Etusivu / Julkaisuja / Tutkimuskirjallisuus

Tutkimuskirjallisuus

Käytämme Zotero-viitteidenhallintajärjestelmää. Julkinen Zotero-kirjastomme on täällä.

Väitöskirjat

Carlson, Mikko. 2014. Paikantuneita haluja : seksuaalisuus ja tila Christer Kihlmanin tuotannossa. Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja 114. Jyväskylän yliopisto. https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/44919.
Hagman, Sandra. 2014. Seven Queer Brothers : Narratives of Forbidden Male Same-Sex Desires from Modernizing Finland 1894-1971. https://doi.org/10.2870/798193.
Huotari, Kari. 1999. Positiivista elämää: HIV-tartunnan saaneiden selviytyminen arjessa. Sosiaalipolitiikan laitoksen tutkimuksia 2/1999. Helsinki: Helsingin yliopisto. https://finna.fi/Record/fikka.3874757.
Järvelä, Juha. 2013. Kaksi maailmaa? : sukupuoli Mika Waltarin kirjailijakuvassa, teksteissä ja niiden vastaanotossa 1925-1939. Jyväskylä Studies in Humanities 206. Jyväskylän yliopisto. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5220-4.
Juvonen, Tuula. 2002. Varjoelämää ja julkisia salaisuuksia. Tampere: Vastapaino. https://finna.fi/Record/fikka.3957602.
Kangasvuo, Jenny. 2014. Suomalainen biseksuaalisuus : käsitteen ja kokemuksen kulttuuriset ehdot. Oulu: Oulun yliopisto. http://urn.fi/urn:isbn:9789526205526.
Kihlman, Asta. 2018. Kolme tutkielmaa sukupuolesta. Identiteettipolitiikka Beda Stjernschantzin, Sigrid af Forsellesin ja Ellen Thesleffin taiteessa. Turun yliopiston julkaisuja. Sarja C: Scripta lingua Fennica edita 457. Turun yliopisto. https://www.utupub.fi/handle/10024/146219.
Kuhlefelt, Eva. 2018. Dekadens och queer i Hagar Olssons tidiga prosa. Helsingin yliopisto. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-4515-4.
Mauriala, Vesa. 2005. Uutta aikaa etsimässä: individualismi, moderni ja kulttuurikritiikki tulenkantajien elämässä 1920- ja 1930-luvulla. Helsinki: Gaudeamus. https://finna.fi/Record/fikka.4016003.
Parhi, Katariina. 2018. Born to Be Deviant: Histories of the Diagnosis of Psychopathy in Finland. Acta Universitatis Ouluensis. B, Humaniora 163. Oulu: University of Oulu. https://finna.fi/Record/fikka.4316163.
Sorainen, Antu. 2005. Rikollisia sattumalta? : Naisten keskinäistä haureutta koskevat oikeudenkäynnit 1950-luvun Itä-Suomessa. Helsingin yliopisto. http://urn.fi/URN:ISBN:952-10-2746-0.
Stålström, Olli. 1997. Homoseksuaalisuuden sairausleiman loppu. Helsinki: Gaudeamus. http://www.finnqueer.net/pdf/Homoseksuaalisuuden.pdf.
Stang, Alexandra. 2015. Possibilities, Silences : The Publishing and Reception of Queer Topics in Finland during the Interwar Years (and Beyond). Helsingin yliopisto. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-1730-4.
Taavetti, Riikka. 2018. “Queer Politics of Memory : Undisciplined Sexualities as Glimpses and Fragments in Finnish and Estonian Pasts.” Thesis, University of Helsinki. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-3330-4.
Tihinen, Juha-Heikki. 2008. Halun häilyvät rajat : Magnus Enckellin maalausten maskuliinisuuksien ja feminiinisyyksien representaatioista ja itsen luomisesta. Taidehistorian seura. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-5533-09-5.
Uimonen, Minna. 2000. “Hermostumisen aikakausi : neuroosit 1800- ja 1900-lukujen vaihteen suomalaisessa lääketieteessä.” Väitöskirja, Helsingin yliopisto, Helsinki: Suomen historiallinen seura. https://urn.fi/URN:NBN:fi:ELE-493522.

Vinkkaa

Kerro meille suomalaista sateenkaarielämää ennen 2000-lukua käsittelevästä tutkimuskirjallisuudesta tai opinnäytteistä sähköpostitse (info@sateenkaarihistoria.fi) tai alla olevalla lomakkeella.

Oletko sateenkaarihistorian tutkija? Liity tutkijalistalle!

Kerro meille suomalaista sateenkaarielämää ennen 2000-lukua käsittelevästä tutkimuskirjallisuudesta tai opinnäytteistä: