Etusivu / Työkaluja / Työkaluja kirjastoille

Työkaluja kirjastoille

Linkit ovat aakkosjärjestyksessä julkaisijan mukaan.

Kerro meille löytämistäsi sateenkaarihistoriaa kirjastoissa edistävistä teksteistä, työkaluista tai muista julkaisuista sähköpostilla (info@sateenkaarihistoria.fi) tai sivun alalaidassa olevalla lomakkeella!


Kirjastot ja Pride: Selvitys Prideen osallistumisesta sekä sateenkaarihyllyistä yleisissä kirjastoissa

Pipsa Hämäläinen tarkastelee pro gradu -tutkielmassaam sateenkaarinäkyvyyden tilannetta suomalaisissa yleisissä kirjastoissa. Kirjastoseuran stipendillä palkitsema tutkimus ottaa selvää kirjastojen osallistumisesta Prideen sekä päivittää tietoa sateenkaarihyllyistä kirjastoissa. Julkaistu 2021.

Kirjastot ja Pride: Selvitys Prideen osallistumisesta sekä sateenkaarihyllyistä yleisissä kirjastoissa
http://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-202105074609


Näkymättömästä näkyväksi: palveleeko kirjasto HLBTI-asiakkaita?

Päivi Jokitalo kirjoittaa artikkelissaan, että saavutettavuus on paljon muutakin kuin esteetön sisäänpääsy. Artikkelissa annetaan vinkkejä siihen, kuinka kirjasto voisi ottaa huomioon seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat asiakkaansa esimerkiksi asiakaspalvelun tai asiasanoituksen näkökulmasta. Julkaistu 2014.

Näkymättömästä näkyväksi: palveleeko kirjasto HLBTI-asiakkaita? [DOC]

Näkymättömästä näkyväksi: palveleeko kirjasto HLBTI-asiakkaita? [PDF]


”Kirjasto on paikka, jossa ei tuomita” Laadullinen tutkimus sateenkaarinuorten kirjastonkäytöstä Lapissa

Riina Mattila tutkii opinnäytetyössään Oulun ammattikorkeakoululle (2015) lappilaisten sateenkaarinuorten kirjastonkäyttöä. Opinnäytetyössä selvitetään, millainen merkitys kunnan kirjastolla ja HLBTQI-kirjallisuudella  on nuoren identiteetin kehittymisen kannalta, mistä nuoret hakevat tietoa  identiteettiinsä liittyen ja miten lappilaiset sateenkaarinuoret käyttävät kirjastoa. Toimeksiantajana oli Rovaniemen Seta ry.

”Kirjasto on paikka, jossa ei tuomita” Laadullinen tutkimus sateenkaarinuorten kirjastonkäytöstä Lapissa (PDF, linkki Theseus-fi)


Transsukupuolisten identiteetin rakentamiseen liittyvä informaatio-käyttäytyminen

Aira Pohjasen pro gradu -tutkielmassa Oulun yliopistolle (2013) selvitettiin transsukupuolisten tiedontarpeita, niiden muuttumista, tiedonhankintaan käytettyjä lähteitä, vertaistuen merkitystä tiedon saamiselle, tiedon jakamista sekä ongelmia ja esteitä, joita tiedonhankintaan oli liittynyt.

Transsukupuolisten identiteetin rakentamiseen liittyvä informaatio-käyttäytyminen [DOC]

Transsukupuolisten identiteetin rakentamiseen liittyvä informaatio-käyttäytyminen [PDF]


Vinkkaa

Kerro meille löytämistäsi sateenkaarihistoriaa kirjastoissa edistävistä teksteistä, työkaluista tai muista julkaisuista: