Etusivu / Sateenkaarihistoria loistaa valtionpalkinnon väreissä

Sateenkaarihistoria loistaa valtionpalkinnon väreissä

Iloisia Sateenkaarihistorian ystävät ry:n yhdistysaktiiveja valtionpalkinnon kanssa.

TIEDOTE
Julkaisuvapaa 4.6.2024

Sateenkaarihistorian ystävät ry:lle myönnettiin tänään arvostettu tiedonjulkistamisen valtionpalkinto. Palkintosummalla yhdistys jatkaa sateenkaarihistorian saavutettavuuden ja tunnettuuden lisäämistä.

“Palkinnon merkitys kotimaiselle sateenkaarihistorialle on valtava”, iloitsee yhdistyksen puheenjohtaja Kaura Raudaskoski. “Ihmisillä ei välttämättä ole tietoa yhteisönsä monivaiheisesta historiasta Suomessa. Sateenkaarihistoria on kaikkien yhteistä historiaa.” Palkintoraha ja palkinnon tuoma julkisuus auttavat suoraan yhdistystä tiedon saatavuuden lisäämisessä.

Sateenkaarihistorian tiedolle on suuri tarve

“Oman historian esiin tuominen on erityisen tärkeää yhteisöille, joita koskevan tiedon puute on seurausta niihin kohdistuneista ennakkoluuloista ja syrjinnästä. Yhdistyksen suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi toteutettu informatiivinen verkkosivusto on runsaasta sisällöstään huolimatta selkeä ja helppokäyttöinen. Se tarjoaa verkkolehden muodossa tutkimustietoa popularisoivia artikkeleita sekä ohjaa ja neuvoo alan tiedon ja kulttuuriperinnön keräämiseen ja esittämiseen”, todettiin Opetus- ja kulttuuriministeriön palkintoperusteluissa. 

Pähkinänkuoressa sateenkaarihistoria tarkoittaa sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuden historiaa. Sateenkaarihistorian tutkimuksessa suunnataan huomio kulloinkin vallinneisiin sovinnaisiin normeihin ja erilaisiin pyrkimyksiin niiden ylläpitämiseksi, mutta ennen kaikkea normien ylittämiseen ja ylittämisestä koituneisiin seurauksiin.

“Yhdistyksen olemassaolon aikana on tullut selväksi, miten suuri tarve tutkitulle ja paikalliselle sateenkaarihistoriaa käsittelevälle tiedolle Suomessa on”, sanoo yhdistyksen ensimmäinen puheenjohtaja, dosentti Tuula Juvonen. Yhdistyksen lyhyen historian aikana tietoa on kertynyt vauhdilla ja luontevasti yhteistyössä niin sateenkaariyhteisöjen, tutkijoiden, aktivistien kuin muistiorganisaatioidenkin kanssa. “Paikallisuuden lisäksi on tärkeä huomioida myös sateenkaarihistorian moninaisuutta ja intersektionaalisuutta. Sateenkaarihistoria näyttää erilaiselta esimerkiksi luokasta, etnisyydestä, kielestä tai vammaisuudesta riippuen”, toteaa Rita Paqvalén, yhdistyksen perustajajäsen ja hallitusaktiivi.

Paikallinen sateenkaarihistoria näkyväksi eri keinoin

Sateenkaarihistorian ystävät ry tukee, edistää ja harjoittaa sateenkaarihistorian tutkimusta sekä vaikuttaa tutkimuksen, historian tallentamisen ja esittämisen edistämiseksi. Lisäksi yhdistys opettaa ja opastaa sateenkaarihistorian teemoista ja ylläpitää sateenkaarihistoria.fi -verkkosivustoa, järjestää keskustelutilaisuuksia, seminaareja ja muita tapahtumia. Sateenkaarihistorian ystävät ry koordinoi myös Sateenkaarihistoriakuukautta, jota on vietetty vuodesta 2018 lähtien. Niin yhdistys kuin sateenkaarihistoriakuukausikin syntyivät Kulttuuria kaikille -palvelun ja Setan sekä Työväen Arkiston ja Työväenmuseo Werstaan sekä yksittäisten tutkijoiden ja aktivistien yhteistyönä. Suomessa sateenkaarihistorian talletusvastuu on Työväen Arkistolla sekä Työväenmuseo Werstaalla.

Yhdistys on koonnut suuren määrän tutkimustietoa yhteen verkkosivuilleen ja helpottanut tiedon löytymistä tutkijoille, opiskelijoille, harrastajille, medialle ja etenkin sateenkaariyhteisölle itselleen. Sivuilla on aktiivinen tapahtumakalenteri, johon muistiorganisaatiot kuten kirjastot, arkistot ja museot sekä muut toimijat voivat ilmoittaa sateenkaarihistoriaan liittyviä tapahtumia. Yhdistys julkaisee tietoa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi sekä mahdollisuuksien mukaan myös suomalaisella viittomakielellä.

Verkkolehden artikkelien kirjoittamiseen ja editoimiseen on osallistunut suuri määrä ihmisiä, ja niin yhdistyksen ylläpitämä aikajana kuin verkkolehden artikkelitkin kiinnostavat yhtä suurempaa lukijakuntaa. Sateenkaarihistorian ystävät haluaa jatkossakin tehdä yhteistyötä tutuiksi tulleiden yhteisöjen sekä uusien tuttavuuksien kanssa, sillä historiatiedon äärelle on syntynyt lyhyessä ajassa elävä yhteisö. 

Lisätiedot:

Puheenjohtaja Kaura Raudaskoski
puheenjohtaja@sateenkaarihistoria.fi
+358 45 783 17571

Hallituksen jäsen, dosentti Tuula Juvonen (puheenjohtaja 2020–2024)
tuula.juvonen@tuni.fi
+358 50 318 6105  

Styrelsemedlem Rita Paqvalén (svenskspråkig kontaktperson)
rita.paqvalen@gmail.com
+358 40 7413363

Sosiaalinen media:

Instagram: @sateenkaarihistoria
Facebook: Sateenkaarihistoria
YouTube: @sateenkaarihistoria