Aikamatkalle Sateenkaarihistorian hakusanakirjan avulla

Kuvakaappaus sateenkaarihistorian hakusanakirjassta.

Kansalliskirjaston digitoimat lehdet ovat potentiaalinen aarrearkku sateenkaarihistorian tutkijoille. Sanomalehdissä on 1900-luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä kirjoitettu toistuvasti seksuaalisiin tekoihin syyllistyneistä rikollisista homoseksuaaleista, pohdittu lääketieteen mahdollisuuksia hoitaa sairaita homoseksuaaleja, aprikoitu syitä naisten miesmäisyyteen tai miesten naismaisuuteen ja kerrottu kanssaihmisten yllättäen paljastuneista vääristä sukupuolista. Näitä pikku-uutisia on kuitenkin ollut todella työlästä seuloa esiin satojen tuhansien uutisten seasta – eikä sähköisistäkään hauista ole apua, jos etsijällä ei ole valmiiksi tietoa siitä, millä sanoilla ”homoseksualisteista”, ”sairalloisista ominaisuuksista”, ”mies-naisista” tai ”hermapfroditeista” on 1900-luvun alkupuolella puhuttu.

Sateenkaarihistorian hakusanakirja auttaa kiinnostuneita pääsemään kiinni menneeseen kielenkäyttöön. Sanakirjaa varten on kerätty lumipallohakuja tekemällä sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuteen liittyvää sanastoa vuosina 1904–1939 julkaistuista Helsingin Sanomista.

Sanakirjan sanalistaa selaamalla voi tutustua tuolloista asenneilmapiiriä kuvaavaan sanomalehtisanastoon, ja sanaa klikkaamalla voi lukea myös lauseen, jossa sana esiintyi asiayhteydessään. Sanakirja kertoo myös lehden ilmestymispäivän ja uutisen sivunumeron, jonka perusteella alkuperäisen tekstin voi kuka vaan etsiä luettavakseen Kansalliskirjaston digilehtikokoelmasta tai paikallisen kirjaston sanomalehtikokoelmasta.

Sanakirjan sanalistoista voi tehdä aikarajattuja hakuja eri vuosilta tai vuosikymmeniltä. Sen avulla voi tutkia esimerkiksi sitä, kuinka kansallissosialistien valtaannousu Saksassa näkyi homoseksuaalisuuteen liittyvissä suomalaisissa uutisissa ja niiden välittämissä asenteissa.

Sanasto-osion lisäksi sanakirjassa on myös kulttuurielämää käsittelevä alasivu. Sieltä löytyy tietoa muun muassa uutiskynnyksen ylittäneestä homoseksuaalisuutta käsitelleestä kaunokirjallisuudesta tai teatteri- ja musiikkikappaleista. Lisäksi kulttuuriosiossa on listattu niiden henkilöiden nimiä, jotka ovat olleet osallisena teosten tuottamisessa.

Arkistoja hyödyntäville tutkijoille taas voi olla hyötyä hakusanakirjan osioista, johon on kirjattu erilaisia organisaatioita, jotka ovat olleet tekemisissä sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuden kanssa. Jos näiden organisaatioiden arkistot ovat säilyneet julkisissa päätearkistoissa, niitä tutkimalla voi olla mahdollista löytää alkuperäisiä asiakirjoja uutisten käsittelemistä tapahtumista.

Näiden lisäksi hakuja voi tarkentaa esimerkiksi paikkakunnan, kulttuurityöntekijän ammatin tai teoslajin mukaan. Myös asiasanojen mukaisten hakujen tekeminen on mahdollista. Lisätietoja hakutoiminnoista, asiasanoista ja hakusanakirjan laatimisesta löydät sen välilehdiltä Käyttöohje ja Valinnat. Hakusankirjan johdannon lukeminen puolestaan taustoittaa sateenkaarihistorian hakusanakirjan käsittelemää ajanjaksoa suhteessa nykypäivään.

Hakusanakirjaan listattuja sanoja ja ilmauksia voi luonnollisesti käyttää apuna tehtäessä hakuja muihinkin digitoituihin paikallislehtiin tai aikakausilehtiin. Sanaston tunteminen voi auttaa tulkitsemaan paremmin myös julkaisemattomassa kirjeenvaihdossa ja päiväkirjoissa käytettyjä kryptisiä kiertoilmauksia. Lehdissä julkaistut uutiset voivat ohjata tutkijat myös uusien henkilöarkistojen ääreen, mahdollistaen näin niiden kätkemän sateenkaarevan historian löytämisen. Kuulen mielelläni, mitä mieltä olet Sateenkaarihistorian hakusanakirjasta.

Sateenkarihistorian hakusanakirjaa voi käyttää vapaasti verkossa. Linkin löydät sivulta sateenkaarihistoria.fi/hakusanakirja, ja jatkossa hakusanakirja löytyy sateenkaarihistoria.fi-verkkosivuille upotettuna samasta osoitteesta.

Kansalliskirjaston kaikille avoimiin digikokoelmiin voi jokainen tehdä omia hakujaan. Ne löytyvät osoitteesta
https://digi.kansalliskirjasto.fi/etusivu

Tuula Juvonen
dosentti, Tampereen yliopisto
Sateenkaarihistorian hakusankirja -työryhmän vetäjä
puheenjohtaja@sateenkaarihistoria.fi

Sateenkaarihistorian ystävien kirjoituksia on verkkolehti, jota Sateenkaarihistorian ystävät ry julkaisee osoitteessa sateenkaarihistoria.fi/verkkolehti.

Lisätietoa verkkolehdestä

Ohjeet kirjoittajille

ISSN 2737-3908