Etusivu / Sateenkaarihistorian ystävät / Vuosikertomukset / Vuosikertomus 2023: Sateenkaarihistorian ystävät

Vuosikertomus 2023: Sateenkaarihistorian ystävät

1 Yhdistyksen perustiedot

Sateenkaarihistorian ystävät ry / Queerhistoriens vänner rf
Y-tunnus 3137523-5

c/o Seta ry
Pasilanraitio 5
00240 Helsinki

Sihteeri Kaura Raudaskoski
sihteeri@sateenkaarihistoria.fi
puh. +358 45 7831 7571

Puheenjohtaja Tuula Juvonen
puheenjohtaja@sateenkaarihistoria.fi

2 Jäsenet ja jäsenyydet

Yhdistyksellä on 9 perustajajäsentä, ja vuoden 2023 loppuun mennessä yhteensä 77 jäsentä, joista 4 kannatusjäseniä. Ajantasaista jäsenrekisteriä ylläpidetään EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti Setan hallinnoimalla Flomembers-järjestelmällä. 

Jäsenmaksut vuonna 2023 olivat seuraavat: varsinainen jäsen 20€, vähävarainen varsinainen jäsen 10€, kannatusjäsen 50€.

Yhdistyksellä on käytössään postituslistat, joilla se tavoittaa hallituksensa ja jäsenistönsä.  

Yhdistyksen digitaalinen arkisto on hallituksen yhteiskäytössä ja sitä ylläpidetään Google Workspacessa. Yhdistys ylläpitää Google Workspace -palvelussaan myös sateenkaarihistorian tutkijalistaa, jossa oli vuoden 2023 lopussa 14 jäsentä.

Jäsenrekisterin sekä postituslistojen tietosuojakäytännöt ovat saatavilla yhdistyksen verkkosivuilla.

SHY on Setan jäsenjärjestö. Jäsenjärjestönä saamme Setalta koulutusta sekä työkaluja yhdistyksen käyttöön ja verkostoidumme muiden sateenkaaritoimijoiden kanssa.

Hallituksen varsinaiset jäsenet 2023

Puheenjohtaja Tuula Juvonen

Varapuheenjohtaja Antti Kauppinen

Rahastonhoitaja Rose-Marie Peake

Hallituksen jäsen Eva Isaksson

Hallituksen jäsen Niklas Koskinen

Hallituksen jäsen Jean Lukkarinen

Hallituksen jäsen Ulla Rohunen

Hallituksen jäsen Ruka Toivonen

Hallituksen varajäsenet 2023

Hallituksen varajäsen Wisam Elfadl

Hallituksen varajäsen Sandra Hagman

Hallituksen varajäsen Elina Mäkinen

Hallituksen varajäsen Iris Olavinen

Hallituksen varajäsen Rita Paqvalén

Hallituksen varajäsen Kari Silvola

Hallituksen ulkopuolisena sihteerinä 2023 toimi Kaura Raudaskoski.

3 Yhdistyksen toiminta 2023

Yhdistyksen tarkoitus on määritelty sen säännöissä seuraavasti:
“Yhdistyksen tarkoituksena on edistää sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuden sekä queerhistorian (sateenkaarihistoria) tutkimusta, tallentamista ja esittämistä.” 

Yhdistyksen hallitus kokoontui vuonna 2023 suunnittelemaan ja linjaamaan yhdistyksen toimintaa 11 kertaa. Vuosikokous pidettiin 31.5.2023.

Yhdistyksellä oli palkattuna toiminnan koordinaattorina Kaura Raudaskoski, joka työskenteli 20-prosenttisella työajalla yhtenä päivänä viikossa. Hän on ollut vastuussa yhdistyksen vuosikertomuksessa mainittujen aktiviteettien toteuttamisesta yhdessä hallituksen kanssa, minkä lisäksi hän on hoitanut yhdistyksen sihteerin tehtäviä. Lisäksi yhdistyksellä oli palkattuna osa-aikainen tuottaja Mandi Markkanen ajalla syyskuu–joulukuu, ja hänen vastuullaan oli pohjoismaisen arkistoseminaarin (Trusting Queer Archives) järjestäminen, sateenkaarihistoriakuukauden koordinointi sekä yhdistyksen tukiapurahojen koordinointi.

Suurin osa yhdistyksen toiminnasta oli Koneen säätiön rahoittamaa (Sateenkaarihistoria näkyväksi -hanke 2021–2022). Muun toimintansa ohessa yhdistys tavoitteli vuonna 2023 toiminnan tulevaisuuden varmistamista hakemalla uusia apurahoja. 

Yhdistyksen tarkoitusta on vuonna 2023 toteutettu seuraavasti:

3.1 Yhdenvertaisuus ja saavutettavuus

Yhdistykselle toiminnalle saavutettavuus, niin sosiaalisesti, kognitiivisesti, fyysisesti kuin digitaalisestikin on tärkeää. 

Yhdistys sovelsi laatimiaan turvallisemman tilan periaatteita järjestäessään tapahtumia, tapaamisia ja toimintaa. Edellytimme turvallisemman tilan periaatteisiin sitoutumista myös niiltä yhteistyötahoilta, joiden kanssa teemme yhteistyö- tai toimeksiantosopimuksia.

Pyrimme popularisoimaan tieteellistä tietoa ymmärrettävässä muodossa ja saattamaan sen monikanavaisesti laajan yleisön saataville.

Edellytimme verkkosivuilla julkistettavaan sateenkaarihistoriakuukauden ohjelmaan ilmoittautuvilta yhteistyökumppaneiltamme mahdollisimman tarkkojen saavutettavuustietojen ilmoittamista.

Tarkoituksenamme on, että digitaalisesti julkaisemillamme kuvilla on aina tekstivastineet. Verkkosivujen saavutettavuutta on kehitetty edelleen, ja keräämme verkkosivujen saavutettavuudesta palautetta osoitteessa https://sateenkaarihistoria.fi/verkkopalvelusta/.

3.2 Verkkopalvelu ja viestintä

Verkkosivut ovat näkyvä ja pysyvä osa yhdistyksen toimintaa. Vuonna 2023 sivuilla vieraili 19321 yksittäistä vierailijaa, ja sivuvierailuja oli yhteensä 36392. Kävijämäärät ovat kasvaneet hieman vuodesta 2021, jolloin viimeksi niitä mitattiin vastaavasti.

Verkkopalvelussa julkaistiin vuonna 2023 yhteensä 6 uutta tekstiä tutkijoilta, muistiorganisaatioilta ja muilta sateenkaarihistorian toimijoilta. Julkaistavia tekstilajeja olivat artikkelit (1 kpl), puheenvuorot (3  kpl) sekä arvostelut (2 kpl). Lisäksi vireille laitettiin useita tekstejä.

Vapaaehtoinen kirjastoammattilainen jatkoi verkkolehdessä ilmestyvien artikkelien kuvailua Melinda-tietokantaan, jotta ne ovat löydettävissä Finnasta.

Verkkosivujen saavutettavuutta ja ylläpidettävyyttä parannettiin vuoden mittaan useilla eri toimilla.

Tapahtumajärjestäjiä kutsuttiin ilmoittamaan koko vuoden ajan tapahtumistaan SHY:n tapahtumakalenteriin, jota ylläpidettiin aktiivisesti vuoden mittaan. Tapahtumakalenteriin ilmoitettiin vuoden aikana yhteensä 47 tilaisuutta, pääosin sateenkaarihistoriakuukauden (marraskuu) sekä Pride-kuukauden (kesäkuu) aikana.

Kokoelmat ja tallentaminen -osiossa muistiorganisaatiot esittelivät kokoelmiaan.

Bibliografioita (tutkimuskirjallisuus, elämäkerrat, historialliset romaanit) laajennettiin edelleen. Nettisivujen kirjallisuuslistauksia ylläpidetään Zotero-viitteidenhallintajärjestelmää käyttävän Zotpress-lisäosan avulla. Kiinnostuneet voivat poimia Zoterosta viitteitä helposti myös omaan käyttöönsä. 

Aikajanaa täydennettiin uusilla tiedoilla.

Perussivujen käännös ruotsiksi valmistui toukokuussa 2023 Kulturfondenin apurahan loppuosan turvin. Nyt koko laajan sivuston sivuston keskeiset osat on käännetty suomesta myös ruotsiksi ja englanniksi.

