Queerhistorisk månad

Queerhistoriens vänner rf bjuder in minnesorganisationer, skolor, konst- och kulturorganisationer samt föreningar att fira queerhistoriska varje november. Syftet med månaden är att granska finsk historia och kultur ur ett hbtiqa-perspektiv och inkludera dem i vårt gemensamma kulturarv.

Sexuella och könsminoriteters historia har alltid funnits, men den har oftast hållits dold. Den har funnits överallt – i alla tider, samhällsklasser och kulturer, men för att få syn på den krävs känslighet och en förmåga till en mothårsläsning.

Queerhistorisk månad firades för första gången år 2018 och då deltog flera centrala kultur- och minnesorganisationer i firandet, bland annat Arbetararkivet, Arbetarmuseet Werstas, Aine konstmuseum, Ateneums konstmuseum, AV-arkki, Finska litteratursällskapet (SKS), Goethe-institutet, Helsingfors stadsmuseum, Nationalmuseet, Nationalteatern, Svenska litteratursällskapet i Finland rf (SLS) och Yle Elävä arkisto/Arkivet. Under den första queerhistoriska månaden synliggjordes hbtiqa-historia bland annat genom de deltagande organisationernas kommunikation samt genom att museer, arkiv och bibliotek lyfte fram tidigare dolt material och arrangerade bl.a. minnescaféer, samtal och evenemang av olika slag, bokutställningar och queerguidningar.

Vi utmanar dig och din organisation att delta i månaden och att lyfta fram den nedtystade historien och göra den till allas vårt gemensamma kulturarv!

Hur kan du delta?

Queerhistorisk månad är en evenemangshelhet som är öppen för alla. Nedan några förslag på hur du kan delta.

Genom att arrangera ett evenemang eller en utställning: Helheten förverkligas genom de deltagande organisationernas egna resurser. Arrangören ansvarar också själv för den egna marknadsföringen av evenemanget. Teamet bakom Queerhistorisk månad samlar under hösten in alla evenemang och lägger ut dem på kalendern. Berätta om ditt evenemang via anmälningsblanketten här, eller genom att skicka oss en e-post till adressen sihteeri@sateenkaarihistoria.fi. Du kan också marknadsföra evenemanget själv på facebooksidan för Queerhistoriens vänner.

Genom att föra fram hbtiq-historian i vardagen: Bibliotek kan delta till exempel genom att arrangera en bok- eller materialutställning i anslutning till temat. Skolor kan delta genom att arrangera temadagar kring temat, genom att bjuda in forskare i sexuella och könsminoriteters historia, eller genom att arrangera olika verkstäder och grupparbeten.

Genom att informera om queer-historia: Du kan delta i Queerhistorisk månad genom att dela material och bilder i anslutning till queerhistoria på sociala medier med hashtagen #queerhistoriskmånad #sateenkaarihistoriakuukausi #queerhistorymonth och på facebooksidorna https://www.facebook.com/sateenkaarihistoriakuukausi/