Etusivu / Queerhistorien skimrar i statsprisets färger

Queerhistorien skimrar i statsprisets färger

Iloisia Sateenkaarihistorian ystävät ry:n yhdistysaktiiveja valtionpalkinnon kanssa.

PRESSMEDDELANDE
Får publiceras 4.6.2024

Queerhistoriens vänner r.f. tilldelades i dag det prestigefyllda Statens pris för informationsspridning. Med prispengarna fortsätter föreningen att öka tillgängligheten till och synliggörandet av queerhistorien.

“Prisets betydelse för den inhemska queerhistorien är enorm”, säger föreningens ordförande Kaura Raudaskoski. “Människor har inte nödvändigtvis kunskap om sin egen grupps eller sitt eget samfunds händelserika historia. Queerhistoria är allas delade historia.” Prispengarna och den publicitet som priset medför hjälper föreningen att öka tillgängligheten till kunskap. 

Stort behov av kunskap om queerhistoria

“Det är särskilt viktigt att lyfta fram sin egen historia för gemenskaper, där bristen på information är en följd av fördomar och diskriminering som riktats mot dem. Föreningens informativa webbplats, som är på finska, svenska och engelska, är trots sitt rikliga innehåll tydlig och lätt att använda. I form av en webbtidning tillhandahåller den artiklar som populariserar forskningsdata samt handleder och ger råd om insamling och presentation av information och kulturarv inom området”, lyder undervisnings- och kulturministeriets prismotivering. 

Med queerhistoria avses historien om könsmångfald och sexuell mångfald. I studiet av queerhistoria riktas uppmärksamheten mot de konventioner och normer som har rått vid varje given tidpunkt och de ansträngningar som vidtagits för att upprätthålla dem och inte minst mot normbrotten och de konsekvenser de har fått.  

“Under föreningens existens har det blivit tydligt att behovet av forskningsbaserad och lokalt förankrad kunskap om queerhistoria i Finland är stort” säger föreningens första ordförande, docent Tuula Juvonen. Under föreningens korta historia har ny kunskap samlats in snabbt i naturligt samarbete med såväl hbtqi-samfundet som forskare, aktivister och minnesorganisationer. “Förutom det lokala perspektivet är det också viktigt att beakta queerhistoriens mångfald och intersektionalitet. Queerhistorien ser olika ut, till exempel beroende på klass, etnicitet, språk eller funktionsvariationer”, konstaterar Rita Paqvalén, styrelseaktiv och en av föreningens grundare.

Den lokala queerhistorien synliggörs på olika sätt

Queerhistoriens vänner r.f. stöder, främjar och bedriver forskning om queerhistoria och verkar för spridandet av forskning, nedtecknande och presentation av historia. Dessutom undervisar föreningen och handleder aktörer i teman relaterade till queerhistoria, upprätthåller webbplatsen sateenkaarihistoria.fi samt arrangerar diskussioner, seminarier och andra evenemang. Queerhistoriens vänner r.f. koordinerar även Queerhistorisk månad som har firats i Finland sedan 2018. Såväl föreningen som den queerhistoriska månaden föddes genom ett samarbete mellan Kultur för alla och Seta r.f. samt Arbetararkivet, Arbetarmuseet Werstas och enskilda forskare och aktivister. I Finland har Arbetararkivet och Arbetarmuseet Werstas har ett speciellt ansvar för att samla in queerhistoria.

Föreningen har samlat en stor mängd forskningsinformation på sin hemsida och gjort det lättare för forskare, studenter, hobbyskribenter och media samt inte minst för hbtqi-samfundet självt att hitta information. Webbplatsen har en aktiv evenemangskalender där minnesorganisationer såsom bibliotek, arkiv och museum och andra aktörer kan informera om evenemang relaterade till queerhistoria. Föreningen publicerar information på finska, svenska och engelska och i mån av möjlighet även på finskt teckenspråk.

På en mycket kort tid har det bildats en levande gemenskap kring intresset för historien. Ett stort antal personer har deltagit i skrivandet och redigerandet av artiklarna i nättidningen, och både den tidslinje som föreningen upprätthåller och artiklarna i nättidningen intresserar en allt växande läsekrets.Queerhistoriens vänner r.f. vill även i fortsättningen samarbeta med de samfund och grupper som föreningen blivit bekant med samt med nya bekantskaper.

Mer information

Ordförande Kaura Raudaskoski (hen)
puheenjohtaja@sateenkaarihistoria.fi
+358 45 783 17571

Styrelsemedlem, docent Tuula Juvonen (ordförande 2020–2024)
tuula.juvonen@tuni.fi
+358 50 318 6105 

Styrelsemedlem Rita Paqvalén (svenskspråkig kontaktperson)
rita.paqvalen@gmail.com
+358 40 741 3363