Työväen Arkisto sateenkaarihistorian tallentajana

Mielenosoittajia Eduskuntatalon portailla. Kylteissä kaksi venus-merkkiä yhdessä, "Asuntoja homopareille", "Syrjintä on sairautta" sekä "Rakkaus, läheisyys, tasavertaisuus". Suuressa banderollissa keskellä lukee Seta 6 vuotta homoseksuaalien oikeuksien puolesta, osa tekstistä jää ihmisten taakse.

Kuva: Setan mielenosoitus vapautuspäivillä eduskuntatalolla vuonna 1980. Setan valokuvakokoelmat, Työväen Arkisto.

Vuonna 1909 perustettu Työväen Arkisto on maamme vanhin kansanliikearkisto. Se on keskittynyt tallentamaan työväenperinteen, sosiaalihistorian ja ihmisoikeustyön piiriin kuuluvaa aineistoa. Vuonna 2002 alkanut yhteistyö Setan kanssa toi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen historian tallentamisen osaksi Työväen Arkiston kokoelmapolitiikkaa.

Aineistot

Työväen Arkistossa säilytetään seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä edustavien ja tukevien järjestöjen, yksityishenkilöiden ja tutkimushankkeiden arkistoja.

Arkistonmuodostajiin kuuluvat mm. valtakunnallinen ihmisoikeusjärjestö Seta, sen jäsenjärjestöt Helsingin Seudun Seta ja Pirkanmaan Seta, Opiskelijahomot ja -lesbot ry sekä Homo-, lesbo- ja queer-tutkimuskokoelman alla Homotutkimusverkosto ja Lesbotutkimusverkosto, Olivia – Naistutkimusverkoston tuki ja Suomen Queer-tutkimuksen Seura.

Arkistot sisältävät teksti-, ääni-, kuva- ja videoaineistoja.

Työväen Arkistossa on myös muisteluaineistoja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöiltä. Työväen Arkiston yhteydessä toimiva Työväen Muistitietotoimikunta on järjestänyt sateenkaarihistoriateemaisia keruita vuodesta 2005 lähtien.

Työväen Arkiston arkistoluettelot löytyvät arkistohakupalvelusta kotisivujen www.tyark.fi kautta. Sateenkaarihistoriateemaisten arkistojen tutkimuskäyttöä edistetään myös aineistoja digitoimalla. Digitaaliset kuva-aineistot löytyvät tulevaisuudessa yhä laajemmin Arjen historia -portaalista www.arjenhistoria.fi.

Aineistojen tutkimuskäyttö ja aineistoluovutukset

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen arkistoaineistojen käyttö on luvanvaraista. Käyttöluvan aineistoihin myöntää arkistonjohtaja tai poikkeustapauksissa aineiston luovuttaja.

Työväen Arkistoon voi luovuttaa Setan ja sen jäsenjärjestöjen arkistoaineistojen lisäksi muiden suomalaisten seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen järjestöjen arkistoja sekä henkilöarkistoja. Työväen Muistitietotoimikunta ottaa vastaan muisteluaineistoa.

Yksityisyyden- ja tietosuojakysymykset otetaan aina huomioon. Aineiston käyttöehdoista sovitaan aineiston luovuttajan kanssa.

Teksti: Iris Olavainen
Kirjoittaja toimii tutkijana Työväen Arkistossa.

Sateenkaarihistorian ystävien kirjoituksia on verkkolehti, jota Sateenkaarihistorian ystävät ry julkaisee osoitteessa sateenkaarihistoria.fi/verkkolehti.

Lisätietoa verkkolehdestä

Ohjeet kirjoittajille

ISSN 2737-3908