Etusivu / Sateenkaarihistorian ystävät / Vuosikertomukset / Vuosikertomus 2020

Vuosikertomus 2020

Sateenkaarihistorian ystävät ry, Queerhistoriens vänner rf

Y-tunnus 3137523-5 

c/o Seta ry
Pasilanraitio 5, 2. krs
00240 Helsinki

Sihteeri Kaura Raudaskoski 
sihteeri@sateenkaarihistoria.fi 
puh. 045 7831 7571

Puheenjohtaja Tuula Juvonen
puheenjohtaja@sateenkaarihistoria 

Toimintakertomus 2020

Sateenkaarihistorian ystävät ry, ruotsiksi Queerhistoriens vänner rf, perustettiin 20.1.2020 ja rekisteröitiin 10.8.2020. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuden historian tuntemusta sekä sateenkaarihistorian ja queerhistorian tutkimusta, tallentamista ja esittämistä. 

Yhdistyksen jäsenet ja jäsenyydet 

Yhdistyksellä on 9 perustajajäsentä, ja vuoden 2020 loppuun mennessä yhteensä 25 jäsentä. Jäsenistön kartuttaminen viivästyi koronan vuoksi, ja käynnistyi varsinaisesti vasta vuonna 2021. Jäsenrekisteriä ylläpidetään GDPR-säädösten mukaisesti Flomembers-järjestelmällä. Yhdistyksellä on käytössään postituslistat, joilla se tavoittaa hallituksensa ja jäsenistönsä. Yhdistyksen arkisto on hallituksen yhteiskäytössä ja sitä ylläpidetään Google Drivessa.

Vuonna 2020 hallitukseen kuuluivat seuraavat varsinaiset jäsenet:

puheenjohtaja Tuula Juvonen 

varapuheenjohtaja Riikka Taavetti    

sihteeri Kaura Raudaskoski  

Eva Isaksson 

Katri Kivilaakso 

Rita Paqvalén

Ulla Rohunen

ja seuraavat varajäsenet

Seppo Mallenius       

Ulla Rohunen 

Alexandra Stang 

Rahastonhoitaja Kerttu Tarjamo 

SHY hyväksyttiin Setan jäsenjärjestöksi elokuussa 2020.

Yhdistyksen toiminta

Yhdistyksen hallitus kokoontui vuonna 2020 viisi kertaa suunnittelemaan ja linjaamaan yhdistyksen toimintaa. Vuosikokous pidettiin 7.5.2020. 

Yhdistyksen toiminta keskittyi 2020 yhdistyksen verkkosivujen ja tietopalvelun rakentamiseen, merkkivuoden 2021 suunnitteluun sekä sateenkaarihistoriakuukauden koordinoimisteen. 

Yhdistyksen tarkoitusta on vuonna 2020 toteutettu seuraavasti:

Yhdistyksen verkkosivujen ylläpito ja tietopalvelu

Sateenkaarihistoriaa esittelevän verkkosivuston ylläpitäminen osoitteessa https://sateenkaarihistoria.fi/ on keskeinen osa yhdistyksen toimintaa. Sivujen arkkitehtuurin suunnitteli puheenjohtaja Tuula Juvonen, sivujen toteutuksen suunnitteli ja vei läpi sihteeri Kaura Raudaskoski ja sivujen saavutettavuuden tarkasti hallituksen jäsen Eva Isaksson. Palveluntarjoajan valintaan osallistui lisäksi Seppo Mallenius. Verkkosivujen ruotsinkielistä osuutta koordinoi hallituksen jäsen Rita Paqvalén, joka myös käänsi sivujen pohja- ja taustatekstit. Sisältöjen keruihin ja muokkauksiin osallistui koko hallitus.

Sivuja päivitettiin jatkuvasti seuraavista teemoista: Historiaa (sis. Arkistot ja kokoelmat; Museotoiminta ja näyttelyt; Tutkimuskirjallisuutta; Elämäkertoja; Kaunokirjallisuutta) ja Työkaluja (Kirjastoille; Arkistoille; Museoille; Opettajille; Esityksiä ja luentoja). Lisäksi sivuilla on osio Sateenkaarihistoriakuukausi (tapahtumakalentereineen ja arkistoineen), sekä sateenkaarihistorian aikajana. Sivuilla julkaistaan myös tutkijoiden ja muiden toimijoiden blogikirjoituksia sateenkaarihistoriasta. 

Vuoden 2020 loppuun mennessä yhdistys julkaisi verkkosivuillaan sateenkaarihistorian kokoelmiin ja niiden käyttöön opastavia blogikirjoituksia muistiorganisaatioilta, joista yksi julkaistiin myös ruotsiksi: 

 • Työväen Arkisto: Työväen Arkisto sateenkaarihistorian tallentajana 
 • Työväenmuseo Werstas: Museolahjoituksella osaksi historiaa!; Museoesine kantaa mukanaan viestejä
 • Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto: Tietoarkiston aineistoilla voi tutkia sateenkaarihistoriaa sotienjälkeisestä Suomesta nykypäivään 

Vuoden 2020 loppuun mennessä julkaisimme lisäksi tutkijoiden blogikirjoituksia seuraavilta tutkijoilta, joista yksi julkaistiin myös ruotsiksi: 

 • Peter Edelberg, professori, historia, Kööpenhaminan yliopisto: Tukholman valtionarkisto ja RFSL:n kokoelmat
 • Tuula Juvonen, sukupuolentutkimuksen yliopistonlehtori, Tampereen yliopisto: Sateenkaarihistorian ystävät ry aloittaa toimintansa; “Alas rottapsykiatria” – vapautuspäivät 1981
 • Tuula Juvonen & Riika Taavetti: Mitä on sateenkaarihistoria?
 • Riikka Taavetti, VTT, poliittinen historia, Helsingin yliopisto: Kellarikomerosta arkistoon

Teimme periaatepäätöksen siitä, että vuonna 2021 laajemmista asiantuntijakirjoituksista maksetaan kirjoittajille 300 € palkkio. 

Verkkosivuilla on ollut vuoden 2020 aikana 1541 kävijää ja 6905 yksittäistä vierailua.

Viestintä ja media

Verkkosivujen lisäksi yhdistyksellä on Facebook-sivut osoitteessa https://www.facebook.com/sateenkaarihistoria  ja Instagram-tili tunnuksella @sateenkaarihistoria. Hallitus päivittää Facebook-sivuja yhdessä, ja niillä oli vuoden 2020 loppuun mennessä 849 seuraajaa (17 % kasvu vuoden alusta). Lokakuussa 2020 aloittanutta Instagram-tiliä ylläpitää yhdistyksen seuran sihteeri Kaura Raudaskoski, ja tilillä oli vuoden 2020 loppuun mennessä arviolta 400 seuraajaa. Yhdistyksen toiminnassa käytetään aihetunnisteita #sateenkaarihistoria, #queerhistoria, #queerhistory. 

Perinteisemmän yleisön saavuttamiseksi yhdistys on laatinut lehdistötiedotteita ja ilmoitellut tapahtumistaan Agricola – Suomen humanistiverkko -portaalissa sekä Uniqueer-postituslistalla.

Yhdistyksen hallituksen jäsenet ovat antaneet haastatteluja eri medioille seuraavasti: 

Sateenkaarihistoriakuukauden koordinointi

Yksi keskeisistä yhdistyksen perustamiseen johtaneista syistä oli tarve siirtää Suomessa vuonna 2018 aloitetun sateenkaarihistoriakuukauden koordinointi Seta ry:n ja Kulttuuria kaikille -palvelun harteilta. Vuonna 2020 Sateenkaarihistorian ystävät jakoi kuukauden koordinointivastuun Työväenmuseo Werstaan kanssa. Koronapandemian aiheuttamat poikkeusolot hankaloittivat muistiorganisaatioiden toimintaa, mistä kärsi myös sateenkaarihistoriakuukauden viettäminen. Yhdistys ylläpiti verkkosivuillaan tapahtumakalenteria, jossa yhteensä 21 tahoa markkinoi 29 eri tapahtumaansa. 

Omat yleisötilaisuudet

Yhdistys järjesti vuonna 2020 useita etätapahtumia jäsenilleen ja laajemmalle yleisölle. Näitä olivat: 

 • 8.6.2020, Merkkivuosi 2021 ideointia sidosryhmien kanssa, Zoomissa (12 osallistujaa)
 • 1.11.2021 Sateenkaarihistoriakuukauden avajaiset ja verkkosivujen julkistaminen, Zoomissa (24 osallistujaa)
 • 27.11.2020 Ensiesittelyssä Sateenkaarihistorian hakusanakirja, alustajina Tuula Juvonen, Ida Korppineva, Mandi Markkanen, Zoomissa (28 osallistujaa)
 • 8.12.2020 Glögitapaaminen jäsenille ja sidosryhmille ja Merkkivuosi 2021:n ideointia, Zoomissa (17 osallistujaa)

Tapahtumiin osallistui ihmisiä ympäri Suomea, ja ne saivat kiinnostuneen ja innostuneen vastaanoton. Tapahtumien avulla yhdistys saattoi sekä tiedottaa toiminnastaan että kerätä ideoita ja solmia yhteistyökumppanuksia vastaisen varalle. 

Yhteistyökumppanuudet

Koska yhdistyksen tarkoitus on edistää sateenkaarihistorian tallentamista, tutkimista ja näkyvyyttä, yhteistyön tekeminen muistiorganisaatioiden kanssa on yksi sen toiminnan keskeisistä painopisteistä. Vuonna 2020 toiminta keskittyi tulevan merkkivuoden 2021 toteutuksen suunnitteluun ja sille rahoituksen hakemiseen. Lisäksi merkkivuodesta tiedotettiin ennakolta sekä sateenkaarihistoriakuukauden vietosta tutuille yhteistyökumppaneille että uusille tahoille muun muassa Museopostin välityksellä. 

Yhdistyksen hallituksen jäsenet ovat pitäneet asiantuntijaluentoja yhteistyökumppaneidensa järjestämissä tilaisuuksissa

 • Pride-luento Kansallismuseolle otsikolla “Moninainen menneisyys: Suomalaista sateenkaarihistoriaa rakentamassa” 11.9. (Tuula Juvonen ja Riikka Taavetti) 

Yhdistys on saanut pyyntöjä konsultoida erilaisia muistiorganisaatioita. Näihin se reagoi vaihtelevasti, riippuen toimeksiannon laajuudesta ja jäsenten mahdollisuudesta vastata pyyntöihin. Vuonna 2020 yhteydenottoja tuli seuraavasti:

 • Kansallismuseo: perusnäyttelyn arvioiminen sateenkaarinäkökulmasta – jouduimme kieltäytymään koko näyttelysuunnitelman arvioinnista aikataulusyistä, mutta yhdistyksen varapuheenjohtaja Riikka Taavetti kommentoi suunnitelmaa valikoidun osin
 • Keravan Taide- ja museokeskus Sinkka: sateenkaarevien löytöjen asiasanoittamisesta arkiston käyttämässä kokoelmaohjelmistossa – ohjeistimme hyviin käytäntöihin
 • Museovirasto: osoitti kiinnostusta koulutuspalveluihin, joita emme kyenneet tarjoamaan ilmaiseksi
 • Hämeenlinnan kaupunginmuseo: paikallisen sateenkaarihistorian keruu verkkolomakkeella – ohjeistimme hyviin käytäntöihin

Yhdistys ehdotti yhteistyötä seuraaville muistiorganisaatioille:

 • KAVI: C-kaseteille tallennettujen lesbo- ja homoradio-ohjelmien keruu ja arkistointi – asia edelleen kesken vuoden 2020 lopussa

Muista yhteistyöhankkeista katso myös kohta Yhdistyksen talous. 

Tuimme Setan ja sen jäsenjärjestöjen kannanottoja koskien translain muutosta. 

Yhdistyksen talous

Yhdistyksellä ei ole omaa omaisuutta, joten toiminta nojaa jäsenmaksuihin ja myönnettyihin apurahoihin. Vuonna 2020 apurahojen hakemisesta kantoivat puheenjohtajan ja sihteerin lisäksi vastuuta erityisesti Rita Paqvalén ja Riikka Taavetti. Yhdistys haki ja sai apurahoja seuraavasti: 

 • Setan jäsenavustus, yhdistystoiminnan kuluihin – myönnettiin 400 € vuodelle 2020
 • Setan projektiavustus, verkkosivujen täydentämiseen – myönnettiin 1 500 € vuodelle 2020
 • Koneen Säätiö, Sateenkaarihistoria näkyväksi -hanke – myönnettiin 180 000 € vuosille 2021–2022
 • Svenska Kulturfonden, merkkivuoden 2021 tapahtumiin – myönnettiin 10 000 € vuodelle 2021
 • Oscar Öflundin säätiö, merkkivuoden 2021 toteuttamiseen  – ei myöntöä
 • Wihurin säätiö, merkkivuoden 2021 toteuttamiseen – ei myöntöä
 • Museovirasto, Avustukset yhteisöjen kulttuuriperintöön ja kulttuuriympäristöön liittyviin hankkeisiin, Queer tila -hanke, yhteistyössä Arkkitehtuurimuseon kanssa 10 250 € – ei myöntöä

Lisäksi osallistuimme yhteistyökumppanina rahoitushakemuksiin seuraavien tahojen kanssa: 

 • Historioitsijat ilman rajoja – Historiadialogihanke, yhteinen tilaisuus merkkivuosi 2021:n teemoista