Etusivu / Sateenkaarihistorian ystävät / Vuosikertomukset / Vuosikertomus 2021: Sateenkaarihistorian ystävät

Vuosikertomus 2021: Sateenkaarihistorian ystävät

1    Yhdistyksen perustiedot

Sateenkaarihistorian ystävät ry / Queerhistoriens vänner rf

Y-tunnus 3137523-5 

c/o Seta ry
Pasilanraitio 5
00240 Helsinki

Sihteeri Kaura Raudaskoski 
sihteeri@sateenkaarihistoria.fi 
puh. +358 45 7831 7571

Puheenjohtaja Tuula Juvonen
puheenjohtaja@sateenkaarihistoria.fi

2    Jäsenet ja jäsenyydet

Yhdistyksellä on 9 perustajajäsentä, ja vuoden 2021 loppuun mennessä yhteensä 50 jäsentä, joista 4 kannatusjäseniä. Ajantasaista jäsenrekisteriä ylläpidetään EU:n GDPR-asetuksen mukaisesti Setan hallinnoimalla Flomembers-järjestelmällä. 

Yhdistyksellä on käytössään postituslistat, joilla se tavoittaa hallituksensa ja jäsenistönsä.  

Yhdistyksen digitaalinen arkisto on hallituksen yhteiskäytössä ja sitä ylläpidetään Google Workspacessa. Yhdistys ylläpitää Google Workspace -palvelussaan myös sateenkaarihistorian tutkijalistaa, jossa oli vuoden 2021 lopussa 9 jäsentä.

Jäsenrekisterin sekä postituslistojen tietosuojakäytännöt ovat saatavilla yhdistyksen verkkosivuilla.

SHY on Setan jäsenjärjestö. Jäsenjärjestönä saamme Setalta koulutusta sekä työkaluja yhdistyksen käyttöön ja verkostoidumme muiden sateenkaaritoimijoiden kanssa.

Hallituksen varsinaiset jäsenet 2021

 • Wisam Elfadl
 • Eva Isaksson
 • Tuula Juvonen (puheenjohtaja)
 • Rita Paqvalén
 • Juha-Heikki Tihinen

Hallituksen varajäsenet 2021

 • Jean Lukkarinen
 • Seppo Mallenius
 • Annemarie Müller
 • Ulla Rohunen (varapuheenjohtaja)
 • Riikka Taavetti (talousvastaava)
 • Kerttu Tarjamo
 • Emil Uuttu
 • Hallituksen ulkopuolisena sihteerinä 2021 toimi Kaura Raudaskoski.

3    Yhdistyksen toiminta 2021

Yhdistyksen tarkoitus on määritelty sen säännöissä seuraavasti:
“Yhdistyksen tarkoituksena on edistää sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuden sekä queerhistorian (sateenkaarihistoria) tutkimusta, tallentamista ja esittämistä.” (Linkki yhdistyksen sääntöihin)

Yhdistyksen hallitus kokoontui vuonna 2021 suunnittelemaan ja linjaamaan yhdistyksen toimintaa 11 kertaa. Vuosikokous pidettiin 20.5.2021 ja ylimääräinen vuosikokous 15.11.2021.

Yhdistys palkkasi toimintansa koordinaattoriksi Kaura Raudaskosken (1.2.2021–31.12.2022), joka työskentelee 83-prosenttisella työajalla pääosin maanantaista torstaihin (työaika oli 50-prosenttinen aikavälillä helmikuu–toukokuu). Hän on ollut vastuussa yhdistyksen vuosikertomuksessa mainittujen aktiviteettien toteuttamisesta yhdessä hallituksen kanssa, minkä lisäksi hän on hoitanut yhdistyksen sihteerin tehtäviä. 

Vuosi 2021 oli sateenkaarihistorian merkkivuosi Suomessa: helmikuun alussa tuli kuluneeksi 50 vuotta siitä, kun homoseksuaalisten tekojen rangaistavuus poistettiin Suomen rikoslaista. Vaikka homoseksuaaliset teot eivät enää 1971 lähtien olleet rangaistavia, sairausluokitus säilyi vuoteen 1981 saakka. Tästä tuli kesäkuussa kuluneeksi 40 vuotta. Lisäksi kesällä tuli kuluneeksi 10 vuotta siitä, kun fetissikiinnostukset sekä transvestisuus poistettiin tautiluokituksesta vuonna 2011.

Yhdistyksen toiminta keskittyi merkkivuoden 2021 hankekokonaisuuden toteuttamiseen.  Suurin osa toiminnasta oli Koneen säätiön rahoittamaa (Sateenkaarihistoria näkyväksi -hanke 2021–2022) ja lisäksi osa Kulturfondenin rahoittamaa (Märkesåret 2021 – två milstolpar i finländsk queerhistoria, 2021). 

Merkkivuosi tarjosi tilaisuuden tiedottaa sateenkaarihistoriasta, yhdistyksen toiminnasta ja hankkeesta laajalle yleisölle. 

Yhdistyksen tarkoitusta on vuonna 2021 toteutettu seuraavasti:

3.1    Yhdenvertaisuus ja saavutettavuus

Yhdistys muodosti turvallisemman tilan periaatteet tapahtumia, tapaamisia ja toimintaa varten. Näillä periaatteilla pyritään luomaan yhdenvertaista keskustelukulttuuria ja ehkäisemään syrjintää, ja ne lisäävät osaltaan sosiaalista saavutettavuutta. Periaatteet on julkaistu verkkosivuillamme suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. (Linkki turvallisemman tilan periaatteisiin)

Periaatteet olivat ensimmäistä kertaa käytössä yhdistyksen vuosikokouksessa 20.5.2021. Niistä on mahdollista antaa anonyymiä palautetta periaatteiden mukana olevasta palautelinkistä.

Edellytämme turvallisemman tilan periaatteisiin sitoutumista myös niiltä yhteistyötahoilta, joiden kanssa teemme yhteistyö- tai toimeksiantosopimuksen.

Sosiaalisen saavutettavuuden lisäksi myös kognitiivinen, fyysinen ja digitaalinen saavutettavuus on yhdistykselle korkea prioriteetti. Pyrimme popularisoimaan tieteellistä tietoa ymmärrettävässä muodossa ja saattamaan sen monikanavaisesti laajan yleisön saataville. Tuottamamme videot ja tallenteet ovat tekstitettyjä, ja suurimpien tapahtumien yhteydessä on ollut suomenkielinen viittomakielen tulkkaus sekä käännöstekstitykset suomen lisäksi ruotsiksi ja englanniksi. Myös julkaisemillamme kuvilla on tekstivastineet.

Edellytimme saavutettavuustietojen ilmoittamista kaikilta yhteistyökumppaneiltamme, jotka ilmoittautuivat merkkivuoden tai sateenkaarihistoriakuukauden ohjelmaan.

Myös verkkosivujen saavutettavuutta on edelleen kehitetty yhdessä ulkoasu-uudistuksen kanssa.

Keräämme verkkosivujen saavutettavuudesta myös palautetta osoitteessa https://sateenkaarihistoria.fi/verkkopalvelusta/ 

3.2    Verkkopalvelu

Verkkosivut ovat näkyvä ja pysyvä osa yhdistyksen toimintaa. Sivustolla oli vuoden 2021 aikana 17 535 erillistä vierailua. Vuoden 2021 sivuston sisältöä, käytettävyyttä ja toiminnallisuutta kehitettiin.

Verkkosivujen ulkoasu uudistettiin osana uutta graafista ilmettä (ks. kohta 3.6 Viestintä ja media). Verkkosivujen jäsennystä uudistettiin saavutettavammaksi. Näin myös jatkuvasti täydentyvä verkkosivu pysyy hahmotettavissa muodossa, eikä rakennetta tarvitse muuttaa jatkuvasti. Myös verkkosivujen ylläpidettävyyttä parannettiin ja helpotettiin vuoden mittaan.

Verkkosivuilla toiminut blogi päivitettiin verkkolehdeksi, jolla on ISSN-tunnus (2737-3908) sekä selkeämpi toimitusprosessi. Verkkopalvelussa julkaistiin vuonna 2021 yhteensä 20 uutta tekstiä tutkijoilta, muistiorganisaatioilta ja muilta sateenkaarihistorian toimijoilta. Julkaistavia tekstilajeja olivat artikkelit (4 kpl), puheenvuorot (7 kpl), arvostelut (1 kpl), esittelyt (5 kpl) sekä tiedotteet (3 kpl). Otettiin käyttöön kirjoitussopimukset niiden kirjoittajien kanssa, joille maksetaan kirjoituspalkkiota (artikkelit, puheenvuorot ja arvostelut).

Tapahtumajärjestäjiä kutsuttiin ilmoittamaan koko merkkivuoden ajan tapahtumistaan SHY:n tapahtumakalenteriin, jota ylläpidettiin aktiivisesti koko vuoden ajan. Yhteensä 66 tilaisuutta ilmoitettiin merkkivuoden aikana tapahtumakalenteriin.

Sateenkaarihistorian hakusanakirja julkaistiin osana verkkopalvelua 16.5.2021.

Kokoelmat ja tallentaminen -osiossa muistiorganisaatiot esittelivät kokoelmiaan. Yhdistys lisäsi suuntaa-antavia ohjeita sellaisten kuolinpesien hoitoon, joissa saattaa olla sateenkaarihistoria-aineistoa.

Bibliografioita (tutkimuskirjallisuus, elämäkerrat, historialliset romaanit) jäsenneltiin uudelleen automaattisen viitteidenhallintajärjestelmän Zoteron avulla ylläpidettäväksi. Listauksia laajennettiin edelleen.

Aikajanaa täydennettiin uusilla tiedoilla. 

3.3    Tapahtumat ja yleisötilaisuudet

Yhdistys järjesti 6 omaa tilaisuutta ja osallistui 10:een yhteistyökumppanien järjestämään tilaisuuteen.

3.3.1    Omat tilaisuudet

Historian vääryydet 1: Medikalisaation haavat, 23.6.2021, Lapinlahden lähde, Helsinki (verkossa)

Tapahtuma valotti viiden keskustelun kautta sateenkaari-ihmisten medikalisointia ja tuo esiin sateenkaariyhteisön sisäisiä eroja ja intressejä suhteessa siihen. Epävarman koronatilanteen vuoksi tapahtuma tuotettiin kokonaan etänä, ja se striimatiin osallistujille Demio-webinaarialustalla sekä avoimena Facebook-striiminä. Osallistujia oli tapahtumapäivänä 87.

Tapahtuman av-tuotannon teknisestä toteutuksesta vastasi Centre de Ville Oy, joka tuotti myös videotallenteet tapahtuman keskusteluista. Kiinnitimme erityistä huomiota tapahtuman kokonaisvaltaiseen saavutettavuuteen, joten niissä oli sateenkaarisanastoa taitavat viittomakielen tulkit, ne striimattiin etäosallistujille ja tallennettiin kokonaisuudessaan. Tallenteet tekstitettiin saavutettavasti suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. (Linkki tallenteisiin)

Tapahtuman suunnittelu tehtiin työpajamuotoisesti yhteistyökumppaneiden sekä puhujien kanssa, jotta aiheen sensitiivisyys pystyttiin ottamaan huomioon sisältöjä käsitellessä. Tapahtuma keräsi pääosin erinomaista palautetta.

(Linkki tapahtuman tietoihin)

Helsingin kirjamessut 2021: Christer Kihlman – En queer ikon? 30.10.2021, Helsingin messukeskus.

Författaren Rita Paqvalén samtalar med forskaren Mikko Carlson och författaren Kai Korkea-aho om vilken betydelse som Kihlmans författarskap och litteraturen har spelat i den queera historien.

Järjestäjänä Rita Paqvalén, keskustelijoina Mikko Carlson ja Kai Korkea-aho.

Historian vääryydet 2: Kriminalisoinnin varjot, 3.11.2021, Kansallismuseon Vankila, Hämeenlinna (hybridi)

Tapahtuma on toinen Sateenkaarihistorian ystävien järjestämistä merkkivuoden tapahtumista ja samalla toinen osa Historian vääryydet -tapahtumasarjassa.

Kriminalisoinnin varjot -tapahtuma tarjosi näkökulmia kriminalisoinnin aikaan ja sen seurauksiin Suomessa sekä kommentoi kriminalisoinnin laajoja vaikutuksia myös muualla.

Tapahtuma järjestettiin hybridimuotoisena samaan aikaan sekä verkossa Demio-webinaarialustalla, Facebook-striimissä että Kansallismuseon Vankilassa, Hämeenlinnassa. Ohjelma striimattiin myös avoimesti Facebookissa ja tapahtumasta tuotettiin videotallenteet. Osallistujia oli tapahtumapäivänä yhteensä n. 70.

Kiinnitimme erityistä huomiota tapahtuman kokonaisvaltaiseen saavutettavuuteen: ohjelma tulkattiin viittomakielelle, striimattiin etäosallistujille ja tallennettiin kokonaisuudessaan. Tapahtumapaikasta julkaistiin etukäteen kattavat saavutettavuustiedot, vaikka itse rakennus ei olekaan esteetön. Tapahtuma oli monikielinen, ja sen tallenteiden jälkituotanto sekä kolmikielinen tekstittäminen on työn alla alkuvuodesta 2022.

(Linkki tapahtuman tietoihin)

Puheenvuoroja sateenkaarihistoriasta, 3.11.2021, Turun yliopisto

Puheenvuoroja sateenkaarihistoriasta -tilaisuudessa Turun yliopiston opiskelijat ja henkilökunta esittelivät minialustuksissa tuoreita tutkimustuloksiaan ja käynnissä olevia hankkeita. (Linkki tapahtuman tietoihin)

Järjestäjinä Jean Lukkarinen (SHY), Heidi Kurvinen (Turun Yliopisto).

Rebel Dykes -elokuvan Suomen ensi-ilta, 18.11.2021, Cinema Niagara, Tampere. 

Elokuvan jälkeen paneelikeskustelua Tamperelaisesta lesboaktivismista 1980-luvulla, vetäjänä Tuula Juvonen. 

Järjestäjänä Sateenkaarihistorian ystävät ja Tampere Film Festival.

Queerkatse tulevaisuuden museoon, 29.11.2021, Wäinö Aaltosen museo, Turku

Tapahtumassa keskusteltiin muun muassa siitä, miten museot edustavat yhteisöjään, miten kokoelmia kartutetaan, ylläpidetään ja tallennetaan tuleville sukupolville sekä siitä, miten museoiden tulisi olla aktiivisia demokratian puolestapuhujia ja ylläpitää keskustelua. Esillä oli myös keskustelu siitä, miten queeria kulttuuriperintöä ylläpidetään ja hallinnoidaan, ja miten LGBTQA+ -historiaa saadaan näkyväksi museoissa.

Tapahtuman iltapäivänä perehdyttiin työpajamuotoisesti siihen, miten museoissa voisi työskennellä queer-näkökulman kautta. Erityisesti museoille suunnatun työpajan järjesti aatehistorioitsija Pia Laskar.

Seminaarin tuottivat yhteistyössä Turun museokeskus, Sateenkaarihistorian ystävät ry sekä Kulttuuria kaikille -palvelu, ja se oli jatkoa vuonna 2019 järjestetylle Toisin katsottu museo -koulutuspäivälle, jossa tarkasteltiin museoiden jo tekemää työtä sukupuolen moninaisuuden ja seksuaalivähemmistöjen tasa-arvoisen kohtaamisen parissa.

Linkki seminaarin tekstitettyyn tallenteeseen löytyy täältä.

(Linkki tapahtuman tietoihin)

3.3.2    Yhteistyössä seuraavissa tapahtumissa

Akateeminen sateenkaari juhlavuonna 2021, 1.7.2021, verkossa.

Helsingin yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta ja Helsingin yliopiston kirjasto järjestivät jo perinteeksi muodostuneen Pride-tilaisuuden.

Järjestäjänä mukana hallituksen jäsen Eva Isaksson.

(Linkki tapahtuman tietoihin)

Seksuaalisuuden ja sukupuolen moninainen historia ja tutkimuksen haasteet, 4.10.2021, verkossa. 

Keskustelutilaisuus historiantutkimuksen sokeista pisteistä, keskustelemassa Tuula Juvonen.

Järjestäjänä Suomen Historiallinen Seura.

Histories of Sexualities, Gender Diversity, and Queer in the Nordic and Baltic Region -konferenssi, 25.10.2021-26.10.2021, verkossa. 

Konferenssin järjestivät Suomen Queer-tutkimuksen Seura, Helsingin yliopiston poliittisen historian ja sukupuolentutkimuksen tieteenalat sekä Helsinki Inequality Initiative -tutkimusaloite (INEQ). Konferenssin järjestelytoimikuntaan kuuluivat Riikka Taavetti (järjestelytoimikunnan puheenjohtaja), Nette Holopainen, Julian Honkasalo, Miina Keski-Petäjä, Satu Lidman sekä Johanna Rainio-Niemi. 

Konferenssi kokosi yhteen seksuaalisuuden historiasta kiinnostuneita tutkijoita Pohjoismaista ja Baltiasta laajasti ja monitieteisesti. Konferenssissa pidettiin kaksi keynote-esitelmää, keynote-paneelikeskustelu, jonka puheenjohtajana toimi Tuula Juvonen, sekä 10 työryhmää. Konferenssiin osallistui noin 90 kuulijaa kaikista Pohjoismaista ja Baltian maista. Verkkototeutuksen ansiosta konferenssi tavoitti myös osallistujia, jotka eivät olisi voineet matkustaa Helsinkiin ja  konferenssiin osallistui tutkijoiden lisäksi opiskelijoita, kansalaisjärjestötoimijoita ja taiteilijoita. INEQ:n tuen ansiosta konferenssin toinen keynote-esitelmä ja keynote-paneelikeskustelu on julkaistu verkossa INEQ Talks -sarjassa tekstitettynä: linkki tallenteisiin on tässä

Kenen kulttuuriperintö -seminaari, 20.11.2021, Helsinki, Kansallismuseon auditori & verkossa

Hallituksen jäsenten esitykset tapahtumassa:

 • Tuula Juvonen: Poikamiesten kotimuseot – Voiko sateenkaarihistorialle antaa mahdollisuuden?
 • Emil Santtu Uuttu: Huomioita transihmisiä koskevan digitalisoidun kulttuuriperintöaineiston julkisista kuvailutiedoista.
 • Rita Paqvalén oli keskustelijana Arkistot, aineistot ja yhteisöt -paneelikeskustelussa.
 • Riikka Taavetti oli keskustelijana Mitä kulttuuriperintö on? -paneelikeskustelussa.

Järjestäjänä Museovirasto, Jyväskylän yliopiston musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksella toimiva HERIDI-hanke sekä Kulttuuria kaikille -palvelu.

(Linkki tapahtuman tietoihin)

Sateenkaarimediat Suomessa -keskustelutilaisuus, 22.11.2021, Glo hotel Art, Helsinki.

Yhdistys kertoi sateenkaari-ihmisiä koskevan journalistisen sisällön tallentamisesta arkistoihin, esittelijänä SHY:n sihteeri ja hankekoordinaattori Kaura Raudaskoski.

Järjestäjänä Seta.

Valtakunnalliset kuva-arkistopäivät, 30.11.2021, Helsinki (hybridi).

SHY:n työryhmä piti paljon keskustelua herättäneen esityksen sateenkaariaiheiden asiasanoituksesta kuva-arkistotyössä. Työryhmän jäsenet: Wisam Elfadl, Eva Isaksson, sekä Leena Ahonen (Työväenmuseo Werstas).

Järjestäjänä Suomen Valokuvataiteen museo ja Museovirasto.

Yllä olevien lisäksi hallituksen jäsen Rita Paqvalén julkaisi sateenkaarihistoriaan liittyvän kirjan Queera minnen. Essäer om tystnad, längtan och motstånd (S&S 2021), johon liittyen hän oli puhumassa sateenkaarihistoriasta mm. Helsingin kirjamessuilla (28., 29. ja 31.10.) ja verkossa olevassa Bokström-festivaalilla (4.12.), sekä seuraavissa tilaisuuksissa, jotka olivat osaa yhdistyksen koordinoimaa Sateenkaarihistoriakuukautta:

Queera minnen, 3.11.2021, Helsingfors arbis

Rita Paqvalén ja näyttelijä Riko Eklundh keskustelivat arkistojen hiljaisuuksista sekä suomenruotsalaisesta sateenkaarihistoriasta.

Författarkväll: Sök i arkiven och du skall finna. Om arkiven som källa till litteratur, 8.11. 2021, Svenska litteratursällskapet

Rita Paqvalénia haastateltiin Svenska litteratursällskapetin kirjailija-illassa arkistojen hyödyntämisestä ja siitä miten salattua sateenkaarihistoriaa voidaan lähestyä ja avata. Lisätietoa tilaisuudesta ja tallenne täällä.

Ekenäs queera historia, 13.11.2021, Galleri Elverket, Tammisaari

Hallituksen jäsenet Rita Paqvalén ja Juha-Heikki Tihinen keskustelivat Tammisaaren sateenkaarevasta historiasta sekä valokuvaajasta Marie Høeg. Keskustelu liittyi paitsi Paqvalénin kirjaan myös Galleri Elverketin Naisten rakkaus -näyttelyyn. 

Keskustelun järjesti Pro Artibus ja tilaisuus oli myös osa Ekenäs bokkalas -festivaalia.

Lisätietoa tapahtumasta.

Kvinnor som tar plats, 28.11.2021, Kvinnounionen, Turku

Rita Paqvalénia ja kirjailija Mia Franckin haastateltiin naisten ristiinpukeutumisesta, tilaan ottamisesta ja naisten välisestä rakkaudesta 1900-luvun alkuvaiheessa Suomessa.

3.4    Koulutus

3.4.1    Tilaa tutkija kouluun -kouluvierailuohjelma

Suomalaisen sateenkaarihistorian merkkivuonna järjestimme kouluvierailuohjelman, jossa sateenkaarihistorian tutkijat vierailivat kouluissa. Ylläpitämämme tutkijalistan jäsenistä 5 teki syyslukukaudella yhteensä 13 kouluvierailua eri puolille Suomea. Kaksi maksutonta vierailua budjetoiduista 15:stä jäi järjestettäväksi vuodelle 2022.

Tutkijavierailut olivat oppilaitoksille maksuttomia, 45–90 minuutin mittaisia kouluvierailuja. Kyseessä oli ainutlaatuinen tilaisuus saada oppitunnille tai oppilaitoksen tapahtumaan vierailulle tutkija, joka osaa valottaa historian moninaisuutta mieltä avartavin esimerkein ja tarinoin, jotka perustuvat tutkittuun tietoon. Vierailut ja niiden materiaalit suunniteltiin yhdessä vierailijoiden kanssa, ja pedagogisen koulutuksen omaava hankekoordinaattori auttoi tutkijoita räätälöimään jokaisesta vierailusta tilaajan opetussuunnitelmaan ja tarpeisiin sopivan.

Keräsimme kyselylomakkeella vierailujen päätteeksi palautetta ja kartoitimme vierailuilla opittuja asioita. Kyselolomakkeeseen vastasi syksyn aikana 224 nuorta, ja palaute oli pääosin erittäin positiivista. Osaa lomakevastauksista on lupa käyttää viestinnässä, ja se on avointa myös tutkimustarkoituksiin.

Lisää tietoa kouluvierailuohelmasta: https://sateenkaarihistoria.fi/kouluvierailut/ 

3.4.2     Sateenkaarielämää -aineistopaketti Finna Luokkahuoneessa

Yhdistys tuotti yhteistyössä Työväen Arkiston ja Työväenmuseo Werstaan kanssa Finna Luokkahuone -aineistopaketin, joka sisältää kolme teemakokonaisuutta: Kansalaisvaikuttaminen, Queer-katse sekä Perhe ja ihmissuhteet. Kuva-aineistot kuratoitiin Werstaan ja Työväen Arkiston kokoelmista, ja osa niistä digitoitiin varta vasten aineistopakettia varten. Kuviin kirjoitettiin laajat kontekstitiedot kiinnostuneita varten, ja Werstaan sekä hankkeen koordinaattorin pedagogista osaamista käytettiin osuvien ja uusiin opetussuunnitelmiin sopivien pohdintatehtävien luomiseen. 

Sateenkaarielämää-aineistopaketti: https://www.finna.fi/Content/sateenkaarielamaa

3.5    Sateenkaarihistoriakuukauden 2021 koordinointi

Merkkivuosi 2021 antoi tilaisuuden vakiinnuttaa vuodesta 2018 asti järjestettyä sateenkaarihistoriakuukautta entisestään. Sateenkaarihistorian ystävät ry koordinoi historiakuukauden ensimmäistä kertaa. Koronapandemian aiheuttamat poikkeusolot hankaloittivat muistiorganisaatioiden toimintaa, mikä heijastui myös vuoden 2021 sateenkaarihistoriakuukauteen. Merkkivuonna historiakuukauteen ilmoittautui kuitenkin enemmän tapahtumia kuin koskaan ennen: tapahtumakalenteriin ilmoittautui kuukauden aikana yhteensä 25 järjestäjää 36 eri tapahtumalla.

3.6    Viestintä ja media

Yhdistyksen graafinen ilme ja logo uusittiin alkukesästä. Vapaamuotoinen graafikkohaku järjestettiin sosiaalisessa mediassa, ja yhteydenottoja tuli yhteensä 11 graafikolta. Hallitus valitsi näistä työnäytteiden ja kokemuksen perusteella parhaiten yhdistyksen tarpeisiin sopivan tekijän (Kaisa Lassinaro). Uuden graafisen ilmeen saavutettavuuteen kiinnitettiin erityistä huomiota, ja se täyttää esimerkiksi WCAG 2.1 AA-tason värikontrastivaatimukset. Uusi graafinen ilme on käytössä kaikessa visuaalisessa viestinnässä.

Tavoitamme suuren yleisön sosiaalisen median tiliemme kautta:

Facebookissa vuoden 2021 lopussa Sateenkaarihistorian ystävillä oli 1001 seuraajaa, mikä on 152 enemmän kuin edellisen vuoden lopussa (+18 % kasvu vuoden aikana, saman verran kuin vuonna 2020).

Instagramissa vuoden 2021 lopussa Sateenkaarihistorian ystävillä oli arviolta 1550 seuraajaa, mikä on 1150 enemmän kuin edellisen vuoden lopussa (+286 % kasvu vuoden aikana, tili perustettiin vuonna 2020). Instagramissa tavoitamme erityisesti alle 35-vuotiaat käyttäjät (n. 60–70 % seuraajista).

Sosiaalisen median lisäksi viestimme suoraan sähköpostitse. Kuka tahansa voi tilata yhdistyksen uutiskirjeen joko liittyessään jäseneksi tai ilman jäsenyyttä, ja uutiskirje ilmestyy 2–3 kertaa vuodessa.

Yhdistyksen toiminnasta ja ajankohtaisista asioista tiedotamme myös tiedotuslistallamme oleville tahoille, sateenkaarimedioille sekä alan olennaisille yleisille Facebook-ryhmille, sähköpostilistoille ja alustoille (Museoposti, Agricola-verkko, Uniqueer, Taideyliopiston Historiafoorumi).

Julkaisimme vuonna 2021 3 lehdistötiedotetta:

 • 50 vuotta homoseksuaalisten tekojen sallimisesta Suomessa (29.1.2021)
 • Aikamatkoja kadonneeseen sateenkaarihistoriaan 16.5.2021 alkaen (16.5.2021)
 • Sateenkaarielämää-aineistopaketti avaa sateenkaarihistorian kuvia (1.11.2021, yhteistyössä Työväenmuseo Werstaan ja Työväen Arkiston kanssa)

Lehdistötiedotteiden mediakattavuuden parantamiseksi konsultoimme Setan viestintäasiatuntija Eliisa Alataloa 8.6.2021 yhteisessä tapaamisessa.

Lisäksi yhdistys on ollut esillä mediassa seuraavasti:

Rita Paqvalénin kirja Queera minnen. Essäer om tystnad, längtan och motstånd (S&S 2021) sai seuraavat palkinnot vuonna 2021: Vuoden 2021 arkistoteko, kunniamaininta sekä vuoden 2021 Guldanka -nimitys.

3.7    Yhteistyö ja konsultaatio

Koska yhdistyksen tarkoitus on edistää sateenkaarihistorian tallentamista, tutkimista ja näkyvyyttä, yhteistyön tekeminen muistiorganisaatioiden kanssa on yksi sen toiminnan keskeisistä painopisteistä. Yhdistyksen tunnettuuden nousun myötä yhteydenotot  museoilta ja kirjastoilta, tutkijoilta ja opinnäytteen tekijöiltä sekä toimittajilta ovat lisääntyneet. Lisäksi jatkoimme yhteistyötä Setan ja sen jäsenjärjestöjen kanssa. 

Yhteistyö jatkuu tiiviisti Työväenmuseo Werstaan sekä Työväen Arkiston kanssa, joilla on valtakunnallinen erityisvastuu sateenkaarihistorian tallentamisessa. 

Konsultoimme Aineen taidemuseota tapaamisessa 22.4.2021 koskien vuonna 2019 sateenkaarihistoriakuukauden aikana toteutettua Tornionjokilaakson sateenkaarihistorian muistitietokeruuta. Vastauksia keruuseen tuli 5, ja ohjasimme tapaamisen seurauksena Aineen taidemuseota lahjoittamaan ne Työväenmuseo Werstaan kokoelmiin.

Nautelankoksen museon kanssa pidettiin yhteyttä sateenkaarihistoriakuukauden 

tapahtuman tiimoilta, ja hallituksen jäsen Jean Lukkarinen oli museolla auttamassa Lauri Nautelan elämästä kertovan näyttelyn tekemisessä elokuussa.

Myös aiemmin aloitettu yhteistyö Arkkitehtuurimuseon kanssa jatkui. Sekä yhdistys että Arkkitehtuurimuseo ovat olleet halukkaita konkreettisen yhteistyökuvion aikaan saamiseksi. Sovimme loppuvuodesta 2021 yleisötyön asiantuntijatilaustyöstä Eläköön Wivi Lönn! -näyttelyyn vuodelle 2022.

Yhdistys avasi yhteistyön Urheilumuseon kanssa urheiluhistorian queeriyttämisen mahdollistamiseksi. Urheilumuseossa on uusittu perusnäyttely sekä suuret arkistot, joihin yhdistys kävi tutustumassa yhteistyötapaamisessa 3.12.2021 ja konsultoi samalla museota sateenkaarihistoriaa käsittelevästä yleisötyöstä sekä perusnäyttelyn päivitysmahdollisuuksista. Yhteistyö konkretisoituu vuoden 2022 puolella.

Merikeskus Vellamon kanssa tehtiin yhteistyötä sateenkaaripolun käsikirjoittamiseksi (käsikirjoittajana Tuula Juvonen). Vellamon sateenkaaripolku julkaistiin vuoden 2022 puolella. 

Konsultoimme Svenska Ylen toimittajaa Johanna Grönqvistiä tammikuussa julkaistavaa radiodokumenttia varten Du skall inte vara homosexuell – om hur Finland avkriminaliserade homosexualitet ja yhdistimme toimittajan sopiviin haastateltaviin.

Konsultoimme Helsingin Sanomien toimittajaa Iida Sofia Hirvosta kesäkuussa sateenkaarihistorian merkkivuodesta ja yhdistimme toimittajan sopiviin haastateltaviin.

Kaura Raudaskoski osallistui yhdistyksen valtuuttamana edustajan Setan edustajakokoukseen 13.11.2021. Kokouksessa muotoiltiin myös järjestöjen yhteinen kannanotto “Transihmisten oikeuksia ei tule polkea feminismin nimissä“.

Osallistuimme Pinkkipartion alulle panemaan kannanottoon Helsinki Pride -yhteisön osallistumismaksuista pienille sateenkaariyhteisöille. Kannanotto lähetettiin Helsinki Pride -yhteisölle marraskuussa 2021.

4    Talous

Yhdistyksen talous oli vuonna 2021 hyvällä mallilla saamiemme apurahojen ansiosta. Vuodelle 2021 myönnettiin seuraavat apurahat:

Koneen säätiö: Sateenkaarihistoria näkyväksi -hanke (2021-2022)

Koko myöntö 180 000 €, vuodelle 2021 osamyöntönä 98 500 €

Kulturfonden: Märkesåret 2021 – två milstolpar i finländsk queerhistoria, 2021

Koko myöntö 10 000 €

Setan toiminta-avustus: 585 €

Avustuksia oli vuonna 2021 käytettävissä yhteensä 109 085 €.

Yhdistyksen taloutta hoitaa Aura Arola (Tilimaatuska Oy), ja tilintarkastuksesta vastaa Johanna Hilden (Nexia Oy). 

Yhdistyksellä ei koordinaattorin työpuhelinta lukuun ottamatta ole omaisuutta.

Vuoden 2021 tilinpäätös on liitteenä vuosikokouksen asiakirjoissa.