Etusivu / Ansök om bidrag för aktiviteter med anknytning till queerhistoria!

Ansök om bidrag för aktiviteter med anknytning till queerhistoria!

Människor står på ett litet evenemang och lyssnar på en person som talar i en mikrofon.

Queerhistoriens vänner delar ut ett antal mindre bidrag till gräsrotsaktörer, som vill arrangera aktiviteter med anknytning till queerhistoria. Genom bidragen vill föreningen stödja lokala aktiviteter som lyfter fram en queer historia som ofta hamnar i marginalen.

Deadline för ansökningar är den 22 oktober klockan 23:59. Ansökningarna behandlas redan följande vecka med start den 23.10. Ansökningar kan behandlas och stöd kan beviljas redan under ansökningstiden, om den sökande siktar på att arrangera en aktivitet inom ramen för 2023 års queerhistoriska månad i november. Bidraget kan användas till utgången av 2024.

Storleken på det individuella bidraget är 500 euro och bidraget kan tilldelas tio olika sökande. Bidraget kan sökas av en förening, ett samfund, en arbetsgrupp eller en individ. Verksamheten kan vara vetenskaplig, konstnärlig eller främja gemenskap. Det kan handla om ett samtal, en utställning, en guidad tur, en workshop eller något annat. Verksamheten får inte vara kommersiell.

Vi uppmuntrar de sökande att beakta olika etiska aspekter i planeringen av evenemanget och göra val som främjar likabehandling och trygghet. Bidraget kan även användas för att exempelvis utveckla tillgängligheten av ett redan planerat evenemang.

Föreningen fattar beslut gällande bidrag på basen av ansökningarna.

Förutsättningen för att få bidraget är att mottagaren skickar material på basen av den genomförda aktiviteten t.ex. i text eller bild som kan publiceras och/eller arkiveras av Queerhistoriens vänner. Det kan till exempel vara en rapport, ett blogginlägg eller en dokumentation av konstnärligt arbete eller en workshop. Föreningen erbjuder gärna synlighet till verksamheten genom sina egna kommunikationskanaler, exempelvis genom att sprida föIhmisiä seisomassa pienessä tapahtumassa ja kuuntelemassa henkilöä, joka esiintyy mikrofoniin.rhandsinformationen om evenemanget.

Vid behov kontaktar föreningen sökande för att begära ytterligare information om ansökan.

Ansök här: