Etusivu / Sateenkaarihistorian ystävät / Turvallisemman tilan periaatteet

Turvallisemman tilan periaatteet

Nämä ovat Sateenkaarihistorian ystävien turvallisemman tilan periaatteet. Olemme syrjinnänvastainen yhdistys. Näiden periaatteideen noudattamisella pyritään luomaan häirinnästä ja syrjinnästä vapaa tila, joka edesauttaa yhdenvertaisen toimintakulttuurin syntymistä. Kehitämme periaatteita jatkuvasti ja päivitämme niitä aina tarpeen mukaan ja kun opimme uutta. Olemme käyttäneet Seta ry:n turvallisemman tilan periaatteita pohjana näille periaatteille.

Tämä sivu on päivitetty viimeksi 29.12.2023.


1. Keskustelukulttuuri, sensitiivisyys ja keskinäinen kunnioitus

Ole avoin ja kuuntele. Älä tee oletuksia kenenkään sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, toimintakyvystä, taustasta tai muista henkilökohtaisista ominaisuuksista. Kunnioita jokaisen oikeutta itsemäärittelyyn tai -määrittelemättömyyteen. Älä oleta tai yleistä kenenkään kokemusta. Älä myöskään kommentoi toisten ulkonäköä.

Anna tilaa toisille. Huolehdi, että kaikki tulevat yhteisissä keskusteluissa kuulluksi ja pääsevät osalliseksi. Arvioi omien puheenvuorojesi pituutta ja käyttämääsi yhteistä tilaa niin, että tilaa on kaikille muillekin. Kuuntele myös aktiivisesti ja kunnioittaen toisten puheenvuoroja.

On inhimillistä tehdä virheitä. Kuka tahansa meistä saattaa loukata tahattomasti ja puhua harkitsemattomasti, esimerkiksi vahingossa puhua toisen päälle tai käyttää tahattomasti jotakin toista loukkaavaa sanaa. Huomauta tällaisesta asiallisesti ja syyllistämättä. Pyydä myös itse anteeksi tarvittaessa ja korjaa toimintaasi. Lähtökohtana on, että kaikki osallistuvat keskusteluun hyväntahtoisesti ja omista lähtökohdistaan.

Huomioi, että virtuaalitapahtumiin osallistuminen ei ole tuttua kaikille. Älä esiinny väheksyvästi tai arvostellen, jos tekniikasta tai käytännöistä esitetään mielestäsi itsestäänselviä kysymyksiä.

Etätapahtumissa kaikki sanaton viestintä ei välity, edes videoyhteydessä. Harkitse sanojasi ja pyri selkeyteen. Jos tapahtumassa käytetään chattia yhteiseen keskusteluun, kirjoita mahdollisimman harkitusti ilman piilomerkityksiä.

Turvallisemmassa tilassa on mahdollista myös astua välillä omalle epämukavuusalueelle ja oppia uutta.

2. Rajojen kunnioitus, suostumus, häirintä ja syrjintä

Kaiken muotoinen syrjintä, rasismi ja häirintä ovat ehdottomasti kiellettyjä.

Kunnioita omia ja toisten rajoja – niin fyysisiä, henkisiä kuin sosiaalisiakin. Ei tarkoittaa ei. Lopeta tai muuta käytöstäsi, jos toinen niin pyytää.

Älä kuvaa Sateenkaarihistorian ystävien tapahtumissa muita henkilöitä ilman kaikkien kuvassa esiintyvien suostumusta. Tämä koskee sekä läsnä- että etätapahtumia. Osallistujien nimet saattavat näkyä kuvaruudulla etätapahtumien aikana. Pyydä lupa kuvissa esiintyviltä henkilöiltä paitsi kaiken kuvamateriaalin julkaisuun myös henkilöiden merkitsemiseen kuviin sosiaalisessa mediassa.

Kaikki tilanteessa olijat ovat vastuussa turvallisemman tilan toteutumisesta. Jos havaitset syrjintää, rasismia tai häirintää, puutu tilanteeseen joko itse tai ilmoita siitä järjestäjille, esimerkiksi häirintäyhteyshenkilölle.

3. Häirintäyhteyshenkilöt

  1. Kaura Raudaskoski
    +3584578317571 (puhelu/tekstiviesti/WhatsApp)
    yksityisviesti Zoomissa
    sähköposti: sihteeri@sateenkaarihistoria.fi
  2. Jean Lukkarinen / muu henkilö ilmoitetaan tapahtuman yhteydessä
    Tapahtumien aikana / yksityisviesti Zoomissa tai tapahtuman alustalla

Jos joudut häirinnän tai kiusaamisen kohteeksi, sinulla on oikeus pyytää apua. Häirintäyhdyshenkilöt käsittelevät asiasi ehdottoman luottamuksellisesti. Mihinkään toimenpiteisiin ei ryhdytä ilman sinun aloitettasi. Häirintäyhdyshenkilöiltä saat keskustelutukea tilanteen pohtimiseen, ja voitte yhdessä miettiä, miten edetä asiassa.

Seksuaalisella häirinnällä tarkoitetaan sanallista, sanatonta tai fyysistä, luonteeltaan seksuaalista ei-toivottua käytöstä, jolla tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan henkilön henkistä tai fyysistä koskemattomuutta erityisesti luomalla uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri.

Sukupuoleen perustuvalla häirinnällä tarkoitetaan henkilön sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun liittyvää ei-toivottua käytöstä, joka ei ole luonteeltaan seksuaalista, jolla tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan tämän henkistä tai fyysistä koskemattomuutta ja jolla luodaan uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri.

4. Palaute

Näistä turvallisemman tilan periaatteista sekä kaikesta Sateenkaarihistorian ystävien toiminnasta voi antaa palautetta yleisellä palautelomakkeellamme. Anna palautetta klikkaamalla tästä.

Palautetta voi antaa myös anonyymisti. Olemme kiitollisia kaikesta saamastamme palautteesta, se auttaa meitä kehittämään toimintaamme!

Sanastoa:

Setan sateenkaarisanasto:
https://seta.fi/sateenkaaritieto/sateenkaarisanasto/

Fem-R:n feministinen ja antirasistinen sanasto:
http://www.fem-r.fi/sanasto/