Ohjeet kirjoittajille

Sateenkaarihistorian ystävät ry. perustettiin vuonna 2020 edistämään sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuutta koskevan historian tuntemusta sekä sateenkaarihistorian ja queerhistorian tallentamista, tutkimista ja esittämistä. 

Julkaisemme verkkosivustollamme sijaitsevassa Sateenkaarihistorian ystävien kirjoituksia -verkkolehdessä tutkimukseen perustuvaa yleistajuista tietoa suomalaisesta sateenkaarihistoriasta ja sen lähteistä. 

Lehden kirjoitukset palvelevat suuren yleisön lisäksi erityisesti tutkijoita, muistiorganisaatioita ja oppilaitoksia. 

Julkaisemme seuraavanlaisia tekstilajeja:

Tekstilaji:Kirjoittajapalkkio:
Artikkelit ovat tutkijoiden omiin tutkimuksiin perustuvia lyhyitä (n. 1000–1200 sanaa) tieteellisiä artikkeleja sateenkaarihistorian teemoista300 e
Puheenvuorot ovat eri kirjoittajien lyhyitä (n. 400–700 sanaa) puheenvuoroja sateenkaarihistorian tallentamisesta, tutkimisesta tai opettamisesta150 e
Arvostelut ovat eri kirjoittajien arvioita sateenkaarihistoriaa käsittelevistä kulttuurituotteista kuten kirjoista, elokuvista, esityksistä ja tv- tai radiosarjoista100 e
Esittelyt ovat muistiorganisaatioiden kirjoittamia esittelyjä kokoelmistaan ja niiden käytettävyydestä
Tiedotteet ovat yhdistyksen ja yhteistyökumppanien toimialaan liittyviä tiedotteita

Ohjeet

Julkaistavaksi tarjottavat tekstit tulee kirjoittaa informatiivisesti ja yleistajuisesti. Tieteellisissä artikkeleissa käytetään lähdeviitteitä (sisäviitteet) ja/tai niiden loppuun lisätään kirjallisuusluettelo. Julkaisemme tekstejä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. 

Käsikirjoitukset lähetetään osoitteeseen info@sateenkaarihistoria.fi. Sateenkaarihistorian ystävien kirjoituksia -verkkolehden päätoimittaja on Tuula Juvonen ja toimitussihteeri Kaura Raudaskoski. Toimitusneuvostoon kuuluvat Sateenkaarihistorian ystävien hallituksen jäsenet Eva Isaksson, Antti Kauppinen, Jean Lukkarinen, Rita Paqvalén, Minna Sannikka, Kari Silvola ja Emil Uuttu.

Liitä käsikirjoituksen mukaan:

Kuvituskuva: Kuvan tulisi olla riittävän suuri ja vaakamuotoinen, mielellään kuvasuhteeltaan 16:9, jotta se näkyy eri alustoilla oikein. Kuva lisää tekstin saavutettavuutta mm. hakukoneiden kautta. Tarvittaessa verkkolehden toimitus voi tuottaa kuvituskuvan tai auttaa olemassa olevien kuvien mukauttamisessa.

Lyhyt bioteksti: Maksimissaan parin virkkeen mittainen kuvaus kirjoittajan suhteesta aiheeseen, ammattitaustasta tai tulokulmasta.