Vuonna 2022 tuotannossa aloittaneet tietoiskuvideot etenivät, ja ne saatettiin vuoden 2023 loppuun mennessä julkaisukuntoon tekstityksiä lukuun ottamatta. Päätimme laajentaa sateenkaarihistorian tavoitettavuutta aloittamalla videotuotannon sateenkaarihistorian tietoiskuista. Noin kymmenminuuttiset videot kertovat sateenkaarihistorian perusasioista ymmärrettävässä muodossa. Vuoden 2022 aikana editointivaiheeseen saatiin seuraavat neljä videota, joiden asiantuntijoina toimivat tohtoroituneet historiantutkijat: “Miesten välinen halu”, asiantuntijana Sandra Hagman; “Sateenkaarevan historian tutkiminen”, asiantuntijana Sandra Hagman, “Naissuhteiden historiaa”, asiantuntijana Rose-Marie Peake; sekä “Sukupuolen moninaisuuden historiaa”, asiantuntijana Heidi Kurvinen.

3.3 Tapahtumat ja yleisötilaisuudet

Yhdistys järjesti 9 omaa tapahtumaa ja osallistui 13:een yhteistyökumppanien järjestämään tilaisuuteen.

3.3.1 Omat tilaisuudet

27.1.2023: Sateenkaarihistorian suunnittelukahvit jäsenille

Osana jäsentoimintaa yhdistys järjesti vuoden alun suunnittelukahvit, joissa keskusteltiin yhdistyksen hallituksen, aktiivien, jäsenten ja sidosryhmien kannalta tärkeistä sateenkaarihistorian suunnista ja toimista, joihin SHY voisi vuonna 2023 keskittyä. Tilaisuus järjestettiin hybridinä Setan toimistolla Helsingin Pasilassa sekä etänä.

19.2.2023–16.4.2023: Teemaopastukset: Queer-katse arkkitehtuuriin ja tilan historiaan

Vuonna 2022 aloitettu ja suuren suosion saanut teemaopastussarja Queer-katse arkkitehtuuriin ja tilan historiaan jatkui keväällä 2023. Kierrokset veti Jean Lukkarinen. Museolta alkavilla kävelykierroksilla avattiin sateenkaarihistorian käsitteitä, Wivi Lönnin työtä sekä suhdetta Hanna Parviaiseen sekä queerien tilojen hahmottamista osana arkkitehtuurin historiaa. Teemaopastus järjestettiin 19.2.2023, 19.3.2023 ja 16.4.2023.

Maalis-huhtikuu 2023 Kirjoituspajat queer-teemoja / sateenkaarihistorian teemoja käsitteleviä graduja tekeville

Jean Lukkarinen veti noin viisi kokoontumiskertaa maalis-huhtikuussa 2023 Turun yliopistossa maisterivaiheen opiskelijoille, jotka tekevät graduja liittyen queer-teemoihin tai sateenkaarihistorian teemoihin. Paikalla oli vaihtelevasti noin 3-5 henkilöä.

10.–11.10.2023 Trusting Queer Archives – pohjoismainen arkistoseminaari

Yhdistys järjesti pohjoismaisen sateenkaarihistorian arkistoverkoston ensimmäisen kansainvälisen seminaarin, aiheena queer-arkistot ja luottamuksen luominen. Kaksipäiväinen seminaari järjestettiin Helsingissä Suomalaisen kirjallisuuden seuran tiloissa ja striimattiin yhdistyksen YouTube-kanavalla. Osallistujia paikan päälle ilmoittautui 80 ja striimiä katsoi 211 osallistujaa. Tapahtuman organisoi SHY:n tuottaja Mand Markkanen. Tarkempaa tietoa seminaarisivulta täältä.

2.11.2023 Transaktivismin historia Suomessa -kahvitustilaisuus

Jean Lukkarinen järjesti yhdessä Heta Tolvasen (Työväen Arkisto) kanssa kahvitustilaisuuden transaktivismia Suomessa ennen 2000-lukua tehneille henkilöille Työväen Arkiston tiloissa. Tilaisuudessa oli noin 10 henkilöä. Lukkarinen tekee yhteistyötä Työväen Arkiston kanssa tallentaakseen transhistoriaa osaksi sen kokoelmia osana väitöskirjatyötään. Lue tapahtumasta täältä.

10.11.2023 Sateenkaarihistorian gradupäivä
(lyhyt kuvaus) Sateenkaarihistorian ystävät järjesti gradupäivän sateenkaarihistoriaan liittyviä graduja tekeville opiskelijoille Tampereen yliopistossa. Gradupäivää vetivät Tuula Juvonen, Jean Lukkarinen, Rose-Marie Peake ja Riikka Taavetti. Paikalla oli kahdeksan opiskelijaa.

19.11.2023 Teemaopastus: Queer-katse arkkitehtuuriin ja tilan historiaan
Osana sateenkaarihistoriakuukautta yhdistys järjesti Arkkitehtuurimuseon kanssa yhteistyössä teemaopastuksen, joka on muokattu versio aiemmista Wivi Lönn -näyttelyyn keskittyneistä teemaopastuksista. Uudessa, muokatussa versiossa kierrosta ei aloiteta museon sisältä, vaan koko kierros tapahtuu kävelykierroksena ulkona. Vetäjänä oli Kaura Raudaskoski.

3.3.2 Yhdistyksen toimijat esiintyivät pyydettyinä puhujina seuraavissa tilaisuuksissa 

2.–3.2.2023 Nordic queer history workshop, Kööpenhaminan yliopisto

SHY:n puheenjohtaja Tuula Juvonen esitteli SHY:n toimintaa alustuksessaan Queering History: Activist-Researcher’s Point of View. Paikalla noin 25 pohjoismaista queer-historian tutkijaa.

10.3.2023 Making Queer Heritage -paneelikeskustelu Tampereen lyhytelokuvajuhlilla

Yhdistys osallistui SAQMI:n (The Swedish Archive for Queer Moving Images) järjestämään paneelikeskusteluun queer-elokuvien arkistoinnista. Yhtenä panelisteista oli SHY:n puheenjohtaja Tuula Juvonen. Paikalla oli elokuvasalillinen kiinnostunutta yleisöä.  

14.3.2023 Tampereen queer-baarit -luento, Tampereen yliopisto

Opiskelijoiden Interaktio-ainejärjestön järjestämän Pride-Approt -tilaisuuden yhteydessä SHY:n puheenjohtaja Tuula Juvonen piti luennon Tampereen queer-baarien historiasta. Noin 120 osallistujaa.

23.5.2023 Tansseja & toveruutta tampereella, Pirkanmaan SETA – Sinuiksi ry:n 50-juhlavuoden ohjelmaa Työväenmuseo Werstaalla

Yhdistyksen alkuaikojen tanssien, Leimareiden ja Mixein alun muistelutilaisuudessa SHY:n puheenjohtaja Tuula Juvonen piti alustuksen Tampereen queer-bileiden ja baarien historiasta ja juonsi tilaisuutta. Paikalla oli kolmisenkymmentä kuulijaa.

30.5.2023 Transhistoriaa ja moninaista sukupuolihistoriaa -jakso Menneisyyden jäljillä 

Jean Lukkarinen kertoi suomalaisesta transhistoriasta Menneisyyden jäljillä -podcastin jaksossa 81. Kuuntele jakso täältä.

10.6.2023 Setan sateenkaariaktivismin päivä, Allianssitalo, Pasila

SHY:n puheenjohtaja Tuula Juvonen alusti affektiivisesta sateenkaariaktivismista koskien queer-historiaa. Paikalla oli kymmenittäin kiinnostunutta yleisöä eri sateenkaariaktivismin sukupolvista.

15.6.2023 Postimuseo: Suurten Queer-uutisten ilta. Suomalaisen internetin sateenkaareva kulttuurihistoria

Postimuseo järjesti Tampere Pride -viikolla internet-aktivismin historiaa käsittelevän tilaisuuden. Miten sateenkaarevat verkkoyhteisöt alkoivat muotoutua Suomessa 1980–1990-lukujen aikana? Mitä olivat nettiä edeltäneet BBS-purkit? Internetin varhaisvaiheita käsittelevän teemaillan kommentaattorina lesbo- ja bi-naisten internet-yhteisöjen pioneeri Eva Isaksson. Tapahtuma tallennettiin ja on katsottavissa YouTubessa.

17.6.2023 Manse Pride
Sateenkaarihistorian ystävät ry esittäytyi Manse Priden pääjuhlassa. Yhdistys tuki Manse Priden järjestämistä taloudellisesti, ja myös Työväenmuseo Werstas oli mukana.

30.6.2023 Sateenkaarikynä: Kotimaista queer-historiaa

Sateenkaarikynä ry kutsui keskustelemaan kotimaisia sateenkaarihistorian tuntijoita taiteen ja tieteen alalta. Keskustelua vetivät kirjailijat Heidi Airaksinen ja Tiina Tuppurainen, ja keskustelemassa kotimaisesta queer-historiasta oli Kati Mustola sekä Sateenkaarenhistorian ystävät ry:n hallituksesta Tuula Juvonen, Jean Lukkarinen ja Rita Paqvalén. Lisätietoja tapahtumasta täältä.

8.9.2023 Turun kadut sateenkaarihistorian silmin, New Performance Biennale Turku 2023 

Jean Lukkarinen piti opastetun kävelykierroksen / luennon Turun sateenkaarihistoriasta osana New Parformance Biennalen ohjelmaa. Lukkarista haastateltiin myös kierroksesta Turun Sanomiin. Lue lisää tapahtumasta täältä. Linkki Turun Sanomien artikkeliin.

9.9.2023 Teemakeskustelu Kotiinpaluu-näytelmästä Kansallisteatterin Omapohjassa

Näytelmän ohjaaja ja käsikirjoittaja Kirsi Marie Liimatainen keskusteli sukupuolen tutkimuksen yliopistolehtori, tutkija Tuula Juvosen kanssa näytelmän sateenkaarihistoriallisista taustoista. Paikalla noin 30 katsojaa.

28.9.2023 Pedaali ry: MItä kuuluu LGBTQIA-historialle museoissa? 

Kaura Raudaskoski alusti aiheesta Sateenkaarihistoriakuukausi museossa – mahdollisuuksia ja haasteita ja johti keskustelua valtakunnallisen museopedagogien yhdistyksen jäsentapaamisessa. Lue lisää tapahtuman tiedoista täältä.

29.10.2023 Helsingin kirjamessut: Queera tidsresor

Rita Paqvalén osallistui paneelikeskusteluun koskien sateenkaarihistoriaa Helsingin kirjamessuilla. Mukana keskustelussa Makz Bjuggfält, ruotsalaisen Bögbibblanin edustaja sekä sarjakuvakirjailija Edith Hammar. Lue lisää tapahtuman tiedoista täältä.

18.11.2023 Folkets bildningsförbund/ Helsingfors Arbis: Arkivets makt

Rita Paqvalén piti esitelmän otsikolla “Queer arkivism – om att göra tystnaden hörbar” Arkivets makt -seminaarissa. Seminaarin toinen puhuja oli filosofi Lovisa Andén. Katso tallenne täältä.

3.4 Koulutus

Sateenkaarihistorian ystävät ry etäkoulutti museopedagogien yhdistyksen Pedaali ry:n jäsenistöä lbqtq-historian kohtaamisesta museoissa ja museoiden yleisötyössä perjantaina 17.3.2023. Koulutus oli Pedaalin jäsenille maksuton. 

Tuula Juvonen ja Jean Lukkarinen pitivät koulutuksen aiheesta Sateenkaarihistorian käsitteleminen museoissa ja kertoivat sateenkaarihistorian esittelyn mahdollisuuksista ja haasteista museoissa. Tämän jälkeen feministisen pedagogiikan duo Kaura Raudaskoski ja Jemina Vainikka Lindholm järjestivät osallistavan työpajan aiheesta Yhdenvertaisuus ja saavutettavuus yleisötyössä. Työpajassa kartoitettiin ja pohdittiin yhdessä yleisötyön haasteita liittyen yhdenvertaisuuteen, saavutettavuuteen ja inkluusioon. Lue lisää tapahtuman tiedoista täältä.

3.5 Sateenkaarihistoriakuukauden 2023 koordinointi

Sateenkaarihistorian ystävät ry koordinoi vuonna 2018 aloitettua sateenkaarihistoriakuukautta nyt neljättä kertaa koordinointivastuun siirryttyä yhdistykselle vuonna 2020. Järjestäjät saattoivat itse ilmoittaa tapahtumansa verkossa olevaan tapahtumakalenteriin. Koko vuoden aikana tapahtumia ilmoitettiin 47, joista 30 tapahtumaa ajoittui sateenkaarihistoriakuukauden aikaan. Tapahtumakalenteri arkistoitiin avoimesti verkkosivuillamme, jossa se voi inspiroida tulevia tapahtumajärjestäjiä. 

3.6 Viestintä ja media

Tavoitamme suuren yleisön sosiaalisen median tiliemme kautta:

Facebookissa vuoden 2023 lopussa Sateenkaarihistorian ystävillä oli 1347 seuraajaa, mikä on 119 enemmän kuin edellisen vuoden lopussa (n. +10 % kasvu vuoden aikana). Facebookissa n. 22% seuraajistamme on alle 35-vuotiaita.

Instagramissa vuoden 2023 lopussa Sateenkaarihistorian ystävillä oli 2898 seuraajaa, mikä on 442 enemmän kuin edellisen vuoden lopussa (+18 %n kasvu vuoden aikana). Instagramissa n. 56 % seuraajistamme on alle 35-vuotiaita.

Yhdistyksen toiminnasta ja ajankohtaisista asioista tiedotamme tiedotuslistallamme oleville tahoille, sateenkaarimedioille sekä alan olennaisille yleisille Facebook-ryhmille, sähköpostilistoille ja alustoille (Museoposti, Agricola-verkko, Uniqueer, Taideyliopiston Historiafoorumi, Transtutkimusverkosto).

3.6.1 Lisäksi yhdistys on ollut esillä mediassa seuraavasti:

3.12.2023 oli Suomi on queer -dokumenttisarjan ensi-ilta. Hallituksen jäsenet antoivat asiantuntija-apua sarjan suunnitteluun ja historiallisiin taustoihin. Sarjassa esiintyy asiantuntijoina hallituksen jäsenistä Eva Isaksson, Tuula Juvonen, Antti Kauppinen  ja  Rita Paqvalén.

“Suomi on queer -dokumenttisarja valottaa Suomen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen historian merkittävimpiä hetkiä sekä nykypäivän todellisuutta kaunistelematta, mutta lämmöllä. Sarjassa kerrotaan lukuisten suomalaisten historiaa, jota ei ole vielä koskaan kerrottu tirkistelemättä ja eksotisoimatta. Menneiden vuosien tapahtumia peilataan nykypäivän todellisuuteen historian kokijoiden ja nykypäivän queer-ikonien kautta.” Sarja löytyy täältä.

Iso Numero -lehti haastatteli myös Jean Lukkarista pienen jutun verran maaliskuussa 2023. Jutun aiheena olivat Arkkitehtuurimuseon queer-historiateemaiset kävelykierrokset.

3.7 Kotimainen ja kansainvälinen verkostoituminen muiden sateenkaaritoimijoiden kanssa 

Tuula Juvonen ja Kaura Raudaskoski edustivat yhdistystä International Committee for LGBTQ History Months -verkostossa, jossa he ovat perustajajäseniä. Verkoston tarkoituksena on jakaa tietoa ja kokemuksia sateenkaarihistoriatoiminnan järjestämisestä globaalisti. Verkoston verkkosivut toteutti Kaura Raudaskoski yhdessä graafisen suunnittelijan Oscar-Silvi Bertolissin kanssa. Kaura Raudaskoski toimi Digital Sub-committee -työryhmässä, joka ylläpitää komitean verkkosivuja ja digitaalista hallintoa, ja Tuula Juvonen toimi Stories Sub-committee -työryhmässä, joka suunnittelee sateenkaarihistorian sisältöjä verkkosivuille. 

Sateenkaarihistorian ystävät ry on ollut mukana koordinoimassa pohjoismaista Nordic Network for Queer History Archives and Activities (NNAQH) -verkostoa loppuvuodesta 2022 yhteistyössä ruotsaisen QRABin, norjaisen Skeivt arkivin sekä suomalaisen Työväen Arkiston kanssa. Rita Paqvalén toimii verkoston suomalaisena koordinaattorina. NNAQH:n tavoitteena on luoda queer-historian arkistojen ja -toimintojen verkosto Pohjoismaihin ja Baltiaan, edistää kokemusten ja tiedon jakamista. Lisäksi pohjoismainen verkosto pyrkii vahvistamaan olemassa olevaa sateenkaarihistorian toimintaa ja arkistoja Pohjoismaissa ja Baltiassa vaihtamalla kokemuksia, tietoa ja inspiraatiota. Verkosto järjesti vuoden 2023 aikana 7 etäkokousta sekä yhden lähitapaamissen Trustin Queer Archives -seminaarin yhteydessä. NNAQH-verkoston ensimmäinen lähitapaaminen järjestettiin Työväen Arkistolla. Iris Olavinen esitteli yhdessä toisen arkiston ja verkoston edustajan, Anna Piispasen kanssa arkiston sateenkaarikokoelmat. Lisäksi pureuduttiin sateenkaariarkistotyön haasteisiin Skeivt Arkivin tapausesimerkin avulla ja keskusteltiin mm. resurssien riittävyydestä sateenkaarihistorian tallentamisen ja tutkimuksen edistämisessä.

Jean Lukkarinen liittyi syksyllä 2023 mukaan Goldsmith’s Collegen “Goldsmiths Queer History PhD Network” -verkostoon, joka kokoontuu Teamsissa. Verkoston on perustanut sateenkaarihistoriaan liittyviä väitöskirjoja tekeville jatko-opiskelijoille Dr Justin Bengry.

3.8 Yhteistyö ja konsultaatio

Koska yhdistyksen tarkoitus on edistää sateenkaarihistorian tallentamista, tutkimista ja näkyvyyttä, yhteistyön tekeminen muistiorganisaatioiden kanssa on yksi sen toiminnan keskeisistä painopisteistä. Yhdistyksen tunnettuuden nousun myötä yhteydenotot museoilta ja kirjastoilta, tutkijoilta ja opinnäytteen tekijöiltä sekä toimittajilta ovat ennestään lisääntyneet vuonna 2023. Lisäksi jatkoimme yhteistyötä Setan ja sen jäsenjärjestöjen kanssa. 

Yhteistyö jatkui tiiviisti Työväenmuseo Werstaan sekä Työväen Arkiston kanssa, joilla on valtakunnallinen erityisvastuu sateenkaarihistorian tallentamisessa. Yhdistys tuki Työväenmuseo Werstaan kautta Manse Priden järjestämistä taloudellisesti sateenkaarihistoriateeman osalta ja esittäytyi tapahtumassa. Työväenmuseo Werstaalla on edustaja yhdistyksen hallituksessa.

Työväen Arkiston kanssa vuonna 2022 aloitettu yhteistyö sateenkaariteemaisten muistitietohaastattelujen keräämisen tehostamiseksi jatkui kertomusvuonna. Yhdistyksen tutkijat ovat olleet tärkeänä apuna kartoitettaessa uusia haastateltavia. Työväen Arkistolla on edustaja yhdistyksen hallituksessa.

Hotelli- ja ravintolamuseo otti yhteyttä saadakseen apua ravintola- ja yökerhoelämään liittyvien sateenkaarevien muistojen ja aineistojen keruuseen. SHY:n koordinoinnin avulla keruu toteutettiin yhteistyössä Työväen Arkiston (yhteydessä toimivan Työväen muistitietotoimikunnan) ja Hotelli- ja ravintolamuseon välillä. 

Työväen Arkiston kokoelmat karttuivat yli kahdellakymmenellä yksilö- ja ryhmähaastattelulla, mukaan lukien Hotelli- ja ravintolamuseon kanssa yhteistyönä toteutetut haastattelut.

Aiemmin aloitettu yhteistyö Arkkitehtuurimuseon kanssa jatkui, ja yhdistys jatkoi edellisenä vuonna aloitettua queer-näkökulmaista opastussarjaa Queer-katse arkkitehtuurin ja tilan historiaan, joka käsitteli sekä museon näyttelyä (Eläköön Wivi Lönn!) että Helsingin keskustan queer-historiallisesti kiinnostavia paikkoja. Museolta alkavilla kävelykierroksilla avattiin sateenkaarihistorian käsitteitä, Wivi Lönnin työtä sekä suhdetta Hanna Parviaiseen sekä queerien tilojen hahmottamista osana arkkitehtuurin historiaa. Kävelykierrokset käsikirjoitti Jean Lukkarinen Kaura Raudaskosken kanssa ja opastusten vetämisestä vastasivat Jean Lukkarinen ja Kaura Raudaskoski.

Yhteistyö Urheilun ja liikunnan kulttuurikeskus TAHTOn kanssa tiivistyi ja aiemmin aloitettu sateenkaaripolku urheiluhistorian queeriyttämiseksi saatiin valmiiksi. Julkaisua jouduttiin siirtämään syksyltä 2023 seuraavaan vuoteen TAHTOn lomautusten vuoksi. Työryhmään kuuluivat Tuula Juvonen, Kaura Raudaskoski, Kari Silvola, Satu Lidman sekä sivusta seuraavina jäseninä Rita Paqvalén ja Annemarie Müller. Työryhmän työskentelyä ja sateenkaaripolkuhanketta koordinoi Kaura Raudaskoski, joka myös taittoi sateenkaaripolun julkaisuversion.

4 Talous

4.1 Käytössä olevat varat

Yhdistyksen talous oli vuonna 2023 hyvällä mallilla aiempina vuosina saamiemme apurahojen ansiosta. Niiden ansiosta yhdistyksen ei ole ollut tarpeen käyttää jäsenmaksuja tai yleisavustuksia toimintaansa. Vuonna 2023 meillä oli käytössämme seuraavat apurahat:

Koneen säätiö: Sateenkaarihistoria näkyväksi
Avustus saatu vuonna 2021 (koko avustus 180 000 €). Vuodelle 2023 tuloutettu 52 934,27 €, josta tilikaudella käytettiin 34 005,44 € ja vuodelle 2024 jaksotettiin siirtovelkoihin 18 928,83 €.

Svenska Kulturfonden: Projektet Märkesåret 2021
Avustus saatu vuonna 2021 (10 000 €). Vuodelle 2023 tuloutettu 1221,30 €, joka käytettiin tilikauden aikana.

Seta ry, delegoitu STEA-avustus
1 960,47 € Yleisavustus

Avustuksia oli vuonna 2023 käytettävissä yhteensä 56 116,04 €.

Näiden lisäksi yhdistys sai jäsenmaksuja vuonna 2023 yhteensä 960 €, keräystuottoja 150 € ja muita lahjoituksia 100 €.

4.2 Kirjanpito ja tilinpäätös

Yhdistys päätyi vaihtamaan kirjanpitäjää kesken tilikauden keväällä 2023. Siihen asti kirjanpitäjänä toimi Aura Arola (Tilimaatuska Oy). Uusi tilitoimistomme on Tilitoveri Oy, ja kirjanpitäjänämme toimii Saara Toivonen. Palvelu ja kommunikaatio on toiminut erinomaisesti vuonna 2023.

Tilintarkastuksesta vastasi Katja Hanski (Nexia) sekä Veera Ojanen (Nexia).

Vuoden 2023 tilinpäätös on liitteenä vuosikokouksen asiakirjoissa.

Myös tilintarkastuskertomus on liitteenä vuosikokouksen asiakirjoissa.

4.3 Yhdistyksen omaisuus

Yhdistyksen tuottajalle Mandi Markkaselle hankittiin vuonna 2023 työpuhelin.

Yhdistyksen omaisuuteen kuuluu vuoden lopussa seuraava irtaimisto:

  • Tuottajan työpuhelin (Apple iPhone 12)
  • Koordinaattorin työpuhelin (Apple iPhone 8)
  • Ulkoinen kovalevy (Seagate One Touch 4 TB)
  • LED studiovalosetti (Ledgo E268C II)
  • Värikalvosetti
  • Taustakartonki (Fomei taustakartonki Crocus 2,72 m x 11 m)
  • Studiotaustan teline (Fomei BS-2 Taustapidinsetti)
  • Kannettava teleprompteri (Desview T2)
  • Langaton mikrofonisetti (Rode Wireless GO II)

Irtaimistoa säilytetään sihteeri Kaura Raudaskosken kotona ja Setan toimistolla Pasilassa.