Kuolinpesän hoito

Ihminen jättää usein jälkeensä paljon tavaraa ja muistoja. Joskus ne sisältävät arvokkaita jyväsiä sateenkaarihistoriasta – näkökulmia, jotka liian usein joutuvat unohduksiin.

Jos epäilet läheisesi kuolinpesässä olevan sateenkaarielämästä kertovaa aineistoa, kuten valokuvia, kirjeitä, päiväkirjoja, asiakirjoja, esineitä tai vaikkapa asusteita, pidä huolta, ettei niitä heitetä menemään. Triviaaleiltakin tuntuvat aineistot voivat liittyä merkittäviin yhteiskunnallisiin tapahtumiin ja arvokkaisiin historiallisiin näkökulmiin.

Aineiston voi helposti lahjoittaa ammattilaisten ylläpitämään arkistoon. Suomessa sateenkaarihistorian aineistoja kerää keskitetysti kaksi muistiorganisaatiota:

Työväen Arkisto (asiakirjat, valokuvat)
Työväenmuseo Werstas (esineet, kirjeet, päiväkirjat, valokuvat)

Sateenkaarihistorian aineistoista harmillisen suuri osa on päätynyt tuhotuksi tai kaatopaikalle, mikä hankaloittaa sateenkaarihistorian tutkimusta. Työväen Arkistoon tai Työväenmuseo Werstaaseen kannattaa olla varmuuden vuoksi yhteydessä, jos epäilee läheisen kuolinpesässä olevan sateenkaarielämästä kertovia aineistoja.

Aineistoa voi kernaasti lahjoittaa myös itse eläessään Työväen Arkistolle ja Työväenmuseo Werstaalle.