Etusivu / Tapahtumat / Tapahtuma-arkisto / Puhujaesittelyt – Historian vääryydet 1: Medikalisaation haavat

Puhujaesittelyt – Historian vääryydet 1: Medikalisaation haavat

Puhujaesittelyt ovat keskusteluittain aakkosjärjestyksessä sukunimen mukaan.

Lue lisää tapahtumasta, ohjelmasta ja saavutettavuudesta täältä. Muista myös ilmoittautua, jotta pääset parhaiten seuraamaan tapahtumaa ja osallistumaan keskusteluun!

Keskustelu A: Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt medikalisoinnin kohteena.

Julian Honkasalo
Suomen Akatemian tutkijatohtori, Helsingin yliopisto. Tutkinut Koneen Säätiön rahoittamassa projektissa Ruotsin valtionarkistoissa ja Uppsalan rotubiologisen instituutin arkistoissa translainsäädännön ja hoitomuotojen historiaa sekä eugeniikan historiaa. Perusti Trasek ry:lle oman arkiston Työväenarkistoon. Nykyinen tutkimusprojekti tutkii sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen poliittisen vastarinnan historiaa ja yhteisöllisyyden eri muotoja. 
(Pronominit englanniksi ja ruotsiksi: he/they, han/hen)

Katariina Parhi
FT (tieteiden ja aatteiden historia). Katariina tutkii yhteiskunnan alati muuttuvaa määrittelyä normaalista ja epänormaalista, erikoistunut psykiatrian historiaan, marginaalihistoriaan, sosiaalihistoriaan ja historialliseen kriminologiaan. Perehtynyt ”seksuaalisiin poikkeavuuksiin” tutkiessaan psykopatiadiagnoosin historiaa.
Työskentelee nyt tutkijatohtorina Oulun yliopistossa, syyskuusta Suomen Akatemian tutkijatohtorina Tampereen yliopistossa.
(Pronominit englanniksi ja ruotsiksi: she, hon)

Kristian Wahlbeck
Psykiatrian dosentti, MIELI Suomen Mielenterveys ry:n kehitysjohtaja ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tutkimusprofessori. Kristian on toiminut psykiatrien kouluttajana, ja hän tutkii mielenterveyden edistämistä ja mielenterveyspalvelujärjestelmää. Hän on Setan jäsen vuodesta 1981.
(Pronominit englanniksi ja ruotsiksi: he, han)

Keskustelu B: Transihmisten medikalisaatio Suomessa.

Pii Anttonen
Pitkän linjan transaktivisti ja vertaistukitoiminnan fasilitoija. Tällä hetkellä Trans Ry:n hallituksessa varajäsenenä. Piirtää myös Piin Seikkailut Cismaailmassa -sarjakuvaa, joka tuo omaelämänkerrallisehkon näkökulman muunsukupuolisen transfeminiinin arkielämästä binääriobsessoituneessa kulttuurissamme.
(Pronominit englanniksi ja ruotsiksi: they, hen)

Helena Holopainen
Trasekista hallituslainen, transtaustainen nainen ja kokemusasiantuntija liittyen transihmisten medikalisaatioon. Toiminta Trasekissa on myös kerryttänyt paljon tietoa transihmisten medikalisaatiosta Suomessa.
(Pronominit englanniksi ja ruotsiksi: she, hon)

Tanja von Knorring
Tanja von Knorring, BTA, 61-vuotias transnainen, Transfeminiinit ry:n puheenjohtaja. Toiminut useissa sateenkaari- ja transjärjestöjen hallituksissa, omaa laajan kansainvälisen toiminnan kokemuksen sateenkaariasioissa niin EU:n kun muiden kansainvälisen toimijoiden kanssa. Toimi vuosina 2019-2020 TGEU:n (Transgender Europe and Central Asia) yhtenä kahdesta sen puheenjohtajasta. Tehnyt laajan translainsäädäntöä koskevan kansainvälisen vertailun, ja on nyt myös jäsen ministeri Kiurun äskettäin nimeämässä Suomen uuden translainsäädännön valmistelun seurantatyöryhmässä. Ollut myös aktiivi politiikassa ja oli puolueensa ensimmäinen transtaustainen kansanedustajaehdokas. Valittiin Miss Gay Finland toiseksi perintöprinsessaksi vuoden 2019 Priden yhtyedessä. Nimettiin Regnbågsankanin vuoden 2020 Sateenkaarihenkilöksi. Päivätyönä toimii Regnsbågsankan rf talouskoordinaattorina ja OPM/TSV alaisen Liikennesuunnittelun Seura ry:n toiminnanjohtaja. Ensimmäistä kertaa homobileissä vuonna 1981 ja tuli julki naisena Helsingin kaduilla vuonna 1984. Antanut useita TV- ja lehtihaastatteluja myös omaelämänkerrastaan, tavoitteena lisätä ymmärtämystä transhenkilöitä kohtaa suuressa yleisössä. Harrastaa luonnossa liikkumista ja tanssia.
(Pronominit englanniksi ja ruotsiksi: she, hon)

SanTra Rinne
SanTra Rinne, Sateenkaaripsykologi – monisukupuolinen ja -seksuaalinen sateenkaari-ihminen ja psykologi, aikuisten integratiivisen yksilöpsykoterapian koulutettava, ”Tahdolla ja taidolla”-parisuhdeohjelman ohjaaja ja ammattitanssinopettaja – asiakkaille, joille ihmisten tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja monimuotoisuus ovat tärkeitä. SanTran – T:llä niin kuin Trans, Transgender, Transmaskuliininen – pronomineilla he/him, han/honom – työskentelyn fokuksina toimivat esim. sukupuolen, seksuaalisuuden ja suhteiden moninaisuus sekä intersektionaalisuus ja marginalisoimisen vastustamisen voimavarat. Yhteistyössä Terapiatalo Quu:n kanssa Sateenkaaripsykologi tarjoaa mm. transsensitiviistä lyhytterapiaa. Hän on opiskellut myös nais- ja sukupuolentutkimusta ja on kiinnostunut lisäksi urheilu- ja liikuntapsykologian aihepiireistä.
(Pronominit englanniksi ja ruotsiksi: he, han)

Keskustelu C: Sukupuolenkorjaushoitojen historiaa.

Veronica Pimenoff
Eläkkeellä oleva antropologi ja psykiatrian erikoislääkäri, perehtynyt sateenkaari-ihmisten hoidon historiaan ja osallistunut kliiniseen tutkimukseen ja hoitoon Suomessa 1980-luvulta alkaen.

Jan Wickman
Väitteli tohtoriksi sosiologian oppiaineessa Åbo Akademissa 2002. Väitöskirja ’Transgender Politics: The Construction and De-Construction of Binary Gender in the Finnish Transgender Community’ käsitteli transihmisten kollektiivista itseymmäryksen rakentumista yhteisön sisäisessä julkisuudessa. Tutkimustyössään hän on sittemmin käsitellyt Suomen nykyisin voimassa olevan translain syntyprosessia, pohjoismaista queer-aktivismia sekä trans- ja queer-tutkimuksen suhdetta. Viime vuosikymmenen aikana opetus on kuitenkin ollut etualalla. Viimeiset neljä lukuvuotta Wickman on toiminut ylioptistonlehtorina Svenska social- och kommunalhögskolanissa Helsingin Yliopistossa.
(Pronominit englanniksi ja ruotsiksi: he/him/his, han/honom/hans)

Keskustelu D: Homoseksuaalisuuden pitkä sairausleima.

Olli Stålström
Stålström on kokenut 5 vuotta omakohtaista psykoanalyysiä neljä kertaa viikossa 1970-75 ja tehnyt väitöskirjan psykoanalyyttisen sairausleiman historiasta vuonna 1997. Hän on kirjoittanut toista sataa artikkelia samasukupuolisen rakkauden syrjinnästä sekä ollut toimittajana kymmenessä HY:n kirjastossa olevassa tietoteoksessa lääketieteen sosiologian alalta. Hänellä on lisäksi yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto vuodelta 1989 kansainvälisenä vertailututkimuksena siitä, miten HIV/AIDS -ilmiö käsiteltiin ruohonjuuritason liikkeiden sekä viranomaisten välisessä diskurssissa Australian eri osavaltioiden ja territorioiden välillä sekä toisaalta Suomessa kansalaisliikkeiden ja valtiovallan välillä vuonna 1983 alkunsa saaneessa HIV/AIDS-ilmiössä. 
(Pronominit englanniksi ja ruotsiksi: he, han)
www.ollistalstrom.net

Jussi Nissinen
VTK, psykoterapeutti. Toiminut Setassa sosiaalisihteerinä vuosina 1986-89, pääsihteerinä vuosina 2002-05 ja Sinuiksi tuki- ja neuvontapalvelluiden nettineuvonnassa 2013-17 sekä yksityisenä psykoterapeuttina 2013-20.
(Pronominit englanniksi ja ruotsiksi: he, han)

Keskustelu E: Demedikalisaatio 2000-luvulla.

Antti Kauppinen
Antti Kauppinen on pitkän linjan sateenkaariaktivisti. Toiminut Amnestyn sateenkaariverkoston koordinaattorina, kirjoittanut Suomen vanhimman fetissijärjestön MSC Finlandin 40-vuotishistoriikin ja toimii tällä hetkellä mm. ECMC:n eli eurooppalaisten homofetissikerhojen kattojärjestön sihteeristössä sekä käy aktiivisesti Venäjällä sateenkaarimielenosoituksissa.

Minna-Maaria Lax
Minna-Maaria on mies-nainen, joka tuli kaapista 15 vuotta sitten. Tie ohjautui DreamwearClubiin, jonka puheenjohtajana hän toimi 2009-2015. Kauden ensimmäinen haaste oli tautiluokitus, josta pyrittiin eroon. Moninaisten vaiheiden jälkeen haave näki päivänvalon toukokuussa 2011.
Aktivistiuran jälkeen tie vei urheilun pariin, ei katsojaksi vaan tekijäksi. Taitoluistelun saralla on päästy jo kansainvälisiin kisoihin saakka, ja baletissa Kuopion aikuisryhmä kilpailee ja esiintyy aktiivisesti.
Motto: “Mennään tekemään, eikä vaan puhumaan!”
(Pronominit englanniksi ja ruotsiksi: she/he, hon/han)

Aikku Meura
Aikku Meura on Intersukupuolisten ihmisoikeudet – ISIO ry:n hallituksen jäsen ja tekee museotyön ohessa intersukupuolisuusaktivismia esimerkiksi Instagramissa @inter.netti -tilillä.
(Pronominit englanniksi ja ruotsiksi: she/they, hon/hen)


Fasilitoijat ja muut henkilöt

Kaura Raudaskoski
Hankekoordinaattori (Sateenkaarihistoria näkyväksi), Sateenkaarihistorian ystävät ry:n sihteeri. Kuvataidepedagogi, filosofi, yhteisöpedagogi.
(Pronominit englanniksi ja ruotsiksi: they, hen)

Riikka Taavetti
Postdoc-tutkija Helsingin yliopistossa sukupuolentutkimuksen tieteenalalla. Riikka on seksuaalisuuden historiaan, queer-historiaan sekä muistin politiikkaan erikoistunut historiantutkija. Hän on tutkinut suomalaista ja virolaista queer-muistitietoa sekä suomalaista ja ruotsalaista seksitutkimuksen historiaa. Tällä hetkellä hän työskentelee SEXDEM-tutkimushankkeessa, jossa hän tutkii demokratiaan liittyviä käsitteitä homoseksuaalisuutta koskevassa poliittisessa keskustelussa Virossa ja Ruotsissa. Riikka on Sateenkaarihistorian ystävät ry:n hallituksen jäsen.
(Pronominit englanniksi ja ruotsiksi: she/they, hon/hen)

Kerttu Tarjamo
Kerttu Tarjamo on Setan pääsihteeri. Sateenkaariaktivismin Kerttu on aloittanut 2000-luvun alussa Helsingin seudun Setassa. Hän on työskennellyt kymmenisen vuotta sateenkaari-ihmisten ihmisoikeuksien parissa Setan lisäksi Euroopan neuvostossa ja ulkoasianhallinnossa. Kerttu on sateenkaarihistorian ystävät ry:n perustajajäsen ja on aiemmin työskennellyt Suomen historian tutkijana Jyväskylän yliopistossa.

Ville Syrjäläinen
AV-tuotanto, striimauspalvelut.
https://www.centredeville.com