Tutkimuskirjallisuutta ja opinnäytteitä

Kerro meille suomalaista sateenkaarielämää ennen 2000-lukua käsittelevästä tutkimuskirjallisuudesta tai opinnäytteistä sähköpostitse (info@sateenkaarihistoria.fi) tai sivun alalaidassa olevalla lomakkeella.

Oletko sateenkaarihistorian tutkija? Liity tutkijalistalle!


Tutkimuskirjallisuutta ja raportteja

Aarnipuu, Tiia (2010) Sinivalkoisissa höyhenissä – suomalainen drag. Like Kustannus Oy.

Aarnipuu, Tiia (2008) Trans – Sukupuolen muunnelmia.  Like Kustannus Oy.

Borgström, Eva & Markusson, Manna Winkvist (toim.) (2018) Den kvinnliga tvåsamhetens frirum. Kvinnopar i kvinnorörelsen 1890–1960. Appell förlag.

Hagman, Sandra (2016) Seitsemän kummaa veljestä. Kertomuksia suomalaisen homoseksuaalisuuden historiasta. Helsinki: Gaudeamus.

Hapuli, Ritva (1989) Naisia rakastavat naiset. Lesbolaisuuden ja siihen liittyneenä homoseksuaalisuuden määrittäminen Euroopassa vuosien 1880-1930 välisenä aikana. Tasa-arvojulkaisuja, Sarja D, Naistutkimusraportteja, 1989, 1. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö.

Hautanen, Tarja (2005) Yksityistilaisuus: Turkulaisten homojen ja lesbojen kulttuurihistoriaa. Perustuu Turun yliopistossa 2004 hyväksyttyyn pro gradu -työhön. Seta-julkaisuja 18. Helsinki: Seta.

Hekanaho, Pia Livia & Mustola, Kati & Lassila, Anna & Suhonen, Marja (toim.) (1996) Uusin silmin. Lesbinen katse kulttuuriin. Helsinki: Yliopistopaino.

Hirschfeld, Magnus (1914) Die Homosexualität des Mannes und des Weibes. Handbuch der gesamten Sexualwissenschaft in Einzeldarstellungen, Band III. Louis Marcus Verlagsbuchhandlung.

Holopainen, Tiina & Lehtonen, Jukka & Myöhänen, Merja & Salonen, Kari (eds.) (1989) What´s That Got to Do with My Gender? Talks and essays by Richard Dyer, Rhoda Unger, Aili Nenola, Marja Keränen and others. Turku: Turun yliopiston ylioppilaskunnan julkaisusarja.

Irni, Kuura (2001) Sukupuoliusko: Valta, sukupuoli ja pyhä avioliitto lesbo- ja homoliittokeskustelussa. Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja 69. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.

Juvonen, Tuula (2015) Kaapista kaapin päälle. Homoseksuaaliset ihmiset ja heidän oikeutensa edustuksellisessa politiikassa. Tampere: Vastapaino.
Katso myös Juvosen haastattelu

Kalha, Harri (2005) Tapaus Magnus Enckell. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Kalha, Harri (2012) Tom of Finland. Taidetta seksin vuoksi. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Kangasvuo, Jenny (2012) Tahto elinvoimaan ja ajan henkeen! Oululaista homohistoriaa 1970-luvulta. Oulun Seta.

Kaskisaari, Marja (1995) Lesbokirja: vieras, minä ja moderni. Tampere: Vastapaino.

Kauppinen, Antti (2016) MSC Finland Tom’s Club. Neljäkymmentä vuotta historiaa. MSC Finland Tom’s Club.

Keskisarja, Teemu (2011) Kyynelten kallio. Kertomuksia seksistä ja väkivallasta. Helsinki: Siltala.

Kuosmanen, Paula (2000) Äitien ja lesbojen arkipäivän tilanteita: Performatiivis-diskursiivinen tarkastelu. Tasa-arvojulkaisuja, Naistutkimusraportteja 1/2000. Helsinki: Tasa-arvoasiain neuvottelukunta, Sosiaali- ja terveysministeriö.

Laakkonen, Johanna; Kukkonen, Aino; Rauhamaa, Raisa; Korppi-Tommola, Riikka; Suhonen, Tiina; Hämeenniemi, Eero; Kuusisaari, Harri; Miettinen, Jukka O; Reitala, Heta; Weckman, Joanna (2021) Se alkoi joutsenesta — Sata vuotta arkea ja unelmia Kansallisbaletissa. Karisto/Otava.

Laakonen, Pekka & Piela, Ull & Lahti, Pirkko (toim.) (1990) Hullun kirjoissa. Näkökulmia suomalaiseen kylähulluuteen. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Lehtonen, Jukka (toim.) (1999) Homo Fennicus: miesten homo- ja biseksuaalisuus muutoksessa. Helsinki: Tasa-arvoasiain neuvottelukunta, STM.

Lehtonen, Jukka & Nissinen, Jussi & Socada, Maria (toim.) (1997) Hetero-olettamuksesta moninaisuuteen – lesbot, homot, bi- ja trans-ihmiset sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakkaina. Helsinki: Edita.

Luopa, Pauliina (1994) Lesboidentiteetin kehitys näkyväksi ja avoimeksi elämäntavaksi. Historiallinen ja elämänkaarellinen tarkastelu. SETA-julkaisut 3.Helsinki: Seksuaalinen tasavertaisuus SETA.

Löfström, Jan (1999) Sukupuoliero agraarikulttuurissa. ”Se nyt vaan on semmoinen”. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Löfström, Jan (toim.) (1998) Scandinavian homosexualities. Essays on gay and lesbian studies. New York: Harrington Park Press.

Melanko, Valdemar (2012) Puistohomot: raportti Helsingin 1960-luvun homokulttuurista. SKS.

Mustola, Kati & Pakkanen, Johanna (toim.) (2007) Sateenkaari-Suomi: Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen historiaa. Helsinki: Like.

Nikkanen, Hanna & Järvi, Antti (2014) Karanteeni: kuinka aids saapui Suomeen. Helsinki: Siltala, 2014.

Oikarinen, Tikli (2019) Ei tietoa eikä vaihtoehtoja : Selvitys intersukupuolisten ihmisten oikeuksista ja kokemuksista. Oikeusministeriön julkaisuja, Selvityksiä ja ohjeita 2019:3.

Paqvalén, Rita (toim.) (2018) Minns du? Vårt queera kulturarv och arkivens roll. Service Kultur för alla publications 3/2018.

Paqvalén, Rita (2021) Queera minnen: essäer om tystnad, längtan och motstånd. Helsingfors: Schildts & Söderströms.

Parhi, Katariina (2019) Sopeutumattomat: Psykopatian historia Suomessa. Siltala.

Raittila, Kaisa (2020) Yhteyden rakentajat. Kohti kaikille avointa kirkkoa. Helsinki: Kirjapaja.

Rimpiläinen, Tuomas (2015) Messukylän veriteko ja muita rikostarinoita Suomesta. Gummerus.

Rydström, Jens & Mustola, Kati (toim.) (2007) Criminally Queer: Homosexuality and Criminal Law in Scandinavia 1842–1999. Amsterdam: Aksant. Kokoteksti saatavilla verkossa: Criminally Queer – Homosexuality and Criminal Law in Scandinavia, 1842-1999.

Saarinen, Terhi (1994) Alussa oli kellari. Viisi helsinkiläistä lesbotarinaa. Helsinki: SETA.

Saloheimo, Anukatariina & Puttonen, Vilma (toim.) (2021) Vaatteista aatteiksi: Dreamwear Club DwC ry 1996–2021. Dreamwear Club DwC ry:n 25-vuotishistoriikki.

Sievers, Kai & Stålström, Olli (toim.) (1984) Rakkauden monet kasvot: Homoseksuaalisesta rakkaudesta, ihmisoikeuksista ja vapautumisesta. Espoo: Weilin+Göös.

Taavetti, Riikka (2015) ”Olis siistiä, jos ei tarttis määritellä…” Kuriton ja tavallinen sateenkaarinuoruus. Nuorisotutkimusseuran/Nuorisotutkimusverkoston verkkojulkaisuja 81, Seta-julkaisuja 25. Helsinki: Nuorisotutkimusseura /Nuorisotutkimusverkosto & Seta.

Timosaari, Niina (2017) Edvard Westermarck. Totuuden etsijä. Helsinki Gaudeamus.

Vainio-Korhonen, Kirsi & Lahtinen, Anu (2015) Lemmen ilot ja sydämen salat. Suomalaisen rakkauden historiaa. Helsinki: WSOY.

Väitöskirjoja

Carlson, Mikko (2014) Paikantuneita haluja. Seksuaalisuus ja tila Christer Kihlmanin tuotannossa. Väitöskirja. Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja 114. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.

Hagman, Sandra (2014) Seven queer brothers : narratives of forbidden male same-sex desires from modernizing Finland 1894-1971. European University Institute PhD Thesis.

Huotari, Kari (1999) Positiivista elämää. Hiv-tartunnan saaneiden selviytyminen arjessa. Väitöskirja. Sosiaalipolitiikan laitoksen tutkimuksia 2/1999. Helsinki: Helsingin yliopisto.

Juvonen, Tuula (2002) Varjoelämää ja julkisia salaisuuksiaVäitöskirja. Tampere: Vastapaino.

Järvelä, Juha (2013) Kaksi maailmaa? Sukupuoli Mika Waltarin kirjailijakuvassa, teksteissä ja niiden vastaanotossa 1925–1939. Suomen historian väitöskirja. Jyväskylä Studies in Humanities 206, Jyväskylän yliopisto.

Kangasvuo, Jenny (2014) Suomalainen biseksuaalisuus: käsitteen ja kokemuksen kulttuuriset ehdot. Väitöskirja. Universitatis Ouluensis B12. Oulu: Oulun yliopisto.

Kihlman, Asta (2019) Kolme tutkielmaa sukupuolesta. Identitettipolitiikka Beda Stjernschantzin, Sigrid af Forsellesin ja Ellen Thesleffin taiteessa. Väitöskirja. Turku: Turun yliopisto.

Kuhlefelt, Eva (2018) Dekadens och queer i Hagar Olssons tidiga prosa. Dissertation. Helsingfors: Helsingfors universitet.

Mauriala, Vesa (2005) Uutta aikaa etsimässä. Individualismi, moderni ja kulttuurikritiikki tulenkantajien elämässä 1920– ja 1930-luvuilla. Väitöskirja. Helsinki: Gaudeamus 2005.

Parhi, Katariina (2018) Born to be deviant: histories of the diagnosis of psychopathy in Finland. Väitöskirja. Humaniora B 163, Acta Universitatis Ouluensis.

Tihinen, Juha-Heikki (2008) Halun häilyvät rajat: Magnus Enckellin maalausten maskuliinisuuksien ja feminiinisyyksien representaatioista ja itsen luomisesta. Väitöskirja. Helsinki: Helsingin yliopisto.

Sorainen, Antu (2005) Rikollisia sattumalta? Naisten keskinäistä haureutta koskevat oikeudenkäynnit 1950-luvun Itä-Suomessa. Väitöskirja. Helsinki: Helsingin yliopisto.

Stang, Alexandra (2015) Possibilities, Silences: The Publishing and Reception of Queer Topics in Finland during the Interwar Years (and Beyond). Väitöskirja. Helsinki: Helsingin yliopisto.

Stålström, Olli (1997) Homoseksuaalisuuden sairausleiman loppu. Helsinki: Gaudeamus.

Taavetti, Riikka (2018) Queer Politics of Memory: Undisciplined Sexualities as Glimpses and Fragments in Finnish and Estonian Pasts. Poliittisen historian väitöskirja. Publications of the Faculty of Social Sciences 87. Helsinki: University of Helsinki.

Uimonen, Minna (2000) Hermostumisen aikakausi. Neuroosit 1800- ja 1900-lukujen vaihteen suomalaisessa lääketieteessä. Väitöskirja. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Muita opinnäytteitä

Ahonen, Ellen (1974) Poikkeava sukupuolisuus Hymyssä, Kaks’plussassa, Kotiliedessä ja Uudessa naisessa 1969–1972. Sanomalehtiopin tutkielma kevätlukukaudella 1974. Tampereen yliopisto.

Hepolampi, Virva (2008) Sellaisten asioitten rajalla, joista ei puhuttu”: Lesbian Representation in Finnish Fiction Translations from English before 1970. Department of English Translation Studies, MA Thesis. Turku: University of Turku.

Juutistenaho, Julius (2016) Suomen kansa kuolee sukupuuttoon, kun miehet ovat keskenään.” Seksuaalivähemmistöjä käsittelevät lehtikirjoitukset homoseksuaalisuuden dekriminalisointiprosessin aikana vuosina 1970–1971 sekä sairausluokituksen poistamisen yhteydessä vuosina 1979–1981. Suomen historian pro gradu -tutkielma, Jyväskylän Yliopisto.

Juvonen, Tuula (1995) Sukupuoli ja halu Hilda Käkikosken kirjeenvaihdossa ja päiväkir­joissa. Pro gradu. Sosiaali- ja terveysministeriön tasa-arvojulkaisuja, Sarja D: Naistutkimusraportteja 1/1994. Helsinki: Painatuskeskus.

Kaartinen, Auli (1988) Lesbosadomasokismi elämänkaaren tasolla Suomessa. Ulostulo, identiteetti ja elämänyhteyden subjektiiviset puolet. Sosiologian pro gradu -työ. Tampere: Tampereen yliopisto.

Kauppila, Pauliina (1997) Sapfo-lista viestintäympäristönä. Viestintätieteiden pro gradu -työ. Vaasa: Vaasan yliopisto.

Laitinen, Lene (2021) Bella ja minä: Toini Topeliuksen tyttökirja naisten ja tyttöjen keskinäisten suhteiden peilinä 1800-luvun lopun Suomessa. Historian pro gradu -tutkielma, Helsingin yliopstio.

Larsson, Ritva (1996) Hyvä lesbo, rekkakuski ja heterot. Toivotun ja kielletyn lesbouden hahmottaminen. Sosiologian pro gradu -työ. Tampere: Tampereen yliopisto.

Lehtonen, Jukka (1995) Seksuaalivähemmistöt koulussa. Pro gradu. Seta-julkaisut 6. Helsinki: SETA ry.

Lindeman, Meri (2017) Homoässä, hintonaatio ja heiluvat kädet : kansanlingvistisiä käsityksiä suomenkielisten homomiesten puheesta. Pro gradu -tutkielma. Suomen kielen tutkinto-ohjelma, Viestintätieteiden tiedekunta, Tampereen yliopisto. 

Lukkarinen, Jean (2021) Kirjeenvaihtoa, vertaistukea ja vaikutustoimintaa. Dreamwear Club ry, sukupuolivähemmistöjen toimijuus ja toiminnan tilat Suomessa vuosina 1990-2011. Pro gradu -tutkielma. Kulttuurihistoria, Turun Yliopisto.

Manner, Ilse (2002) Ennen näkymättömät: Naisaktivistien toimintakokemuksia Setan alkuajoilta. Yhteiskuntapolitiikan laitoksen pro gradu -tutkielma. Joensuu: Joensuun yliopisto.

Martikainen, Minna (2016) Lainsuojattomuudesta sukupuolineutraaliin avioliittoon – seksuaalivähemmistöjen aseman kehitys lainsäädännössä. Opinnäytetyä, Liiketalouden koulutusohjelma. Joensuu: Karelia-ammattikorkeakoulu.

Pirttijärvi, Anssi (2011) Asiallisen tiedon antaja: Seksuaalinen tasavertaisuus 1974–1981. Poliittisen historian pro gradu -tutkielma. Turku: Turun yliopisto. 

Reinikainen, Marjo-Riitta Katriina (1993) Homo- ja lesboidentiteetin mahdollisuudet – tiedon merkitys identiteetille. Yhteiskuntapolitiikan pro gradu -työ. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.

Saarinen, Terhi (1991) Suomalaisen homo‐ ja lesboliikkeen poliittiset strategiat: vastarinnan mahdollisuudet ja rajat. Sosiologian pro gradu ‐tutkielma. Helsingin yliopisto.

Taavetti, Riikka (2013) Rivien välistä. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen historian tutkimuksen lähteet ja suomalaiset arkistoratkaisut. Pro gradu -tutkielma, Humanistinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto.

Tolvanen, Juhapekka (2007) Kotileikkejä ja lastenkasvatuspuuhia : kevään 1996 homoliittokeskustelu Suomen sanomalehdistössä. Sosiologian pro gradu, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, Jyväskylän yliopisto.

Artikkeleita

Dahlberg, Julia & Timosaari, Niina (2014) ”Kaikkihan tiesivät että Edvard-setä oli homo!” Seksuaalisuuden tutkiminen lähdekriittisenä ongelmana. Teoksessa Heini Hakosalo & Seija Jalagin & Marianne Junila & Heidi Kurvinen (toim.) Historiallinen elämä: Biografia ja historiantutkimus. Historiallinen arkisto 141. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2014, 98-112.

Etu-Sihvola, Heli (2017) Queer–arkeologia – kummajaisesta osaksi uutta holistista tutkimussuuntausta? Kalmistopiiri.

Försti, Teija (2006) Lesbokulttuuri Unionissa 1970–1990-luvuilla. Teoksessa Minna Hagner & Teija Försti Suffragettien sisaret. Helsinki: Naisasialiitto Unioni, 255–271.

Haasjoki, Pauliina (2009) Ambivalenssin ”arvoituksellinen sulo”: Hagar Olssonin Silkkimaalaus. Avain 3–4/2009, 45–59.

Hyttinen, Elsi (2020) Miesten kanssa kulkevat miehet. Junapummikuvaukset, 1910-luku ja queerNiin & näin 27:2, 63–75.

Juvonen, Tuula (2020) Frågor till transhistorieskrivningen. Astra 102(2020):3, 37–39.

Juvonen, Tuula (1994) Malminkadun bolaagissa on jotain hullusti. Naisten rakkaussuhteista vuosisadan vaihteessaNaistutkimus-Kvinnoforskning 7:3, 36–43.

Juvonen, Tuula (2004) Nyt se näkyy, nyt taas ei. Heteronormatiivisuus ja homoseksuaalisuuden esillepano Helsingin SanomissaTiedotustutkimus 27(2), 34–55.

Juvonen, Tuula (2006) Ruotsalaistaudin kourissa. Heteromaskuliinisuuden jälleenrakentaminen 1950- luvun Suomessa. Teoksessa Karonen, Petri & Tarjamo, Kerttu (toim.) Kun sota on ohi. Sodista selviytymisen ongelmia ja niiden ratkaisumalleja 1900- luvulla. Historiallinen arkisto 124. Helsinki: SKS, 310–340.

Juvonen, Tuula (2019) Homoseksuaalien asema Suomessa vuonna 1968. Teoksessa Maarit Leskelä-Kärki & Marika Ahonen & Niko Heikkilä (eds.) Toivon ja raivon vuosi 1968. Työväenhistorian ja perinteen tutkimuksen seura 33, 87–95.

Juvonen, Tuula (2017) Sisäpiirihaastattelu. Teoksessa Hyvärinen, Matti & Nikander, Pirjo & Ruusuvuori, Johanna (toim.) Tutkimushaastattelun käsikirja. Tampere: Vastapaino, 396–408.

Juvonen, Tuula & Mustola, Kati (1996) Nainen katsoo naistaNaistutkimus-Kvinnoforskning 9:2, 30–34.

Juvonen, Tuula & Vuori, Jaana (2000) Tieteen päivä oikeudessa: tarinoita siitä, kuinka oikeuteen päädytäänNiin & näin. Filosofinen aikakauslehti. 7:1, 17–21.

Juvonen, Tuula (1994) Ruumiita, sukupuolia ja hermafrodiittejaNaistutkimus-Kvinnoforskning 8:4, 14–28.

Järvi, Antti (2018) Mummo on murhattu! Helsinki: Long Play Media.

Kalmistopiiri (2021) Hattulan Suontaan miekkahauta kertoo varhaiskeskiajan sukupuoliroolien joustavuudesta. Kalmistopiiri.

Kangasniemi, Hanna (1989) Toinen nainen: Lesbouden representaatio elokuvassa JäähyväisetNaistutkimus–Kvinnoforskning 2:4, 4–16.

Kaskisaari, Marja (1997) Homoparisuhdekeskustelu – diskurssi ja performatiivi. Teoksessa Eeva Jokinen (toim.) Ruumiin siteet: Tekstejä eroista, järjestyksistä ja sukupuolesta. Tampere: Vastapaino, 233–253.

Kelosaari, Artemis (2019) Jäätikön pojatNuori Voima 3–4, 50–57.

Lehtonen, Jukka (2014) Muistot ja ajallisuus – Setan nuorten toiminta muutoksessa. Pervot perinteet -teemanumero, SQS 8:1–2, 44–57.

Lehtonen, Jukka (1998) Heteroseksuaalisuus oppikirjoissa – lähtökohtana ei-heteroseksuaalisten nuorten kokemukset. Teoksessa Helve, Helena (toim): Nuorten arki ja muuttuvat rakenteet. Nuorisotutkimus 2000. Helsinki: Suomen Nuorisotutkimusseura ry.159-191

Lehtonen, Jukka (1998) Young People’s Definitions of Their Non-Heterosexuality. In Helve, Helena (toim.): Unification and Marginalisation of Young People. Youth Research 2000 Programme. Helsinki: The Finnish Youth Research Society. 185-192.

Lehtonen, Jukka (1999) Piilossa ja näkyvissä. Seksuaalisuuden kirjo koulussa. Teoksessa Tolonen, Tarja (toim.): Suomalainen koulu ja kulttuuri. Tampere: Vastapaino. 203-227.

Lehtonen, Jukka (1999) Pojista miehiä koulun heterojärjestyksessä. Teoksessa Jokinen, Arto (toim.): Mies ja muutos. Kriittisen miestutkimuksen teemoja. Tampere: Tampere University Press, 121-147.

Lehtonen, Jukka (1998) Nuoret ei-heteroseksuaaliset miehet ja homoidentiteetin mallit. Psykologia, 33(6), 421-429.

Lehtonen, Jukka (1999) Ei-heteroseksuaalisuus ja koulu ylioppilaskokelaiden mielikuvissa. Nuorisotutkimus, 17(3), 29-45.

Lehtonen, Jukka (1995) Nuoret suomalaiset heterokoulussa. Nuorisotutkimus, 13(4), 9-20.

Lintunen, Tiina & Rentola, Kimmo (2021) Lydia Virtanen Karkkilan profeettana ja keisarina. Naisen toiminnan tila ja rajat miesvaltaisessa työläisyhteisössä. Teoksessa Kaihovirta, Matias & Lintunen, Tiina (toim.) (2021) Työväki ja seksi. Turenki: Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura.

Löfström, Jan (1990) Seksuaalisuus, poikkeavuus ja historiantutkimusHistoriallinen Aikakauskirja 88, 323–327.

Löfström, Jan (2015) Miten päätellä, onko hiljaisuus vaikenemista? ”Homoseksuaalisuus” agraarikulttuurin perinneaineistoissa. Teoksessa Antti Häkkinen & Mikko Salasuo (toim.) Salattu, hävetty, vaiettu. Miten tutkia piilossa olevia ilmiöitä. Tampere: Vastapaino.

Oksanen, Sofi (2006) Olisiko jo aika poistaa kinkyseksi sairausluokituksesta? Teoksessa Höykinpuro, Taru (toim.) (2006) Kivun kauneus. Helsinki: Like, 129–138.

Parhi, Katariina (2018) Boyish Mannerisms and Womanly Coquetry: Patients with the Diagnosis of Transvestitismus in the Helsinki Psychiatric Clinic in Finland, 1954–68. Medical History, 62(1), 50-66.

Parhi, Katariina (2018) Diagnoosi: Homosexualitas 320.6. Homoseksuaalisuuden tulkinnasta ja hoidosta Helsingin psykiatrian klinikalla 1954–1968SQS – Suomen Queer-tutkimuksen Seuran Lehti, 12:1–2, 58-63. 

Parhi, Katariina ja Sudenkaarne, Tiia (2020) Sukupuolen ja seksuaalisuuden lääketieteellisiä tulkintoja – Queer-bioetiikka ja haavoittuvuuden kerrokset historiallisissa psykiatrisissa potilaskertomuksissa. niin & näin 2020:2 (verkko-osio), 145-153.

Saarinen, Terhi (1990) Alussa oli kellari. Helsinkiläisen lesboyhteisön historiaaNaisten Ääni  1990(2), 24–28.

Saarinen, Terhi (1992) Suomalainen lesboliike: Näkymättömästä seksuaalivähemmistöstä naisliikkeen osaksi! Teoksessa Johanna Suorsa (toim.) Vox feminae: Feministiantologia. Helsinki: Naisten kulttuuriyhdistys, 46–51.

Sorainen, Antu (2014) Two cities of Helsinki? One Liberally Gay and one Practically Queer? Teoksessa Matt Cook & Jennifer Evans (toim.) Queer Cities, Queer Cultures: Europe Post 1945. London: Continuum, 211–239.

Taavetti, Riikka (2018) Suvaitsevaisuuden soturi. Tom of Finlandin ilo ja häpeä satavuotiaassa SuomessaEnnen ja nyt 2.

Taavetti, Riikka (2018) Queer-historian avoimet menneisyydet. Teoksessa Elina Hakoniemi & Ilkka Kärrylä & Kristiina Silvan & Riikka Taavetti (toim.) Menneet tulevaisuudet. Ajankohta: Poliittisen historian vuosikirja 2018, Helsingin yliopisto.

Taavetti, Riikka (2021) ”Jotta meidät muistettaisiin sellaisina kuin elimme”: Queerit äänet ja muistitietoarkistojen hiljaisuudet. SQS – Suomen Queer-Tutkimuksen Seuran Lehti, 15:1–2, 37–53.

Ylikotila, Anna-Kaisa (2021) Tapaus Haataja ja miehen moraalinen mitta: Miesoppilaiden ja opettajien konfliktit opettajaseminaareissa 1920- ja 1930-luvuilla. Teoksessa Kaihovirta, Matias & Lintunen, Tiina (toim.) (2021) Työväki ja seksi. Turenki: Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura.


Vinkkaa

Kerro meille suomalaista sateenkaarielämää ennen 2000-lukua käsittelevästä tutkimuskirjallisuudesta tai opinnäytteistä: