Etusivu / Julkaisuja / Tutkimuskirjallisuus

Tutkimuskirjallisuus

Käytämme Zotero-viitteidenhallintajärjestelmää. Julkinen Zotero-kirjastomme on täällä.

Muut opinnäytteet

Ahonen, Ellen. 1974. Poikkeava sukupuolisuus Hymyssä, Kaks’plussassa, Kotiliedessä ja Uudessa Naisessa 1969-72. Tampere.
Hepolampi, Virva. 2008. “Sellaisten Asioitten Rajalla, Joista Ei Puhuttu”: Lesbian Representation in Finnish Fiction Translations from English before 1970. Turku.
Juutistenaho, Julius. 2016. “"Suomen kansa kuolee sukupuuttoon, kun miehet ovat keskenään : seksuaalivähemmistöjä käsittelevät lehtikirjoitukset homoseksuaalisuuden dekriminalisointiprosessin aikana vuosina 1970-71 sekä sairausluokituksen poistamisen yhteydessä vuosina 1979-1981.” https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/51565.
Juvonen, Tuula. 1995. Sukupuoli ja halu Hilda Käkikosken kirjeenvaihdossa ja päiväkirjoissa. Tasa-arvojulkaisuja, Naistutkimusraportteja 1994, 1. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö : Tasa-arvovaltuutetun toimisto [jakaja].
Kaartinen, Auli. 1988. Lesbosadomasokismi elämänkaaren tasolla Suomessa: ulostulo, identiteetti ja elämänyhteyden subjektiiviset puolet. [Tampere.
Kauppila, Pauliina. 1997. Postituslista viestintäympäristönä. Vaasa.
Kivistö, Katariina. 1977. “Poikkeavuuden käsittely sanomalehdistössä: sisällön erittely poikkeavuudesta kirjoittelusta yhdeksässä sanomalehdessä vuosina 1962, 1968 ja 1975.” Pro gradu -tutkielma, Tampere. https://andor.tuni.fi/permalink/358FIN_TAMPO/1j3mh4m/alma991537894205973.
Laitinen, Lene. 2021. “Bella ja minä : Toini Topeliuksen tyttökirja naisten ja tyttöjen keskinäisten suhteiden peilinä 1800-luvun lopun Suomessa.” Pro gradu -tutkielma, Helsingin yliopisto. http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202106163017.
Larsson, Ritva. 1996. Hyvä lesbo, rekkakuski ja heterot: toivotun ja kielletyn lesbouden hahmottaminen. Tampere.
Lehtonen, Jukka. 1995. Seksuaalivähemmistöt koulussa. Seta-julkaisut 6. Helsinki: Seksuaalinen tasavertaisuus SETA.
Lindeman, Meri. 2017. “Homoässä, hintonaatio ja heiluvat kädet : kansanlingvistisiä käsityksiä suomenkielisten homomiesten puheesta.” https://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201705051522.
Lukkarinen, Jean. 2021. “Kirjeenvaihtoa, vertaistukea ja vaikutustoimintaa. Dreamwear Club ry, sukupuolivähemmistöjen toimijuus ja toiminnan tilat Suomessa vuosina 1990-2011.” https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021092947489.
Manner, Ilse. 2002. “Ennen näkymättömät – naisaktivistien toimintakokemuksia Setan alkuajoilta.” Yhteiskuntapolitiikan laitos, Joensuun yliopisto. http://www.finnqueer.net/pdf/Ennen_nakymattomat.pdf.
Månsson, Ulf. 1983. “Homosexuella, rätt och rättvisa.” Helsingfors.
Martikainen, Minna. 2016. “Lainsuojattomuudesta sukupuolineutraaliin avioliittoon – seksuaalivähemmistöjen aseman kehitys lainsäädännössä.” Opinnäytetyö, Karelia-ammattikorkeakoulu. https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201605035965.
Pirttijärvi, Anssi. 2011. “Asiallisen tiedon antaja: Seksuaalinen tasavertaisuus Seta ry. 1974-1981.” Pro gradu -tutkielma, Politiikan tutkimuksen laitos, Turun yliopisto. http://www.finnqueer.net/pdf/Asiallisen_tiedon_antaja.pdf.
Purovaara, Enne. 2014. “”Jotain siltä väliltä” : muunsukupuolisia näkökulmia suomalaiseen sukupuoliuskontoon.” Pro gradu -tutkielma, Helsingin yliopisto. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/169731.
Reinikainen, Marjo-Riitta. 1993. “Homo- ja lesboidentiteetin mahdollisuudet: tiedon merkitys identiteetille.” Jyväskylä.
Saarinen, Terhi. 1991. Suomalaisen homo- ja lesboliikkeen poliittiset strategiat: vastarinnan mahdollisuudet ja rajat. Sosiologian laitos, Helsingin yliopisto. http://www.sappho.net/ts/.
Taavetti, Riikka. 2013. “Rivien välistä : seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen historian tutkimuksen lähteet ja suomalaiset arkistoratkaisut.” http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201307312105.
Tolvanen, Juhapekka. 2007. Kotileikkejä ja lastenkasvatuspuuhia : kevään 1996 homoliittokeskustelu Suomen sanomalehdistössä. https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/11646.
Tulehmo, Laura. 2019. “Queer-näkökulma Teatterimuseon yleisötyöhön.” https://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-201906111950.
Virtanen, Johanna. 2008. Luonnotonta haureutta : samaan sukupuoleen kohdistuneen halun määrittäminen Suomessa vuosina 1880-1920. https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/23243.

Vinkkaa

Kerro meille suomalaista sateenkaarielämää ennen 2000-lukua käsittelevästä tutkimuskirjallisuudesta tai opinnäytteistä sähköpostitse (info@sateenkaarihistoria.fi) tai alla olevalla lomakkeella.

Oletko sateenkaarihistorian tutkija? Liity tutkijalistalle!

Kerro meille suomalaista sateenkaarielämää ennen 2000-lukua käsittelevästä tutkimuskirjallisuudesta tai opinnäytteistä: