Etusivu / Sateenkaarihistorian ystävät / Vuosikertomukset / Vuosikertomus 2022: Sateenkaarihistorian ystävät

Vuosikertomus 2022: Sateenkaarihistorian ystävät

1 Yhdistyksen perustiedot

Sateenkaarihistorian ystävät ry / Queerhistoriens vänner rf
Y-tunnus 3137523-5

c/o Seta ry
Pasilanraitio 5
00240 Helsinki

Sihteeri Kaura Raudaskoski 
sihteeri@sateenkaarihistoria.fi 
puh. +358 45 7831 7571

Puheenjohtaja Tuula Juvonen
puheenjohtaja@sateenkaarihistoria.fi

2 Jäsenet ja jäsenyydet

Yhdistyksellä on 9 perustajajäsentä, ja vuoden 2022 loppuun mennessä yhteensä 69 jäsentä, joista 4 kannatusjäseniä. Ajantasaista jäsenrekisteriä ylläpidetään EU:n GDPR-asetuksen mukaisesti Setan hallinnoimalla Flomembers-järjestelmällä. 

Jäsenmaksut vuonna 2022 olivat seuraavat: varsinainen jäsen 20€, vähävarainen varsinainen jäsen 10€, kannatusjäsen 50€.

Yhdistyksellä on käytössään postituslistat, joilla se tavoittaa hallituksensa ja jäsenistönsä.  

Yhdistyksen digitaalinen arkisto on hallituksen yhteiskäytössä ja sitä ylläpidetään Google Workspacessa. Yhdistys ylläpitää Google Workspace -palvelussaan myös sateenkaarihistorian tutkijalistaa, jossa oli vuoden 2021 lopussa 9 jäsentä.

Jäsenrekisterin sekä postituslistojen tietosuojakäytännöt ovat saatavilla yhdistyksen verkkosivuilla.

SHY on Setan jäsenjärjestö. Jäsenjärjestönä saamme Setalta koulutusta sekä työkaluja yhdistyksen käyttöön ja verkostoidumme muiden sateenkaaritoimijoiden kanssa.

Hallituksen varsinaiset jäsenet 2022

Wisam Elfadl
Eva Isaksson
Tuula Juvonen (puheenjohtaja)
Antti Kauppinen (varapuheenjohtaja)
Jean Lukkarinen
Rita Paqvalén
Riikka Taavetti (talousvastaava)

Hallituksen varajäsenet 2022

Heidi Kurvinen
Annemarie Müller
Ulla Rohunen
Minna Sannikka
Kari Silvola
Emil Uuttu

Hallituksen ulkopuolisena sihteerinä 2022 toimi Kaura Raudaskoski.

3 Yhdistyksen toiminta 2022

Yhdistyksen tarkoitus on määritelty sen säännöissä seuraavasti:
“Yhdistyksen tarkoituksena on edistää sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuden sekä queerhistorian (sateenkaarihistoria) tutkimusta, tallentamista ja esittämistä.” 

Yhdistyksen hallitus kokoontui vuonna 2022 suunnittelemaan ja linjaamaan yhdistyksen toimintaa 11 kertaa. Vuosikokous pidettiin 10.5.2022.

Yhdistyksellä oli palkattuna toiminnan koordinaattorina Kaura Raudaskoski, joka työskenteli 83-prosenttisella työajalla neljänä päivänä viikossa. Hän on ollut vastuussa yhdistyksen vuosikertomuksessa mainittujen aktiviteettien toteuttamisesta yhdessä hallituksen kanssa, minkä lisäksi hän on hoitanut yhdistyksen sihteerin tehtäviä.

Suurin osa yhdistyksen toiminnasta oli Koneen säätiön rahoittamaa (Sateenkaarihistoria näkyväksi -hanke 2021–2022). Muun toimintansa ohessa yhdistys tavoitteli vuonna 2022 toiminnan tulevaisuuden varmistamista hakemalla uusia apurahoja. 

Ruotsalainen Tupilak-järjestö myönsi Sateenkaarihistorian ystävät ry:lle pohjoismaisen Arco Nordica -palkinnon sen tekemästä merkittävästä työstä sateenkaarihistorian edistämiseksi. Palkinnon vastaanotti Rita Paqvalén.

Yhdistyksen tarkoitusta on vuonna 2022 toteutettu seuraavasti:

3.1 Yhdenvertaisuus ja saavutettavuus

Yhdistykselle toiminnalle saavutettavuus, niin sosiaalisesti, kognitiivisesti, fyysisesti kuin digitaalisestikin on tärkeää. 

Yhdistys sovelsi laatimiaan turvallisemman tilan periaatteita järjestäessään tapahtumia, tapaamisia ja toimintaa. Edellytimme turvallisemman tilan periaatteisiin sitoutumista myös niiltä yhteistyötahoilta, joiden kanssa teemme yhteistyö- tai toimeksiantosopimuksia.

Pyrimme popularisoimaan tieteellistä tietoa ymmärrettävässä muodossa ja saattamaan sen monikanavaisesti laajan yleisön saataville. Tekstitimme tuottamamme videot ja tallenteet suomen lisäksi ruotsiksi ja englanniksi. 

Edellytimme verkkosivuilla julkistettavaan sateenkaarihistoriakuukauden ohjelmaan ilmoittautuvilta yhteistyökumppaneiltamme mahdollisimman tarkkojen saavutettavuustietojen ilmoittamista.

Tarkoituksenamme on, että digitaalisesti julkaisemillamme kuvilla on aina tekstivastineet. Verkkosivujen saavutettavuutta on kehitetty edelleen, ja keräämme verkkosivujen saavutettavuudesta palautetta osoitteessa https://sateenkaarihistoria.fi/verkkopalvelusta/.

3.2 Verkkopalvelu ja viestintä

Verkkosivut ovat näkyvä ja pysyvä osa yhdistyksen toimintaa. Teknisten uudistusten vuoksi meillä ei ole vierailudataa koko vuodelta 2022, mutta ajanjaksolla marraskuu–joulukuu sivuillamme oli noin 2000 erillistä vierailijaa ja sivuosumia noin 4100. 

Verkkosivujen saavutettavuutta ja ylläpidettävyyttä parannettiin vuoden mittaan useilla eri toimilla.

Verkkopalvelussa julkaistiin vuonna 2022 yhteensä 11 uutta tekstiä tutkijoilta, muistiorganisaatioilta ja muilta sateenkaarihistorian toimijoilta. Julkaistavia tekstilajeja olivat artikkelit (5 kpl), puheenvuorot (4 kpl) sekä tiedotteet (2 kpl). Lisäksi vireille laitettiin useita tekstejä. 

Vuonna 2022 julkaisuun pyydettyjen tekstien painopiste oli vähemmistöt vähemmistöissä. Julkaisimme tekstit Suomen romanien, juutalaisten ja vammaisten sateenkaarihistoriasta. Lisäksi sivuille lisättiin ohjeistusta aineistojen tallentamiseen: Tallennusohjeet yhteisöille ja Henkilöarkistojen tallennusohjeet

Sivuilla julkaistut blogikirjoitukset päätettiin muuttaa verkkolehdeksi Sateenkaarihistorian ystävien kirjoituksia, ja lehdelle haettiin ja saatiin ISSN-tunnus. Vapaaehtoinen kirjastoammattilainen aloitti verkkolehdessä ilmestyvien artikkelien kuvailun Melinda-tietokantaan, jotta ne ovat löydettävissä Finnasta. Päätettiin aloittaa yhdistyksen sisäinen hanke, jossa lehden vuosikerrat julkaistaisiin vuosikertakoosteina pdf-muodossa. 

Tapahtumajärjestäjiä kutsuttiin ilmoittamaan koko vuoden ajan tapahtumistaan SHY:n tapahtumakalenteriin, jota ylläpidettiin aktiivisesti vuoden mittaan. Tapahtumakalenteriin ilmoitettiin vuoden aikana yhteensä 66 tilaisuutta, pääosin sateenkaarihistoriakuukauden (marraskuu) sekä Pride-kuukauden (kesäkuu) aikana.

Kokoelmat ja tallentaminen -osiossa muistiorganisaatiot esittelivät kokoelmiaan. Yhdistys julkaisi yksityiskohtaiset ohjeet sekä yhteisöille että yksityishenkilöille sateenkaarihistoriaa käsittelevien aineistojen tallentamisesta Työväen Arkiston kokoelmiin.

Bibliografioita (tutkimuskirjallisuus, elämäkerrat, historialliset romaanit) laajennettiin edelleen. Nettisivujen kirjallisuuslistaukset muutettiin manuaalisista sivuista Zotero-pohjaiseksi Zotpress-lisäosan avulla, jotta viitteiden hallinta ja lisääminen olisi tulevaisuudessa helpompaa. Muutoksen ansiosta kiinnostuneet voivat poimia Zoterosta viitteitä helposti myös omaan käyttöönsä. 

Aikajanaa täydennettiin uusilla tiedoilla ja sivuston toimivuutta ja saavutettavuutta parannettiin vaihtamalla taustatekniikka yksinkertaisemmaksi.

Perussivujen käännös englanniksi valmistui vuoden 2022 lopulla.

Sivustolla julkaistiin vuonna 2021 järjestetyn Historian vääryydet 2: Kriminalisoinnin varjot -tapahtuman videotallenteet, jotka on tekstitetty suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Päätimme laajentaa sateenkaarihistorian tavoitettavuutta aloittamalla videotuotannon sateenkaarihistorian tietoiskuista. Noin kymmenminuuttiset videot kertovat sateenkaarihistorian perusasioista ymmärrettävässä muodossa. Vuoden 2022 aikana editointivaiheeseen saatiin seuraavat neljä videota, joiden asiantuntijoina toimivat tohtoroituneet historiantutkijat: “Miesten välinen halu”, asiantuntijana Sandra Hagman; “Sateenkaarevan historian tutkiminen”, asiantuntijana Sandra Hagman, “Naissuhteiden historiaa”, asiantuntijana Rose-Marie Peake; sekä “Sukupuolen moninaisuuden historiaa”, asiantuntijana Heidi Kurvinen.

3.3 Tapahtumat ja yleisötilaisuudet

Yhdistys järjesti 5 omaa tilaisuutta ja osallistui 18:aan yhteistyökumppanien järjestämään tilaisuuteen.

3.3.1 Omat tilaisuudet

Suunnittelupäivä 11.2.2022 Helsingissä

Suunnittelupäivä pidettiin Koneen säätiön Kamari-tilassa Helsingissä. Osoittautui, että vapaamuotoinen keskustelu yhdistyksen suunnasta ja osallistujien motivaatiosta oli tervetullutta. Tilaisuus järjestettiin hybridinä.

Historiatapaaminen Tampereella 21.10.2022 

Historiantutkimuksen päivien yhteydessä Sateenkaarihistorian ystävistä Riikka Taavetti oli järjestämässä laaja kaksipäiväistä sessiota seksuaalisuuden historiasta. Hän järjesti myös tapaamisen sateenkaarihistoriasta kiinnostuneille opiskelijoille ja tutkijoille. Tapaaminen toteutettiin yhteistyössä Suomen Queer-tutkimuksen seuran kanssa Paikalla oli n. 25 tutkijaa, opiskelijaa ja aktivistia. Keskustelu eri yliopistojen tutkimuksesta ja niiden tarjoamista mahdollisuuksista sateenkaarihistoriaa käsittelevien opinnäytteiden laatimiseen kävi vilkkaana. Opiskelijat olivat hyvin otettuja tilaisuudesta, joka tarjosi heille rohkaisua tutkimuksen tekemiseen sateenkaarihistoriallisista teemoista. 

Sateenkaarihistoriakuukauden yleisöluento 16.11.2022 Tampereella

Sateenkaarihistorian ystävät järjesti yleisöluennon yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa. Luennolla Tuula Juvonen alusti opiskelijoille paikallisesta sateenkaarihistoriasta otsikolla Tampereen queer-kävely. Tampereen yliopistossa järjestetyssä tapahtumassa oli noin 50 osallistujaa, ja innokkaimpien kanssa keskustelua jatkettiin tilaisuuden jälkeen baarissa.

Sateenkaarihistorian Wikipaja 24.11.2022 Helsingissä ja verkossa

Sateenkaarihistorian ystävät järjesti omana sateenkaarihistoriakuukauden hybriditapahtumanaan Sateenkaarihistorian Wikipajan HAM:in tiloissa Tennispalatsissa sekä verkossa. Tapahtumassa oli käytössä yhdistyksen turvallisemman tilan periaatteet, tilaan pääsy oli järjestetty mahdollisimman esteettömästi kattavine saavutettavuustietoineen ja hybriditoteutus lisäsi sekin osaltaan tilaisuuden saavutettavuutta.

Alustuksen sateenkaarihistorian aiheisiin ja niiden käsittelyn haasteisiin pitivät Tuula Juvonen ja Sandra Hagman. Tämän jälkeen tietoiskun Wikipedian käytännöistä pitivät asiantuntijat Susanna Ånäs sekä Kimberli Mäkäräinen. Suurin osa tapahtumasta koostui työpajatyöskentelyssä, jossa opeteltiin Wikipedian työkalujen käyttöä sekä pohdittiin sateenkaarihistoria-aiheiden lisäämistä, tarkentamista tai korjaamista olemassa olevissa Wikipedia-artikkeleissa.

Tapahtuma oli suunnattu laajalle sateenkaarhistoriasta kiinnostuneelle yleisölle ja sen tavoitteena oli 1) laajentaa ymmärrystä sateenkaarihistorian aukoista avoimesti saatavissa tietolähteissä, 2) tarjota työkaluja sateenkaarihistoriasta kiinnostuneille näiden aukkojen paikkaamiseen ja 3) järjestää tilaisuus, jossa sateenkaarihistoriasta kiinnostuneet ihmiset ja aktiivit voivat tutustua toisiinsa.

Aktiivisia osallistujia oli paikan päällä 12 ja verkossa 5. Palaute tapahtumasta oli pääosin positiivista, ja kiinnostus Wikipedian editoimiseen sateenkaarihistorian osalta kasvoi.

Työpajassa luotiin uusia artikkeleita (mm. Tribadien yöt ja päivät, RaijaKoo-lehti, 96-lehti, Toivottulapsi.com) ja editoitiin, tarkennettiin tai parannettiin olemassa olevia (mm. Psyke ry, Pride, Helmi Tengén, Oletko sinä…? -dokumentti, Vanha ylioppilastalo).

Tapahtuman tuotti Kaura Raudaskoski yhdessä Susanna Ånäsin kanssa, jolle yhdistys maksoi palkkiota yhteistuottamisesta.

Yhdistyksen pikkujoulut taidekoti Kirpilässä 9.12.2022

Pikkujoulujen ohjelmaan kuului Taidekodin opas, FM Karoliina Arolan pitämä queer-opastus taidekodin kokoelmiin ja sen jälkeen pientä vapaamuotoista oleskelua sen tiloissa.

3.3.2 Yhdistyksen toimijat esiintyivät pyydettyinä puhujina seuraavissa tilaisuuksissa 

Get Together -tapaaminen, 29.2.2022, Helsinki Pride, Helsinki 

Tuula Juvonen ja Wisam Elfadl vierailivat sateenkaareville turvapaikanhakijoille suunnatun Get Together-ryhmän tapaamisessa. Juvonen alusti suomalaisesta sateenkaarihistoriasta otsikolla A brief history of the Finnish closet ja Elfadl kertoi Islamia Queeristi -hankkeesta ja ryhmätoiminnasta. Ryhmän jäseniä kannustettiin oman sateenkaarihistorian tallentamiseen.

Historiadialogi-tilaisuus, 11.5.2022, the Museum of Impossible Forms, Helsinki

Tuula Juvonen alusti sateenkaariliikkeen suomalaisesta historiasta maahanmuuttajille otsikolla Making LGBTQ+ histories and transforming rights depolarize.fi-hankkeen järjestämässä tilaisuudessa.

Mariehamns litteraturdagar: Queera minnen 26.3.2022, Maarianhamina

Rita Paqvalén osallistui  #Åland100queer –hankkeen järjestämään paneelikeskusteluun. Haastattelijana Carina Karlsson. 

Historioiden seminaari, 31.3.2022 , THL, Helsinki

Tuula Juvonen alusti sateenkaarihistoriasta otsikolla Sateenkaarikansan kamppailua oikeuksistaan Suomessa depolarize.fi-hankkeen järjestämässä tilaisuudessa.

Åbo svenska arbetarinstitut, 2.3.2022, Turku

Rita Paqvalén luennoi suomalaisesta sateenkaarihistoriasta.

Åbo Poesidagar 2022, 8-10.4.2022, Turku

Rita Paqvalén osallistui paneelikeskusteluun “Queerhet förmedlat genom poetiskt språk Panelsamtal mellan Lina Bonde och Rita Paqvalén”. Moderaattorina toimi Salla Aldrin Salskov.

Sateenkaarimuistojen Turku 26.8.2022

Jean Lukkarinen järjesti yhdessä sanataideohjaaja Miska Karhun kanssa muistelupajan Turussa osana Turku priden ohjelmaa yhdessä Tusetan kanssa.

Mielentilat ja -maisemat sateenkaarevassa historiassa 28.6.2022, Helsinki

Sateenkaarihistoriallisen kävelykierroksen teemana olivat seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen historian, mielenterveyden, taiteen ja kulttuurin teemojen risteyskohdat ja tärkeät osoitteet. Kävelykierroksen oppaina toimivat tietokirjailija Rita Paqvalén ja kuvataiteilija Katriina Rosavaara.

Historier om “lesbiske”. Kvinders seksuelle og romantiske relationer 1880-2020 -seminaari, 19.9.2022, Köpenhamina
Rita Paqvalén luennoi suomalaisesta queerhistoriasta.

Queera minnen, Queerseminariet, 18.10.2023, Tukholman yliopisto (TEAMS)

Rita Paqvalén luennoi suomalaisesta queerhistoriasta.

Suurten queer-uutisten ilta: trans- ja intersukupuolisuus -tilaisuus, 9.11.2022, Museokeskus Vapriikki, Tampere

Heidi Kurvinen toimi Päivälehden museon ja Postimuseon järjestämässä tilaisuudessa kutsuttuna kommentaattorina.

Suurten queer-uutisten ilta: internetin varhaisvaiheet -tilaisuus, 11.11.2022, Päivälehden museo, Helsinki

Eva Isaksson toimi Päivälehden museon ja Postimuseon järjestämässä tilaisuudessa kutsuttuna kommentaattorina.

Historiat ja väestösuhteet -seminaari, 21.11.2022, Kansallismuseo, Helsinki

Tuula Juvonen alusti sateenkaarihistoriasta otsikolla Sateenkaarikansan kamppailua oikeuksistaan Suomessa depolarize.fi-hankkeen järjestämässä tilaisuudessa.

Paikan henki – kotimuseot muuttuvassa maailmassa -konferenssi, 17.–18.11.2022, Järvenpää-talo, Järvenpää 

Tuula Juvonen alusti aiheesta Kotimuseoiden sateenkaareva potentiaali.

Sateenkaarihistorian kahvit Turussa 24.11.2022 

Turussa  sateenkaarihistorian kahvit järjestettiin Turun yliopistossa. Tilaisuudesta vastasivat Jean Lukkarinen, Heidi Kurvinen ja Riikka Taavetti yhdessä kulttuurihistorian ja sukupuolentutkimuksen oppiaineiden kanssa. 

Sateenkaarihistorian kahvit Tampereella 29.11.2022

Tampereella kahvit järjestettiin yhdessä Työväenmuseo Werstaan kanssa ja kahveja ennen oli sateenkaareva opastus Ysäri-näyttelyyn. Tampereella tilaisuutta järjestämässä olivat Tuula Juvonen, Ulla Rohunen ja Jean Lukkarinen.

Lisäksi Sateenkaarihistorian ystävät osallistuivat seuraaviin tilaisuuksiin, joissa he toivat esiin sateenkaarihistorian näkökulmaa:

Webinaari Laadukas metadata – tutkimusaineistojen kuvailu ja semanttinen yhteentoimivuus 26.4.2022 

Osallistujana Emil Uuttu.

Työväen Arkiston arkistokoulutus keväällä 2022

Osallistujina Tuula Juvonen, Kaura Raudaskoski.

3.4 Koulutus

3.4.1 Tilaa tutkija kouluun -kouluvierailuohjelma

Jatkoimme merkkivuonna 2021 aloitettua ja palautteen perusteella hyvän vastaanoton saanutta Tilaa tutkija kouluun -kouluvierailuohjelmaa myös vuonna 2022. Ylläpitämämme tutkijalistan jäsenistä 5 teki syyslukukaudella yhteensä 10 kouluvierailua eri puolille Suomea. Vierailuja tehtiin suomeksi ja ruotsiksi, ja etämahdollisuus tarjosi vierailuja myös alueille, jonne paikan päällä tapahtuvat vierailut eivät olisi onnistuneet. Koulujen lisäksi yksi tutkijavierailu tehtiin myös Oulussa järjestettävään Kummacon-tapahtumaan.

Tutkijavierailut olivat oppilaitoksille maksuttomia, 45–90 minuutin mittaisia kouluvierailuja. Kyseessä oli ainutlaatuinen tilaisuus saada oppitunnille tai oppilaitoksen tapahtumaan vierailulle tutkija, joka osaa valottaa historian moninaisuutta mieltä avartavin esimerkein ja tarinoin, jotka perustuvat tutkittuun tietoon. Vierailut ja niiden materiaalit suunniteltiin yhdessä vierailijoiden kanssa, ja pedagogisen koulutuksen omaava hankekoordinaattori auttoi tutkijoita räätälöimään jokaisesta vierailusta tilaajan opetussuunnitelmaan ja tarpeisiin sopivan.

Keräsimme kyselylomakkeella vierailujen päätteeksi palautetta ja kartoitimme vierailuilla opittuja asioita. Kyselolomakkeeseen vastasi kahden vuoden aikana 224 nuorta, ja palaute oli pääosin erittäin positiivista. Lomakevastaukset jatkavat vuoden 2021 kyselyä ja siten laajentavat vastausaineistoa. Osaa lomakevastauksista on lupa käyttää viestinnässä, ja se on avointa myös tutkimustarkoituksiin.

3.5 Sateenkaarihistoriakuukauden 2022 koordinointi

Sateenkaarihistorian ystävät ry koordinoi vuonna 2018 aloitettua sateenkaarihistoriakuukautta nyt kolmatta kertaa koordinointivastuun siirryttyä yhdistykselle vuonna 2020. Järjestäjät saattoivat itse ilmoittaa tapahtumansa verkossa olevaan tapahtumakalenteriin. Marraskuussa 2022 tapahtumakalenterissa oli yhteensä 21 järjestäjältä 23 eri tapahtumaa. Tapahtumakalenteri arkistoitiin avoimesti verkkosivuillamme, jossa se voi inspiroida tulevia tapahtumajärjestäjiä. 

3.6 Kotimainen ja kansainvälinen verkostoituminen muiden sateenkaaritoimijoiden kanssa 

Loimme yhteistyösuhteet 11.2.2022 perustettuun Transtutkimusverkostoon. 

Rita Paqvalén osallistui Why (Queer) History Matters: The Politics of History -konferenssiin Bergenissä (29-30.8.2022) ja tutustui matka aikana siihen, miten norjalaista sateenkaarevaa merkkivuotta (50 vuotta homoseksuaalisten tekojen dekriminaalisoinnista) vietettiin norjalaisissa museoissa (yhteensä 7 näyttelyä Bergenissä, Hortenissa ja Oslossa). Konferenssin aikana Paqvalén suunnitteli yhdessä Pia Laskarin (QRAB arkisto, Ruotsi) ja Runar Jordåenin (Skeivt arkiv, Norja) pohjoismaista sateenkaariarkisto- ja historiaverkostoa.

Kaura Raudaskoski ja Jean Lukkarinen edustivat SHY:tä Setan edustajakokouksessa 19.11.2022.

Jean Lukkarinen perusti loppuvuodesta 2022 sateenkaarihistoriasta kiinnostuneille opiskelijoille vertaisryhmän ‘Sateenkaarihistoriapiiri’ Discordiin. Ryhmässä on noin 14 jäsentä.

Tuula Juvonen ja Kaura Raudaskoski edustivat yhdistystä vastaperustetussa International Committee for LGBTQ History Months -verkostossa, jossa he ovat perustajajäseniä. Kaura Raudaskoski toimi Digital Sub-committee -työryhmässä, joka tähtäsi komitean verkkosivujen julkaisuun, ja Tuula Juvonen toimi Stories Sub-committee -työryhmässä, joka suunnittelee sateenkaarihistorian sisältöjä verkkosivuille. 

3.7 Viestintä ja media

Tavoitamme suuren yleisön sosiaalisen median tiliemme kautta:

Facebookissa vuoden 2022 lopussa Sateenkaarihistorian ystävillä oli 1 228 seuraajaa, mikä on 145 enemmän kuin edellisen vuoden lopussa (+12 % kasvu vuoden aikana). Facebookissa n. 25% seuraajistamme on alle 35-vuotiaita.

Instagramissa vuoden 2022 lopussa Sateenkaarihistorian ystävillä oli 2 456 seuraajaa, mikä on 864 enemmän kuin edellisen vuoden lopussa (+54,27 %n kasvu vuoden aikana). Instagramissa n. 60–70 % seuraajistamme on alle 35-vuotiaita.

Yhdistyksen toiminnasta ja ajankohtaisista asioista tiedotamme tiedotuslistallamme oleville tahoille, sateenkaarimedioille sekä alan olennaisille yleisille Facebook-ryhmille, sähköpostilistoille ja alustoille (Museoposti, Agricola-verkko, Uniqueer, Taideyliopiston Historiafoorumi, Transtutkimusverkosto).

Julkaisimme vuonna 2022 kaksi lehdistötiedotetta:

 • 1990-luvun lesbotutkimusta kokoava teos julkaistu uudelleen avoimena verkossa (25.1.2022)
 • Sateenkaariaineistot talteen! (Työväen Arkisto, 26.6.2022)

Lisäksi yhdistys on ollut esillä mediassa seuraavasti:

Riikka Taavetti vieraili Menneisyyden jäljillä -podcastin queer-historiajaksossa 1.3.2022 jaksossa nro 54, aiheena “Queer-historiaa ja moninaisia seksuaalisuuksia”. 

Hufvudstadsbladet haastatteli Rita Paqvalénia Oslon gaybaariin kohdistuneesta ammuskelusta, HBL 26.7.2022.

Rita Paqvalénia haastateltiin T/U/A:n verkkolehteen teatterin sateenkaarihistoriasta. Maria Säkön “Kaanon voi palauttaa teoksia nykypäivän queer-yleisölle” -haastattelu julkaistiin lokakuussa 2022. 

Emil Santtu Uuttu kirjoitti T/U/A:n verkkolehteen tallentamisesta, muistamisesta ja hiljaisuuksista. Uuttun kolumni “Mitä muistin instituutiot unohtavat?” julkaistiin lokakuussa 2022.

Rita Paqvalénia haastateltiin YLEn Kulttuuricocktailin tekemään artikkeliin “Jag är homosexuelle”, Harald Gallen kirjoitti vuonna 1904 päiväkirjaansa ja teki tietämättään historiaa – tämän takia homoudesta on oltu hiljaa Suomessa, 13.10.2022. Artikkelin kirjoitti Hannes Nissinen ja artikkelia varten hän oli myös tehnyt taustahaastattelun Riikka Taavetin kanssa.

Rita Paqvalén kirjoitti blogiartikkelin sateenkaarihistoriaan liittyvistä hiljaisuuksista ja aineistoista arkistoissa. Blogi Tystnadens kulturarv julkaistiin Svenska litteratursällskapet:in verkkosivuilla 14.12.2022.

Antti Kauppinen toimitti ja äänitti Homotutka-podcastin YLE:lle. Podcast julkaistiin 14.10. YLE Areenassa. Podcastin 12. jaksossa oli vieraana Tuula Juvonen.

3.8 Yhteistyö ja konsultaatio

Koska yhdistyksen tarkoitus on edistää sateenkaarihistorian tallentamista, tutkimista ja näkyvyyttä, yhteistyön tekeminen muistiorganisaatioiden kanssa on yksi sen toiminnan keskeisistä painopisteistä. Yhdistyksen tunnettuuden nousun myötä yhteydenotot  museoilta ja kirjastoilta, tutkijoilta ja opinnäytteen tekijöiltä sekä toimittajilta ovat lisääntyneet. Lisäksi jatkoimme yhteistyötä Setan ja sen jäsenjärjestöjen kanssa. 

Yhteistyö jatkui tiiviisti Työväenmuseo Werstaan sekä Työväen Arkiston kanssa, joilla on valtakunnallinen erityisvastuu sateenkaarihistorian tallentamisessa. Manse Priden yhteydessä 6.6. Werstaalla järjestettiin Ysäri-näyttelyä ennakoiden muistelutilaisuus 1990 luvun homobaarielämästä. Paikalla oli 11 ihmistä, joista osa muisteli vilkkaasti omaa 1990-lukuaan, osa taas kuunteli muisteluja kiinnostuneena. 

Työväen Arkiston kanssa aloitettiin kesäkuussa 2022 yhteistyö arkiston kokoelmiin tallennettavien muistitietohaastattelujen keräämisen tehostamiseksi. Yhdistys kommentoi elokuussa julkaistua haastattelukutsua ja hankki syksyn aikana arkistolle uusia haastateltavia verkostojensa avulla. 

Arkistoaineistojen kartuttaminen: Sateenkaarimuistojen Turku 26.8.2022

Jean Lukkarisen ja sanataideohjaaja Miska Karhun järjestämässä muistelupajassa oli noin 10 osallistujaa. Samassa tilaisuudessa Työväen Arkistolle luovutettiin Tusetan arkistomateriaaleja.

Saatuamme suruviestin sateenkaariyhteisön aktivistin poismenosta pyrimme selvittämään, olisiko lähiomaisilla halua lahjoittaa vainajan elämästä kertovia aineistoja arkistoihin (esim. Pohjanmaan sateenkaariliikkeen merkkihenkilö ja aktivisti Kaj Heino; Lahden kuurojen pride-toimintaa vetänyt Timo Herrala).  

#Åland100queer -yhteistyö: Rita Paqvalén on toiminut asiantuntijana #Åland100queer -hankkeessa ja konsultoinut heitä sateenkaarihistoriaan liittyvissä kysymyksissä. 

Aiemmin aloitettu yhteistyö Arkkitehtuurimuseon kanssa jatkui konkreettisten yhteistyöhankkeiden muodossa. Arkkitehtuurimuseo tilasi yhdistykseltä queer-näkökulmaisen opastussarjan Queer-katse arkkitehtuurin ja tilan historiaan, joka käsitteli sekä vuoden päänäyttelyä (Eläköön Wivi Lönn!) että Helsingin keskustan queer-historiallisesti kiinnostavia paikkoja. Museolta alkavilla kävelykierroksilla avattiin sateenkaarihistorian käsitteitä, Wivi Lönnin työtä sekä suhdetta Hanna Parviaiseen sekä queerien tilojen hahmottamista osana arkkitehtuurin historiaa. Kävelykierrokset käsikirjoitti Jean Lukkarinen ja opastusten vetämisestä vastasi pääosin Kaura Raudaskoski.

Kävelykierrosyhteistyö laajeni myös toiseen yhteistyöhankkeeseen nimeltään Arkkitehtuurin monet tarinat, jossa Sateenkaarihistorian ystävät osallistui arkkitehtuurin kulttuurihistoriallisen merkityksen laajentamiseen ja pohtimiseen yhdessä muiden ruohonjuuritason toimijoiden kanssa. Hanke tuotti mm. podcast-sarjan, tekstipohjaisen verkkojulkaisun sekä uuden kommentoivan kerroksen Arkkitehtuurimuseon ydinnäyttelyyn “Arkkitehtuurimme vuosikymmenet”. Jean Lukkarinen toimi 26.8.2022 nauhoitetussa podcastissa “Arkkitehtuuri kuuluu kaikille” asiantuntijavieraana jaksossa, joka käsitteli ydinperhenormin haastamista asumisessa ja arkkitehtuurissa. 

Yhdistys jatkoi yhteistyötä Urheilun ja liikunnan kulttuurikeskus TAHTOn kanssa urheiluhistorian queeriyttämiseksi, ja museon näyttelyä käsittelevää sateenkaaripolkua edistämään perustettiin työryhmä, johon kuuluivat Tuula Juvonen, Kaura Raudaskoski, Kari Silvola, Satu Lidman sekä sivusta seuraavina jäseninä Rita Paqvalén ja Annemarie Müller. Tuula Juvonen teki sateenkaaripolun ensimmäisen luonnoksen ja Kaura Raudaskoski työsti sitä eteenpäin yhdessä Kari Silvolan ja Satu Lidmanin kanssa. Työryhmän työskentelyä ja sateenkaaripolkuhanketta koordinoi Kaura Raudaskoski.

Merikeskus Vellamo julkaisi 8.3.2022 Tuula Juvosen ja Erik Tirrkosen käsikirjoittaman sateenkaaripolun. Polkua esittelee vihkonen, jonka 13 kohdetta avaavat museon kokoelmien sateenkaariraitaa kävijöille. Kotka Pride on arvioinut Vellamon sateenkaaripolun tuoreeltaan blogitekstissään.

Sateenkaarihistorian ystävät teki yhteistyötä Helsingin yliopiston kirjaston kanssa, jotta loppuunmyytyjä lesbo- ja homotutkimuksen klassikkoteoksia saataisiin uudelleenjulkaistua digitoituna. Erityisesti teosten kuvalupien selvittämisessä oli suuri työ, mutta 25.1.2022 Helsingin yliopiston avoin julkaisuarkisto Helda julkaisi suomalaisen lesbotutkimuksen klassikko vuodelta 1996, Yliopistopainon kustantama Uusin silmin -teoksen. 

Liken kustantama loppuunmyyty teos Sateenkaari-Suomi  vuodelta 2007 julkaistiin Heldassa 1.11.2022. Vuoden 2022 loppuun mennessä Uusin silmin -kirjaa  oli ladattu 794 kertaa ja Sateenkaari-Suomi -kirjaa 294 kertaa. 

Olemme käyneet syksyllä 2022 taustakeskusteluja dokumenttielokuvaohjaajien kanssa (Markku heikkinen, Kirsi Marie Liimatainen) koskien heidän suunnittelemaansa dokumenttisarjaa suomalaisesta sateenkaarihistoriasta. 

Olemme käyneet keväällä 2022 taustakeskusteluja sarjakuvantekijöiden kanssa (Tiitu Takalo, Johanna Rojola, Reetta Laitinen) mahdollisuudesta tehdä yhteistyötä sateenkaarihistoriaa käsittelevän sarjakuvakirjan tiimoilta.

Syksyllä käynnistettiin pohjoismainen sateenkaareva arkisto- ja historiaverkosto yhteistyössä ruotsaisen QRABin, norjaisen Skeivt arkivin sekä Työväen Arkiston ja Sateenkaarihistorian ystävien kanssa. Vuoden lopussa Pohjoismainen ministerineuvosto myönsi QRABille avustuksen verkoston toiminnan tukemiseksi. Verkoston tavoitteena on edistää kokemusten ja tiedon vaihtoa arkistotoimijoiden välillä sekä selvittää uusia pohjoismaisia yhteistyömahdollisuuksia. Hankerahoituksen turvin verkosto tulee järjestämään kolme verkostotapaamista ja avoimia seminaareja lokakuussa 2023 Helsingissä, keväällä 2024 Bergenissä ja syksyllä 2024 Göteborgissa.

4 Talous

4.1 Käytössä olevat apurahat

Yhdistyksen talous oli vuonna 2022 hyvällä mallilla saamiemme apurahojen ansiosta. Vuonna 2022 meillä oli käytössämme seuraavat apurahat:

Koneen säätiö: Sateenkaarihistoria näkyväksi -hanke (2021–2022)

Koko myöntö kahdelle vuodelle 180000 €, josta vuodelle 2022 osamyöntönä 81500 €. Edellisen vuoden toiminnasta yli jääneenä osuutena vuodelle 2022 apurahasta jaksotettiin 32058,01 €, jolloin vuodelle 2022 apurahaa oli käytettävissä yhteensä 113558,01 €. Apurahaa käytettiin vuoden aikana 60623,74 €. Eteenpäin vuodelle 2023 avustuksesta siirrettiin 52934,27 €. 

Kulturfonden: Märkesåret 2021 – två milstolpar i finländsk queerhistoria, 2021

Koko myöntö vuonna 2021 oli 10 000 €, josta vuodelle 2022 jaksotettiin 3634,30 €. Apurahaa käytettiin vuoden aikana 0 €. Eteenpäin vuodelle 2023 avustuksesta siirrettiin 3634,30 €.

Setan toiminta-avustus: 1 997,49 €

Avustuksia oli vuonna 2022 käytettävissä yhteensä 119 189,80 €.

4.2 Haetut apurahat

Varmistaaksemme yhdistyksen taloudellisen tilanteen tuleville vuosille haimme seuraavia apurahoja: 

 • Koneen Säätiö
 • Kordelin (kansanvalistus)
 • Oskar Öflunds Stiftelse
 • Suomen Kultturirahasto
 • Svenska kulturfonden
 • Wihurin säätiö

Valitettavasti mikään näistä tahoista ei myöntänyt meille avustusta vuodelle 2023. 

Sen sijaan pohjoismainen queer-arkistojen verkosto sai kaksivuotisen rahoituksen (ks. kohta 3.8).

4.3 Kirjanpito ja tilinpäätös

Yhdistyksen taloutta hoiti Aura Arola (Tilimaatuska Oy), ja tilintarkastuksesta vastasi Johanna Hilden.

Vuoden 2022 tilinpäätös on liitteenä vuosikokouksen asiakirjoissa.

4.4 Yhdistyksen omaisuus

Yhdistyksen omaisuuteen kuuluu seuraava irtaimisto:

 • Koordinaattorin työpuhelin (Apple iPhone 8)
 • Ulkoinen kovalevy (Seagate One Touch 4 TB)
 • LED studiovalosetti (Ledgo E268C II)
 • Värikalvosetti
 • Taustakartonki (Fomei taustakartonki Crocus 2,72 m x 11 m)
 • Studiotaustan teline (Fomei BS-2 Taustapidinsetti)
 • Kannettava teleprompteri (Desview T2)
 • Langaton mikrofonisetti (Rode Wireless GO II)