Etusivu / Julkaisuja / Tutkimuskirjallisuus

Tutkimuskirjallisuus

Käytämme Zotero-viitteidenhallintajärjestelmää. Julkinen Zotero-kirjastomme on täällä.

Artikkelit

Dahlberg, Julia, and Niina Timosaari. 2014. “‘Kaikkihan tiesivät että Edvard-setä oli homo!’: seksuaalisuuden tutkiminen lähdekriittisenä ongelmana.” In Historiallinen elämä : biografia ja historiantutkimus / toimittaneet Heini Hakosalo, Seija Jalagin, Marianne Junila ja Heidi Kurvinen, 98–112. Kirjanmerkkejä. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. https://finna.fi/Record/arto.014372030.
Eetu-Sihvola, Heli. 2017. “Queer–arkeologia – kummajaisesta osaksi uutta holistista tutkimussuuntausta?” Kalmistopiiri (blog). March 16, 2017. https://kalmistopiiri.fi/2017/03/16/queer-arkeologia-kummajaisesta-osaksi-uutta-holistista-tutkimussuuntausta/.
Försti, Teija. n.d. “Lesbokulttuuri Unionissa 1970–1990-Luvuilla.” In Suffragettien Sisaret, Toimittaneet Minna Hagner & Teija Försti, 255–71. Helsinki: Naisasialiitto Unioni.
Haasjoki, Pauliina. 2009. “Ambivalenssin ”arvoituksellinen sulo”: Hagar Olssonin Silkkimaalaus.” AVAIN - Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti, no. 3–4 (September): 45–59. https://doi.org/10.30665/av.74777.
Hyttinen, Elsi. n.d. “Miesten kanssa kulkevat miehet. Junapummikuvaukset, 1910-luku ja queer.” niin & näin. Accessed January 12, 2022. https://netn.fi/fi/artikkeli/miesten-kanssa-kulkevat-miehet-junapummikuvaukset-1910-luku-ja-queer.
Hyttinen, Elsi. 2020. “1910-luvun erämaakuvaukset ja queerin tehtävä.” AVAIN - Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti 17 (4): 64–81. https://doi.org/10.30665/av.100696.
Järvi, Antti. 2018. Mummo on murhattu. Helsinki: Long Play Media Oy. https://finna.fi/Record/helmet.2384793.
Juvonen, Tuula. 2004. “Nyt se näkyy, nyt taas ei : Heteronormatiivisuus ja homoseksuaalisuuden esillepano Helsingin Sanomissa.” Media & viestintä 27 (2). https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/62442.
Juvonen, Tuula. n.d. “Frågor till transhistorieskrivningen.” Astra, 102, 2020 (3): 37–39. https://www.astra.fi/blog/tidskriften/digi-gratis/astra-3-2020-tema-trans-las-digitalt/.
Juvonen, Tuula. 1994. “Malminkadun bolaagissa on jotain hullusti : naisten rakkaussuhteista vuosisadan vaihteessa.” 1994. https://www.doria.fi/handle/10024/75275.
Juvonen, Tuula. 1995. “Ruumiita, sukupuolia ja hermafrodiitteja.” 1995. https://urn.fi/URN:NBN:fi:ELE-1518563.
Juvonen, Tuula, and Kati Mustola. 1996. “Nainen katsoo naista,” 30–34. https://urn.fi/URN:NBN:fi:ELE-1518775.
Juvonen, Tuula, and Jaana Vuori. 2000. “Tieteen päivä oikeudessa: tarinoita siitä, kuinka oikeuteen päädytään.” Niin & näin, no. 1: 17–21.
Kangasniemi, Hanna. 1989. “Toinen nainen: lesbouden representaatio elokuvassa Jäähyväiset.” Naistutkimus - Kvinnoforskning, no. 4: 4–16. https://finna.fi/Record/arto.012482169.
Kelosaari, Artemis. 2019. “Jäätikön pojat.” Nuori voima :, no. 3–4: 50–57. https://finna.fi/Record/arto.016705850.
Kemppainen, Mikko. 2021. “Sosialistikirjailijat Elvira Willman ja Hilda Tihlä ”vapaan rakkauden” julistajina 1900-luvun alussa.” In M. Kaihovirta & T. Lintunen (toim.) Työväki ja seksi: Aatteet, normit ja kokemukset, 55–84. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura. https://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-202112169281.
Koivu, Matti, and Mikko Puustinen. 2022. “‘Nyt olen häneen niin, niin ihastunut’: Tapaustutkimus samansukupuolisesta ihastuksesta 1880-luvun tyttökoulussa.” Koulu ja menneisyys 59 (December): 54–85. https://doi.org/10.51811/km.119798.
Lappalainen, Otto. 1991. “Pako periferiaan: Klaus Mann 1930-luvun Suomessa.” Synteesi. -, 191–200.
Lehtonen, Jukka. 2014. “Muistot ja ajallisuus – Setan nuorten toiminta muutoksessa. 44–57.” SQS – Suomen Queer-tutkimuksen Seuran lehti 8 (1–2): 44–57. https://journal.fi/sqs/article/view/49716.
Lehtonen, Jukka. 1998. “Heteroseksuaalisuus oppikirjoissa: lähtökohtana ei-heteroseksuaalisten nuorten kokemukset.” In Nuorten arki ja muuttuvat rakenteet, 159–91. Helsinki: Nuorisotutkimusseura.
Lehtonen, Jukka. 1998. “Young People’s Definitions of Their Non-Heterosexuality.” In Unification and Marginalisation of Young People, 185–92. Helsinki: Finnish Youth Research Society.
Lehtonen, Jukka. 1999. “Piilossa ja näkyvissä: seksuaalisuuden kirjo koulussa.” In Suomalainen koulu ja kulttuuri, 203–27. Tampere: Vastapaino.
Lehtonen, Jukka. 1999. “Pojista miehiä koulun heterojärjestyksessä.” In Mies ja muutos : kriittisen miestutkimuksen teemoja, 121–48. Tampere University Press.
Lehtonen, Jukka. 1998. “Nuoret ei-heteroseksuaaliset miehet ja homoidentiteetin mallit.” Psykologia : tiedepoliittinen aikakauslehti. -, Tutkimusselosteet, , 421–29.
Lehtonen, Jukka. 1999. “Ei-heteroseksuaalisuus ja koulu ylioppilaskokelaiden mielikuvissa.” Nuorisotutkimus. -, 29–45.
Lehtonen, Jukka. 1995. “Nuoret suomalaiset heterokoulussa.” Nuorisotutkimus. -, 9–20.
Löfström, Jan. 1990. “Seksuaalisuus, poikkeavuus ja historiantutkimus.” Historiallinen aikakauskirja. -, 323–27.
Löfström, Jan. n.d. “Miten päätellä, onko hiljaisuus vaikenemista? ‘homoseksuaalisuus’ agraarikulttuurin perinneaineistossa.” In Salattu, hävetty, vaiettu : miten tutkia piilossa olevia ilmiöitä / Antti Häkkinen & Mikko Salasuo (toim, 121–35. Häpeä ja hiljaisuus.
Löfström, Jan. 1991. “‘...silloinkin kun sitä naispuolinen henkilö harjoittaa...’: naisten homoseksualisuuden kriminalisointi Suomessa 1888-1889.” Naistutkimus=Kvinnoforskning. -, 18–26.
Moilanen, Ulla. 2021. “Hattulan Suontaan miekkahauta kertoo varhaiskeskiajan sukupuoliroolien joustavuudesta.” Kalmistopiiri (blog). July 16, 2021. https://kalmistopiiri.fi/2021/07/16/hattulan-suontaan-miekkahauta-kertoo-varhaiskeskiajan-sukupuoliroolien-joustavuudesta/.
Mustola, Kati. 1994. “(Re)Production of Silence by Production of Limited Noise: The Social Control of Homosexuality through Criminal Court Processes and Medical Surgery in the 1950’s in Finland.” In Silence, Discourse and Deprivation, 50–57. Helsinki: Stakes.
Pakkanen, Johanna, Rose-Marie Peake, and Outi Santavuori. 2019. “Toisenlaisia naisia ja entisiä heteroita – vuoropuhelu seksuaalisen identiteetin kertomisen keinoista ja ongelmista.” SQS – Suomen Queer-tutkimuksen Seuran lehti 13 (1–2): 80–87. https://doi.org/10.23980/sqs.89148.
Parhi, Katariina. 2018. “Boyish Mannerisms and Womanly Coquetry: Patients with the Diagnosis of Transvestitismus in the Helsinki Psychiatric Clinic in Finland, 1954–68.” Medical History 62 (1): 50–66. https://doi.org/10.1017/mdh.2017.73.
Parhi, Katariina. 2018. “Diagnoosi: Homosexualitas 320.6: Homoseksuaalisuuden tulkinnasta ja hoidosta Helsingin psykiatrian klinikalla 1954–1968.” SQS – Suomen Queer-tutkimuksen Seuran lehti 12 (1–2): 58–63. https://doi.org/10.23980/sqs.70787.
Parhi, Katariina, and Tiia Sudenkaarne. 2020. “Sukupuolen ja seksuaalisuuden lääketieteellisiä tulkintoja – Queer-bioetiikka ja haavoittuvuuden kerrokset historiallisissa psykiatrisissa potilaskertomuksissa.” niin & näin, 2020. https://netn.fi/fi/artikkeli/sukupuolen-ja-seksuaalisuuden-laaketieteellisia-tulkintoja-queer-bioetiikka-ja.
Peake, Rose-Marie, and Saara Hilpinen. 2022. “Kohti sateenkaarisensitiivistä käännettä Suomen historian tutkimuksessa.” Historiallinen aikakauskirja 120 (1): 98–102. https://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-202209277302.
Peake, Rose-Marie, and Saara Hilpinen. 2022. “Kuinka nähdä ja puhua seksuaalisuuden, sukupuolen ja suhteiden moninaisuudesta historiassa? : Kaksi 1800-luvun esimerkkiä arkistosta.” Historiallinen aikakauskirja 120 (3): 289–303. https://trepo.tuni.fi/handle/10024/142643.
Saarinen, Terhi. 1990. “Alussa oli kellari: helsinkiläisen lesboyhteisön historiaa.” Naisten ääni - Akkaväki. -, 24–28. https://finna.fi/Record/arto.012737549.
Silvola, Kari. 2022. “‘My Lies and Liaisons with Marilyn’: An Autofictional Representation of the Downtown Man, a Finnish Successor to the Marlboro Man in the Early 1990s.” SQS – Suomen Queer-Tutkimuksen Seuran Lehti 16 (2): 1–18. https://doi.org/10.23980/sqs.125612.
Silvola, Kari. 2023. “A Counter-Story to the Rags-to-Riches Narrative: A Finnish Male Model Wearing Hobo Style during the Deep Depression in the Age of AIDS.” Critical Studies in Men’s Fashion 10 (Fashion in the Age of AIDS): 93–109. https://doi.org/10.1386/csmf_00068_1.
Taavetti, Riikka. 2018. “Suvaitsevaisuuden soturi. Tom of Finlandin ilo ja häpeä satavuotiaassa Suomessa.” Ennen ja nyt :, no. 2. https://finna.fi/Record/arto.015357932.
Taavetti, Riikka. 2021. “”Jotta meidät muistettaisiin sellaisina kuin elimme”: Queerit äänet ja muistitietoarkistojen hiljaisuudet.” SQS – Suomen Queer-tutkimuksen Seuran lehti 15 (1–2): 37–53. https://doi.org/10.23980/sqs.112513.
Taavetti, Riikka. 2014. “Siiri Ja Minä. Lesboelämän Kirjoittaminen Ja Lukeminen Muistitiedossa.” SQS 8 (1–2): 1–19. https://journal.fi/sqs/article/view/49710.
Uusitalo, Aliisa. 2021. “Kasaritansseja ja puistocruisailua: Oulu, pohjoisen homokulttuurin keskus.” Kaupunni (blog). September 27, 2021. https://kaupunnimedia.fi/kasaritansseja-ja-puistocruisailua-oulu-pohjoisen-homokulttuurin-keskus/.

Vinkkaa

Kerro meille suomalaista sateenkaarielämää ennen 2000-lukua käsittelevästä tutkimuskirjallisuudesta tai opinnäytteistä sähköpostitse (info@sateenkaarihistoria.fi) tai alla olevalla lomakkeella.

Oletko sateenkaarihistorian tutkija? Liity tutkijalistalle!

Kerro meille suomalaista sateenkaarielämää ennen 2000-lukua käsittelevästä tutkimuskirjallisuudesta tai opinnäytteistä: