, Naistutkimusraportteja 1989, 1. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. https://finna.fi/Record/fikka.3332014.
Hautanen, Tarja. 2005. Yksityistilaisuus: turkulaisten homojen ja lesbojen kulttuurihistoriaa. Seta-julkaisuja 18. Helsinki/Turku: Seksuaalinen tasavertaisuus ; Psyke, Turun alueosasto. https://finna.fi/Record/fikka.4023125.
Hekanaho, Pia Livia, Kati Mustola, Anna Lassila, and Marja Suhonen, eds. 1996. Uusin silmin: lesbinen katse kulttuuriin. Helsinki: Yliopistopaino. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/339091.
Hirschfeld, Magnus. 1914. Die Homosexualität des Mannes und des Weibes (1914 edition) | Open Library. Berlin: Louis Marcus. https://openlibrary.org/books/OL6568456M/Die_Homosexualita%CC%88t_des_Mannes_und_des_Weibes.
Holopainen, Tiina, and Richard Dyer, eds. 1989. What’s That Got to Do with My Gender? Turun Yliopiston Ylioppilaskunnan Julkaisusarja. Turku: Turun yliopiston ylioppilaskunta. https://finna.fi/Record/fikka.3472039.
Juvonen, Tuula. 2015. Kaapista kaapin päälle: homoseksuaaliset ihmiset ja heidän oikeutensa edustuksellisessa politiikassa. Tampere: Vastapaino. https://finna.fi/Record/fikka.4217014.
Kalha, Harri. 2005. Tapaus Magnus Enckell. Historiallisia tutkimuksia 227. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. https://finna.fi/Record/fikka.4026195.
Kalha, Harri, and Tom of Finland. 2012. Tom of Finland: taidetta seksin vuoksi. 2. painos. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1378. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. https://finna.fi/Record/fikka.4160361.
Kaskisaari, Marja. 1995. Lesbokirja: vieras, minä ja moderni. Tampere: Vastapaino. https://finna.fi/Record/fikka.3670003.
Kauppinen, Antti. 2016. MSC Finland Tom’s Club: neljäkymmentä vuotta historiaa. Helsinki: MSC Finland Tom’s Club. https://finna.fi/Record/fikka.4252619.
Keskisarja, Teemu. 2011. Kyynelten kallio: kertomuksia seksistä ja väkivallasta. Helsinki: Siltala. https://finna.fi/Record/fikka.4144531.
Kokko, Marja, ed. 2002. Naisten kaupunki. Jyväskylä: Atena. https://www.finna.fi/Record/fikka.3948012.
Kuosmanen, Paula. 2000. Äitien ja lesbojen arkipäivän tilanteita: performatiivis-diskursiivinen tarkastelu. Naistutkimusraportteja 1/2000. Helsinki: Tasa-arvoasiain neuvottelukunta : Sosiaali- ja terveysministeriö. https://finna.fi/Record/fikka.3935627.
Laakkonen, Johanna, Aino Kukkonen, Raisa Rauhamaa, Riikka Korppi-Tommola, Tiina Suhonen, Eero Hämeenniemi, Harri Kuusisaari, Jukka O. Miettinen, Heta Reitala, and Joanna Weckman, eds. 2021. Se alkoi joutsenesta: sata vuotta arkea ja unelmia Kansallisbaletissa. Hämeenlinna: Karisto/Otava. https://www.finna.fi/Record/fikka.5507216.
Lehtonen, Jukka, and Tasa-arvoasiain neuvottelukunta, eds. 1999. Homo Fennicus: miesten homo- ja biseksuaalisuus muutoksessa. Tasa-arvojulkaisuja, Naistutkimusraportteja 1/1999. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. https://finna.fi/Record/fikka.3904081.
Lehtonen, Jukka, Jussi Nissinen, and Maria Socada, eds. 1997. Hetero-olettamuksesta moninaisuuteen: lesbot, homot, bi- ja transihmiset sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakkaina. Helsinki: Edita. https://finna.fi/Record/fikka.3819698.
Löfström, Jan. 1999. Sukupuoliero agraarikulttuurissa: “se nyt vaan on semmonen.” Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 757. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. https://finna.fi/Record/fikka.3893829.
Löfström, Jan, ed. 1998. Scandinavian Homosexualities: Essays on Gay and Lesbian Studies. Binghamton (N.Y.): Harrington Park Press. https://finna.fi/Record/fikka.3887352.
Luopa, Pauliina. 1994. Lesboidentiteetin kehitys näkyväksi ja avoimeksi elämäntavaksi: historiallinen ja elämänkaarellinen tarkastelu. Seta-julkaisut 3. Helsinki: Seksuaalinen tasavertaisuus SETA. https://finna.fi/Record/fikka.3640325.
Melanko, Valdemar, and Oras Tynkkynen. 2012. Puistohomot: raportti Helsingin 1960-luvun homokulttuurista. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1376. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. https://finna.fi/Record/fikka.4160533.
Mustola, Kati, Johanna Pakkanen, and Vantaan kaupunginmuseo, eds. 2007. Sateenkaari-Suomi: seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen historiaa. Helsinki: Like. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/350393.
Nikkanen, Hanna, and Antti Järvi. 2014. Karanteeni: kuinka aids saapui Suomeen. Helsinki: Siltala. https://finna.fi/Record/fikka.4193830.
Oikarinen, Tikli. 2019. Ei tietoa eikä vaihtoehtoja : Selvitys intersukupuolisten ihmisten oikeuksista ja kokemuksista. Oikeusministeriö. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-737-3.
Paqvalén, Rita, ed. 2018. Minns du? Vårt queera kulturarv och arkivens roll. Vol. 2018. Servicen Kultur för allas publikationer 3. Service Kultur för alla. http://kulttuuriakaikille.fi/doc/undersokningar_och_rapporter/Minns-du-arkivapport-2018-1.pdf.
Paqvalén, Rita. 2021. Queera minnen: essäer om tystnad, längtan och motstånd. Helsingfors: Schildts & Söderströms. https://finna.fi/Record/fikka.5526654.
Parhi, Katariina. 2019. Sopeutumattomat: psykopatian historia Suomessa. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Siltala. https://finna.fi/Record/fikka.4311449.
Peake, Rose-Marie, and Outi Santavuori, eds. 2019. Entiset heterot: kuinka löysin itseni sateenkaaren alta. Jyväskylä: Atena. https://www.finna.fi/Record/fikka.4314519.
Piela, Ulla, Pirkko Lahti, Pekka Vuori, and Pekka Laaksonen, eds. 1989. Hullun kirjoissa: näkökulmia suomalaiseen kylähulluuteen. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 508. Hki: Suomalaisen kirjallisuuden seura. https://finna.fi/Record/fikka.3351421.
Raittila, Kaisa. 2020. Yhteyden rakentajat: kohti kaikille avointa kirkkoa. Helsinki: Kirjapaja. https://finna.fi/Record/fikka.5470706.
Rimpiläinen, Tuomas. 2015. Messukylän veriteko ja muita rikostarinoita Suomesta. Helsinki: Gummerus. https://finna.fi/Record/fikka.4220661.
Rydström, Jens, and Kati Mustola, eds. 2007. Criminally Queer: Homosexuality and Criminal Law in Scandinavia 1842-1999. Amsterdam: Aksant Academic. https://library.oapen.org/viewer/web/viewer.html?file=/bitstream/handle/20.500.12657/34830/353810.pdf.
Saarinen, Terhi. 1994. Alussa oli Kellari: viisi helsinkiläistä lesbotarinaa. Seta-julkaisut 1. Helsinki: Seksuaalinen tasavertaisuus SETA. https://finna.fi/Record/fikka.3632358.
Saloheimo, Anukatariina, and Vilma Puttonen, eds. 2021. Vaatteista aatteiksi: Dreamwear Club DwC ry 1996–2021. Helsinki: Dreamwear Club DwC ry. https://07e281e0-6f83-4c90-8251-7d7054ba5bc3.filesusr.com/ugd/ee66a1_41837f73cae648aab471d0b56e98b034.pdf.
Sievers, Kai, Olli Stålström, and Martti Grönfors, eds. 1984. Rakkauden monet kasvot: homoseksuaalisesta rakkaudesta, ihmisoikeuksista ja vapautumisesta. Espoo: Weilin + Göös. https://finna.fi/Record/fikka.3311404.
Stålström, Olli, and Aids-tukikeskus, eds. 1989. AIDS asiallisesti. Lisäp. Aids-tukikeskuksen julkaisusarja, n:o 1. Hki: AIDS-tukikeskus.
Taavetti, Riikka. 2015. ”Olis Siistiä, Jos Ei Tarttis Määritellä…” Kuriton Ja Tavallinen Sateenkaarinuoruus. Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto, Verkkojulkaisuja 81. Hybridit & Seta, Seta-Julkaisuja 24. Helsinki. http://www.nuorisotutkimusseura.fi/images/julkaisuja/hyvinvoiva_sateenkaarinuori.pdf.
Timosaari, Niina. 2017. Edvard Westermarck: totuuden etsijä. Helsinki: Gaudeamus. https://finna.fi/Record/fikka.4260527.
Vainio-Korhonen, Kirsi, and Anu Lahtinen. 2015. Lemmen ilot ja sydämen salat: suomalaisen rakkauden historiaa. Helsinki: WSOY. https://finna.fi/Record/fikka.4210821.

Vinkkaa

Kerro meille suomalaista sateenkaarielämää ennen 2000-lukua käsittelevästä tutkimuskirjallisuudesta tai opinnäytteistä sähköpostitse (info@sateenkaarihistoria.fi) tai alla olevalla lomakkeella.

Oletko sateenkaarihistorian tutkija? Liity tutkijalistalle!

Kerro meille suomalaista sateenkaarielämää ennen 2000-lukua käsittelevästä tutkimuskirjallisuudesta tai opinnäytteistä: