Tutkimuskirjallisuus

Käytämme Zotero-viitteidenhallintajärjestelmää. Julkinen Zotero-kirjastomme on täällä.

Kaikki viitteet

Aarnipuu, Tiia. 2010. Sinivalkoisissa höyhenissä: suomalainen drag. Helsinki: Like. https://finna.fi/Record/fikka.4121953.
Aarnipuu, Tiia. 2008. Trans: sukupuolen muunnelmia. Helsinki: Like. https://finna.fi/Record/fikka.4074934.
Ahola, Archie. 2012. Miten olisi hidas pano aitaa vasten? runoja rakastamisesta. Siuro: Palladium Kirjat.
Ahonen, Ellen. 1974. Poikkeava sukupuolisuus Hymyssä, Kaks’plussassa, Kotiliedessä ja Uudessa Naisessa 1969-72. Tampere.
Airaksinen, Heidi. 2021. Vierge Moderne. Helsinki: Arktinen Banaani.
Aittasalmi, Jorma. 1969. Poika. Tampere: Lehtimiehet.
Akro-förlaget. 1960. Homosexualistien muistelmia. Norrköping: Akro-förlaget. https://www.finna.fi/Record/fikka.3419192.
Andersson, Irene, Eva Borgström, and Hanna Markusson Winkvist, eds. 2018. Den kvinnliga tvåsamhetens frirum: kvinnopar i kvinnorörelsen 1890-1960. Första upplagan. Stockholm: Appell förlag. https://finna.fi/Record/fikka.5475210.
Backlén, Marianne. 2011. Eldfågelns dans: roman. Helsingfors: Schildts.
Backlén, Marianne, and Sirkka-Liisa Sjöblom. 2011. Tulilinnun tanssi. Helsinki: Schildts.
Carlson, Mikko. 2014. Paikantuneita haluja : seksuaalisuus ja tila Christer Kihlmanin tuotannossa. Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja 114. Jyväskylän yliopisto. https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/44919. Download
Charpentier, Sari. 2001. Sukupuoliusko: valta, sukupuoli ja pyhä avioliitto lesbo- ja homoliittokeskustelussa. Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja 69. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. https://finna.fi/Record/fikka.3930578.
Dahlberg, Julia, and Niina Timosaari. 2014. “‘Kaikkihan tiesivät että Edvard-setä oli homo!’: seksuaalisuuden tutkiminen lähdekriittisenä ongelmana.” In Historiallinen elämä : biografia ja historiantutkimus / toimittaneet Heini Hakosalo, Seija Jalagin, Marianne Junila ja Heidi Kurvinen, 98–112. Kirjanmerkkejä. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. https://finna.fi/Record/arto.014372030.
Eetu-Sihvola, Heli. 2017. “Queer–arkeologia – kummajaisesta osaksi uutta holistista tutkimussuuntausta?” Kalmistopiiri (blog). March 16, 2017. https://kalmistopiiri.fi/2017/03/16/queer-arkeologia-kummajaisesta-osaksi-uutta-holistista-tutkimussuuntausta/.
Försti, Teija. n.d. “Lesbokulttuuri Unionissa 1970–1990-Luvuilla.” In Suffragettien Sisaret, Toimittaneet Minna Hagner & Teija Försti, 255–71. Helsinki: Naisasialiitto Unioni.
Haasjoki, Pauliina. 2009. “Ambivalenssin ”arvoituksellinen sulo”: Hagar Olssonin Silkkimaalaus.” AVAIN - Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti, no. 3–4 (September): 45–59. https://doi.org/10.30665/av.74777. Download
Hagman, Sandra. 2014. Seven Queer Brothers : Narratives of Forbidden Male Same-Sex Desires from Modernizing Finland 1894-1971. https://doi.org/10.2870/798193. Download
Hagman, Sandra, and Sandra Hagman. 2016. Seitsemän kummaa veljestä: kertomuksia suomalaisen homoseksuaalisuuden historiasta. Helsinki: Gaudeamus. https://finna.fi/Record/fikka.4238942.
Hapuli, Ritva. 1989. Naisia rakastavat naiset: lesbolaisuuden ja siihen liittyneenä homoseksuaalisuuden määrittäminen Euroopassa vuosien 1880-1930 välisenä aikana. Tasa-arvojulkaisuja. Sarja D, Naistutkimusraportteja 1989, 1. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. https://finna.fi/Record/fikka.3332014.
Hautanen, Tarja. 2005. Yksityistilaisuus: turkulaisten homojen ja lesbojen kulttuurihistoriaa. Seta-julkaisuja 18. Helsinki/Turku: Seksuaalinen tasavertaisuus ; Psyke, Turun alueosasto. https://finna.fi/Record/fikka.4023125.
Havaste, Paula. 2012. Kaksi rakkautta. 2. p. Helsinki: Gummerus.
Hekanaho, Pia Livia, Kati Mustola, Anna Lassila, and Marja Suhonen, eds. 1996. Uusin silmin: lesbinen katse kulttuuriin. Helsinki: Yliopistopaino. https://finna.fi/Record/fikka.3773258.
Hepolampi, Virva. 2008. “Sellaisten Asioitten Rajalla, Joista Ei Puhuttu”: Lesbian Representation in Finnish Fiction Translations from English before 1970. Turku.
Hiltunen, Pekka. 2016. Onni: romaani. Helsinki: Werner Söderström Osakeyhtiö.
Hilvo, Sami. 2012. Viinakortti. 2. p. Helsinki: Tammi.
Hirschfeld, Magnus. 1914. Die Homosexualität des Mannes und des Weibes (1914 edition) | Open Library. Berlin: Louis Marcus. https://openlibrary.org/books/OL6568456M/Die_Homosexualita%CC%88t_des_Mannes_und_des_Weibes.
Holappa, Pentti. 1998. Ystävän muotokuva: romaani. Porvoo ; Helsinki ; Juva: WSOY.
Holopainen, Tiina, and Richard Dyer, eds. 1989. What’s That Got to Do with My Gender? Turun Yliopiston Ylioppilaskunnan Julkaisusarja. Turku: Turun yliopiston ylioppilaskunta. https://finna.fi/Record/fikka.3472039.
Huotari, Kari. 1999. Positiivista elämää: HIV-tartunnan saaneiden selviytyminen arjessa. Sosiaalipolitiikan laitoksen tutkimuksia 2/1999. Helsinki: Helsingin yliopisto. https://finna.fi/Record/fikka.3874757.
Hyttinen, Elsi. n.d. “Miesten kanssa kulkevat miehet. Junapummikuvaukset, 1910-luku ja queer.” niin & näin. Accessed January 12, 2022. https://netn.fi/fi/artikkeli/miesten-kanssa-kulkevat-miehet-junapummikuvaukset-1910-luku-ja-queer.
Hyttinen, Elsi. 2020. “1910-luvun erämaakuvaukset ja queerin tehtävä.” AVAIN - Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti 17 (4): 64–81. https://doi.org/10.30665/av.100696. Download
Jansson, Tove. 1989. Rent spel. Hfors: Schildt.
Jansson, Tove, and Kyllikki Härkäpää. 1990. Reilua peliä. Porvoo ; Helsinki ; Juva: WSOY.
Järvelä, Juha. 2013. Kaksi maailmaa? : sukupuoli Mika Waltarin kirjailijakuvassa, teksteissä ja niiden vastaanotossa 1925-1939. Jyväskylä Studies in Humanities 206. Jyväskylän yliopisto. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5220-4. Download
Järvi, Antti. 2018. Mummo on murhattu. Helsinki: Long Play Media Oy. https://finna.fi/Record/helmet.2384793.
Juutistenaho, Julius. 2016. “"Suomen kansa kuolee sukupuuttoon, kun miehet ovat keskenään : seksuaalivähemmistöjä käsittelevät lehtikirjoitukset homoseksuaalisuuden dekriminalisointiprosessin aikana vuosina 1970-71 sekä sairausluokituksen poistamisen yhteydessä vuosina 1979-1981.” https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/51565. Download
Juvonen, Tuula. 1995. Sukupuoli ja halu Hilda Käkikosken kirjeenvaihdossa ja päiväkirjoissa. Tasa-arvojulkaisuja, Naistutkimusraportteja 1994, 1. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö : Tasa-arvovaltuutetun toimisto [jakaja].
Juvonen, Tuula. 2004. “Nyt se näkyy, nyt taas ei : Heteronormatiivisuus ja homoseksuaalisuuden esillepano Helsingin Sanomissa.” Media & viestintä 27 (2). https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/62442. Download
Juvonen, Tuula. 2015. Kaapista kaapin päälle: homoseksuaaliset ihmiset ja heidän oikeutensa edustuksellisessa politiikassa. Tampere: Vastapaino. https://finna.fi/Record/fikka.4217014.
Juvonen, Tuula. 2002. Varjoelämää ja julkisia salaisuuksia. Tampere: Vastapaino. https://finna.fi/Record/fikka.3957602.
Juvonen, Tuula. n.d. “Frågor till transhistorieskrivningen.” Astra, 102, 2020 (3): 37–39. https://www.astra.fi/blog/tidskriften/digi-gratis/astra-3-2020-tema-trans-las-digitalt/.
Juvonen, Tuula. 1994. “Malminkadun bolaagissa on jotain hullusti : naisten rakkaussuhteista vuosisadan vaihteessa.” 1994. https://www.doria.fi/handle/10024/75275.
Juvonen, Tuula. 1995. “Ruumiita, sukupuolia ja hermafrodiitteja.” 1995. https://urn.fi/URN:NBN:fi:ELE-1518563.
Juvonen, Helvi. 1961. Kootut runot. 2. p. Porvoo: WSOY.
Juvonen, Tuula, and Tuula Juvonen. 2000. “Tieteen päivä oikeudessa: tarinoita siitä, kuinka oikeuteen päädytään.” Niin & näin. -, no. 1: 17–21.
Juvonen, Tuula, and Kati Mustola. 1996. “Nainen katsoo naista,” 30–34. https://urn.fi/URN:NBN:fi:ELE-1518775.
Kaartinen, Auli. 1988. Lesbosadomasokismi elämänkaaren tasolla Suomessa: ulostulo, identiteetti ja elämänyhteyden subjektiiviset puolet. [Tampere.
Kalha, Harri. 2005. Tapaus Magnus Enckell. Historiallisia tutkimuksia 227. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. https://finna.fi/Record/fikka.4026195.
Kalha, Harri, and Tom of Finland. 2012. Tom of Finland: taidetta seksin vuoksi. 2. painos. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1378. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. https://finna.fi/Record/fikka.4160361.
Kangasniemi, Hanna. 1989. “Toinen nainen: lesbouden representaatio elokuvassa Jäähyväiset.” Naistutkimus - Kvinnoforskning, no. 4: 4–16. https://finna.fi/Record/arto.012482169.

Vinkkaa

Kerro meille suomalaista sateenkaarielämää ennen 2000-lukua käsittelevästä tutkimuskirjallisuudesta tai opinnäytteistä sähköpostitse (info@sateenkaarihistoria.fi) tai alla olevalla lomakkeella.

Oletko sateenkaarihistorian tutkija? Liity tutkijalistalle!

Kerro meille suomalaista sateenkaarielämää ennen 2000-lukua käsittelevästä tutkimuskirjallisuudesta tai opinnäytteistä: