Kuolinpesän hoito

Ihminen jättää usein jälkeensä paljon tavaraa ja muistoja. Joskus ne sisältävät arvokkaita jyväsiä sateenkaarihistoriasta – näkökulmia, jotka liian usein joutuvat unohduksiin.

Jos arvelet tai tiedät läheisesi kuolinpesässä olevan sateenkaarielämästä kertovaa aineistoa, kuten valokuvia, kirjeitä, päiväkirjoja, asiakirjoja, esineitä tai vaikkapa asusteita, pidä huolta, ettei niitä heitetä menemään. Triviaaleiltakin tuntuvat aineistot voivat liittyä merkittäviin yhteiskunnallisiin tapahtumiin ja arvokkaisiin historiallisiin näkökulmiin.

Aineiston voi helposti lahjoittaa ammattilaisten ylläpitämään museoon tai arkistoon. Suomessa sateenkaarihistorian aineistoja kerää keskitetysti kaksi tahoa:

Työväen Arkisto (asiakirjat, valokuvat)
Työväenmuseo Werstas (esineet, valokuvat, kirjeet, päiväkirjat)

Lue Työväen arkiston muistitiedon tallentamisohjeet verkkolehden kirjoituksesta Tallenna itse koettua ja elettyä sateenkaarihistoriaa.

Sateenkaarihistorian aineistoista harmillisen suuri osa on päätynyt tuhotuksi tai kaatopaikalle, mikä hankaloittaa sateenkaarihistorian tutkimusta. Työväen Arkistoon tai Työväenmuseo Werstaalle kannattaa olla varmuuden vuoksi yhteydessä, jos läheisen kuolinpesässä on mahdollisesti sateenkaarielämästä kertovia aineistoja.

Aineistoa voi kernaasti lahjoittaa myös itse eläessään Työväen Arkistolle ja Työväenmuseo Werstaalle. Itse lahjoittaminen on aineiston säilymisen kannalta ideaalia, sillä tällöin myös aineiston oikea konteksti tulee tallennettua.