Etusivu / Työkaluja / Työkaluja museoille

Työkaluja museoille

Linkit ovat julkaisujärjestyksessä uusimmasta vanhimpaan.

Kerro meille löytämistäsi sateenkaarihistoriaa museoissa edistävistä teksteistä, työkaluista tai muista julkaisuista sähköpostilla (info@sateenkaarihistoria.fi) tai sivun alalaidassa olevalla lomakkeella!


Marginaaleista museoihin -kirjan kansikuva.

Anna Rastas & Leila Koivunen (toim.)
Marginaaleista museoihin (2021)

Kansainvälisessä museotyössä on jo pitkään etsitty uusia tapoja tuottaa tietoa eri kulttuureista ja erilaisista ihmisryhmistä. Nykyaikainen museotyö haastaa kolonialismin ja muiden valtasuhteiden värittämää maailmankuvaa ja pyrkii uudistamaan museotyön käytäntöjä yhdenvertaisuuden, kulttuurisen moninaisuuden ja saavutettavuuden näkökulmista.

Marginaaleista museoihin on ensimmäinen näitä teemoja laajasti tarkasteleva monitieteinen suomenkielinen teos. Se korostaa museoiden yhteiskunnallista vaikutusta ja vastuuta. Teos tarjoaa uusia välineitä niin käytännön museotyöhön kuin museoiden tutkimukseenkin. Alan haasteita ja muutoksia käsitellään monitieteisten tutkimuskeskustelujen ja useiden tapaustutkimusten avulla.

Anna Rastas & Leila Koivunen (toim.) (2021) Marginaaleista museoihin. Vastapaino.

Selvät sävelet -oppaan kansikuva

Selvät sävelet – ohjeita kuraattoreille, gallerioille ja instituutioille työskentelyyn trans- ja muunsukupuolisten sekä muiden sukupuolivähemmistöihin kuuluvien taiteilijoiden kanssa (2020)

Selvät sävelet on Feminist Culture Housen ensimmäinen julkaisu ja suomenkielinen käännös ohjeistuksesta sukupuolivähemmistöjen oikeudenmukaiseen kohteluun taiteen kentällä. Ohjeistuksen ovat kirjoittaneet taiteilijat Archie Barry ja Spence Messih.

Feminist Culture House / Barry & Messih:
http://feministculturehouse.org/publishing/selvat-savelet/

SQS-kansikuva 1-2/2020: Queer History Month. Kannessa piirros kirjepinosta, joista nousee sateenkaari.

SQS teemanumero: Queer History Month (2020)

Suomen Queertutkimuksen Seuran julkaiseman SQS-lehden vuoden 2020 teemanumero Queer History Month käsittelee sateenkaarihistoriaa, erityisesti suhteessa museoihin ja museopedagogiikkaan

Lehdessä museoammattilaiset reflektoivat omaa työtään sateenkaarihistorian esille panijoina (Parker & Gieringer) ja yleisö- ja yhteisötyön tekijöinä (Furber), kun taas tutkijat ottavat tarkastelun kohteeksi niin näyttelyjen kuratoinnin (Glenn), queer opastukset (Juvonen) kuin museoiden queeriyttämisen ja museoalan työskentelyolosuhteet yleisemminkin (Lindholm & Raudaskoski). Monissa teksteissä kuvataan myös museoiden ja yhteisöjen onnistunutta yhteistyötä (Sanders; Paqvalén), kun taas joissain nostetaan esiin museoissa vähemmän käsiteltyjä näkökulmia, kuten rodullistettu seksuaalisuus (Wooden) tai itämainen spirituaalisuus transkokemuksen avaajana (Vo).

Kirja-arvosteluissa esitellään lisäksi monia inspiroivia väitöskirjoja, tutkimuksia ja muita muistamista, muistelua ja museoita käsitteleviä teoksia, joita museotyötä tekevät voisivat harkita hankkivansa myös työpaikan kirjastoon luettavaksi silloin, kun oma ajattelu kaipaa lisää sateenkaarenvärejä.

Suomen Queer-tutkimuksen Seura:
https://journal.fi/sqs/issue/view/7065

Kaksi henkilöä mustavalkoisessa kuvassa. Oikeanpuoleinen henkilö nojaa päänsä toisen olkapäähän ja on kietonut oikean kätensä tämän olalle.
Kuva: Tuija Lindström: Jonas & Jussi, 1982 / Suomen valokuvataiteen museon kokoelma.

Queer/Crip -teemaopastuksista – kysymistä ja vastaamasta kieltäytymistä (2019)

Jemina Lindholmin ja Kaura Raudaskosken blogikirjoitus queer- ja crip-näkökulmia yhdistävistä teemaopstuksista.
Miten museot voivat osallistua Sateenkaarihistoriakuukauteen? Miten queer ja crip toimivat rinnan ja suhteessa toisiinsa? Miten purkaa perinteinen opastustilanne ja tunnustaa välttämätön pedagoginen epävarmuus? Miten suunnitella suunnittelematonta?

Kulttuuria kaikille / Lindholm & Raudaskoski:
Queer/Crip -teemaopastuksista

Kansikuva: Den outställda sexualiteten: Liten praktika för museers förändringsarbete. Pia Laskar.

Pia Laskar, Den outställda sexualiteten. Liten praktika för museernas förändringsarbete. (2019)

Stockholm, Statens historiska museer 2019.

Laskar, Pia:
http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1357922&dswid=9966

Kansikuva: Lisää 'yli rajojen' -juttuja, kiitos!

Lisää ”yli rajojen” -juttuja, kiitos! – Asiantuntijayhteistyöllä seksuaalikasvatusaiheisia Myytinmurtajat-työpajoja Helsingin kaupunginmuseon Helsexinki-näyttelyyn

Helsingin kaupunginmuseon vuonna 2017 esillä olevan Helsexinki -näyttelyn yhteyteen toteutettiin laajaa osallistavaa Myytinmurtajat-työpajahanketta. Hanke syntyi halusta jakaa tietoa nuorille seksuaalisuuteen, sukupuoleen ja seksiin liittyen. Oikeus riittävään ja oikeaan tietoon näihin liittyen oli myös yksi keskeisimmistä Helsexinki-näyttelyn aiheena olleista seksuaalioikeuksista. Hanke toteutettiin yhteistyössä asiantuntijaorganisaatioiden kanssa.

Helsingin kaupunginmuseo:
Myytinmurtajat_verkkojulkaisu_FI_[PDF]

Kansikuva: "Museerna och HBTQ" sateenkaaren värisellä taustalla.

Museerna och hbtq – En analys av hur museer och andra utställare kan belysa perspektiv rörande homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera personer (2015)

Rapporten är resultatet av ett regeringsuppdrag som ställdes till Riksutställningar av Kulturdepartementet inför år 2014. Syftet med uppdraget var att genomföra en kartläggning av hur hbtq-perspektivet belyses inom utställningsområdet, samt redovisa möjligheter och metoder för sektorn att utveckla hbtq-perspektivet.

Riksutställningar:
https://www.mynewsdesk.com/se/riksutstallningar/documents/rapport-museerna-och-hbtq-pdf-43656


Vinkkaa

Kerro meille löytämistäsi sateenkaarihistoriaa museoissa edistävistä teksteistä, työkaluista tai muista julkaisuista: