Etusivu / Julkaisuja / Tutkimuskirjallisuus

Tutkimuskirjallisuus

Käytämme Zotero-viitteidenhallintajärjestelmää. Julkinen Zotero-kirjastomme on täällä.

Kaikki viitteet

Aarnipuu, Tiia. 2010. Sinivalkoisissa höyhenissä: suomalainen drag. Helsinki: Like. https://finna.fi/Record/fikka.4121953.
Aarnipuu, Tiia. 2008. Trans: sukupuolen muunnelmia. Helsinki: Like. https://finna.fi/Record/fikka.4074934.
Ahola, Archie. 2012. Miten olisi hidas pano aitaa vasten? runoja rakastamisesta. Siuro: Palladium Kirjat. https://www.finna.fi/Record/fikka.4170834.
Ahonen, Ellen. 1974. “Poikkeava sukupuolisuus Hymyssä, Kaks’plussassa, Kotiliedessä ja Uudessa Naisessa 1969-72.” Tampere.
Airaksinen, Heidi. 2021. Vierge Moderne. Helsinki: Arktinen Banaani. https://finna.fi/Record/fikka.5412903.
Airaksinen, Heidi. 2022. Maa jota ei ole. Laventelimurhat 2. Helsinki: Siltala. https://www.finna.fi/Record/fikka.5597036.
Aittasalmi, Jorma. 1969. Poika. Tampere: Lehtimiehet. https://finna.fi/Record/fikka.3391693.
Akro-förlaget. 1960. Homosexualistien muistelmia. Norrköping: Akro-förlaget. https://www.finna.fi/Record/fikka.3419192.
Alaattinoğlu, Daniela. 2023. Grievance Formation, Rights and Remedies: Involuntary Sterilisation and Castration in the Nordics, 1930s–2020s. Law in Context. Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781009171663.
Andersson, Irene, Eva Borgström, and Hanna Markusson Winkvist, eds. 2018. Den kvinnliga tvåsamhetens frirum: kvinnopar i kvinnorörelsen 1890-1960. Första upplagan. Stockholm: Appell förlag. https://finna.fi/Record/fikka.5475210.
Arell, Berndt, Kati Mustola, Erik Miller, Tomi Snellman, and Kari Vähäpassi. 2006. Tom of Finland: ennennäkemätöntä = unforeseen. Helsinki: Like. https://finna.fi/Record/fikka.4039677.
Backlén, Marianne. 2011. Tulilinnun tanssi. Translated by Sirkka-Liisa Sjöblom. Helsinki: Schildts. https://finna.fi/Record/fikka.4139276.
Backlén, Marianne. 2011. Eldfågelns dans: roman. Helsingfors: Schildts. https://finna.fi/Record/fikka.4138211.
Bandler, Vivica, and Carita Backström. 1992. Adressaten okänd. Helsingfors: Schildt. https://finna.fi/Record/fikka.3523868.
Bandler, Vivica, Juha Siltanen, Carita Backström, and Juha Siltanen. 1992. Vastaanottaja tuntematon. Helsingissä: Otava. https://finna.fi/Record/fikka.3533051.
Carlson, Mikko. 2014. Paikantuneita haluja : seksuaalisuus ja tila Christer Kihlmanin tuotannossa. Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja 114. Jyväskylän yliopisto. https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/44919. Download
Charpentier, Sari. 2001. Sukupuoliusko: valta, sukupuoli ja pyhä avioliitto lesbo- ja homoliittokeskustelussa. Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja 69. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. https://finna.fi/Record/fikka.3930578.
Dahlberg, Julia, and Niina Timosaari. 2014. “‘Kaikkihan tiesivät että Edvard-setä oli homo!’: seksuaalisuuden tutkiminen lähdekriittisenä ongelmana.” In Historiallinen elämä : biografia ja historiantutkimus / toimittaneet Heini Hakosalo, Seija Jalagin, Marianne Junila ja Heidi Kurvinen, 98–112. Kirjanmerkkejä. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. https://finna.fi/Record/arto.014372030.
Eerola, Ville, and Eva Konikoff. 2022. Rakkaudella, Tove: romaani. Jyväskylä: Docendo. https://finna.fi/Record/fikka.5570845.
Eerola, Ville, and Eva Konikoff. 2022. Rakkaudella, Tove: romaani. Jyväskylä: Docendo.
Eetu-Sihvola, Heli. 2017. “Queer–arkeologia – kummajaisesta osaksi uutta holistista tutkimussuuntausta?” Kalmistopiiri (blog). March 16, 2017. https://kalmistopiiri.fi/2017/03/16/queer-arkeologia-kummajaisesta-osaksi-uutta-holistista-tutkimussuuntausta/.
Englund, Anna. 2022. Lautapalttoo. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Siltala. https://www.finna.fi/Record/fikka.5571059.
Englund, Anna. 2022. Lautapalttoo: romaani. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Siltala.
Försti, Teija. n.d. “Lesbokulttuuri Unionissa 1970–1990-Luvuilla.” In Suffragettien Sisaret, Toimittaneet Minna Hagner & Teija Försti, 255–71. Helsinki: Naisasialiitto Unioni.
Haasjoki, Pauliina. 2009. “Ambivalenssin ”arvoituksellinen sulo”: Hagar Olssonin Silkkimaalaus.” AVAIN - Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti, no. 3–4 (September): 45–59. https://doi.org/10.30665/av.74777. Download
Hagman, Sandra. 2014. Seven Queer Brothers : Narratives of Forbidden Male Same-Sex Desires from Modernizing Finland 1894-1971. https://doi.org/10.2870/798193. Download
Hagman, Sandra, and Sandra Hagman. 2016. Seitsemän kummaa veljestä: kertomuksia suomalaisen homoseksuaalisuuden historiasta. Helsinki: Gaudeamus. https://finna.fi/Record/fikka.4238942.
Hapuli, Ritva. 1989. Naisia rakastavat naiset: lesbolaisuuden ja siihen liittyneenä homoseksuaalisuuden määrittäminen Euroopassa vuosien 1880-1930 välisenä aikana. Tasa-arvojulkaisuja. Sarja D, Naistutkimusraportteja 1989, 1. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. https://finna.fi/Record/fikka.3332014.
Haussila, Markku. 2023. Kaikki kauniit kukat. Tukholma: Storytel Original.
Hautanen, Tarja. 2005. Yksityistilaisuus: turkulaisten homojen ja lesbojen kulttuurihistoriaa. Seta-julkaisuja 18. Helsinki/Turku: Seksuaalinen tasavertaisuus ; Psyke, Turun alueosasto. https://finna.fi/Record/fikka.4023125.
Havaste, Paula. 2012. Kaksi rakkautta. 2. p. Helsinki: Gummerus. https://finna.fi/Record/fikka.4158645.
Heinonen, Tapani. 2012. Reunalla: romaani. Helsinki: Minerva. https://finna.fi/Record/fikka.4215843.
Hekanaho, Pia Livia, Kati Mustola, Anna Lassila, and Marja Suhonen, eds. 1996. Uusin silmin: lesbinen katse kulttuuriin. Helsinki: Yliopistopaino. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/339091.
Hentilä, Jorma, and Hannu Pöppönen. 1997. Max Rand - syntynyt eurooppalaiseksi. Helsingissä: Otava. https://finna.fi/Record/arto.000160358.
Hepolampi, Virva. 2008. “‘Sellaisten Asioitten Rajalla, Joista Ei Puhuttu’: Lesbian Representation in Finnish Fiction Translations from English before 1970.” Turku.
Hertzberg, Fredrik. 2018. “Mitt språk är ej i orden”: Gunnar Björlings liv och verk. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 820. Helsingfors : Stockholm: Svenska litteratursällskapet i Finland : Appell Förlag. https://www.finna.fi/Record/fikka.4285740.
Hiltunen, Pekka. 2016. Onni: romaani. Helsinki: Werner Söderström Osakeyhtiö. https://finna.fi/Record/fikka.4246576.
Hilvo, Sami. 2012. Viinakortti. 2. p. Helsinki: Tammi. https://finna.fi/Record/fikka.4163406.
Hirschfeld, Magnus. 1914. Die Homosexualität des Mannes und des Weibes (1914 edition) | Open Library. Berlin: Louis Marcus. https://openlibrary.org/books/OL6568456M/Die_Homosexualita%CC%88t_des_Mannes_und_des_Weibes.
Holappa, Pentti. 1998. Ystävän muotokuva: romaani. Porvoo ; Helsinki ; Juva: WSOY. https://finna.fi/Record/fikka.3860328.
Holma, Antti. 2020. Kaikki elämästä(ni). Helsingissä: Kustannusosakeyhtiö Otava. https://finna.fi/Record/fikka.5443559.
Holma, Antti. 2015. Järjestäjä. Uusi p. Seven. Helsingissä: Otava. https://www.finna.fi/Record/fikka.4211646.
Holma, Antti. 2014. Järjestäjä. Helsingissä: Otava. https://www.finna.fi/Record/fikka.4201609.
Holopainen, Tiina, and Richard Dyer, eds. 1989. What’s That Got to Do with My Gender? Turun Yliopiston Ylioppilaskunnan Julkaisusarja. Turku: Turun yliopiston ylioppilaskunta. https://finna.fi/Record/fikka.3472039.
Huotari, Kari. 1999. Positiivista elämää: HIV-tartunnan saaneiden selviytyminen arjessa. Sosiaalipolitiikan laitoksen tutkimuksia 2/1999. Helsinki: Helsingin yliopisto. https://finna.fi/Record/fikka.3874757.
Hyttinen, Elsi. n.d. “Miesten kanssa kulkevat miehet. Junapummikuvaukset, 1910-luku ja queer.” niin & näin. Accessed January 12, 2022. https://netn.fi/fi/artikkeli/miesten-kanssa-kulkevat-miehet-junapummikuvaukset-1910-luku-ja-queer.
Hyttinen, Elsi. 2020. “1910-luvun erämaakuvaukset ja queerin tehtävä.” AVAIN - Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti 17 (4): 64–81. https://doi.org/10.30665/av.100696. Download
Jansson, Tove. 1989. Rent spel. Hfors: Schildt. https://finna.fi/Record/fikka.3332497.
Jansson, Tove, and Kyllikki Härkäpää. 1990. Reilua peliä. Porvoo ; Helsinki ; Juva: WSOY. https://finna.fi/Record/fikka.3447287.
Jansson, Tove, Boel Westin, Helen Svensson, Jaana Nikula, and Tuula Kojo. 2014. Kirjeitä Tove Janssonilta. Helsinki: Schildts & Söderströms. https://finna.fi/Record/fikka.4203128.

Vinkkaa

Kerro meille suomalaista sateenkaarielämää ennen 2000-lukua käsittelevästä tutkimuskirjallisuudesta tai opinnäytteistä sähköpostitse (info@sateenkaarihistoria.fi) tai alla olevalla lomakkeella.

Oletko sateenkaarihistorian tutkija? Liity tutkijalistalle!

Kerro meille suomalaista sateenkaarielämää ennen 2000-lukua käsittelevästä tutkimuskirjallisuudesta tai opinnäytteistä: