1973

  • tehnyt

Psyken tamperelainen paikallisjärjestö Vagabondi perustetaan.

 

Åbo Akademissa valmistuu Ewa Ehrstedtin ja Bo Mellbergin pro gradu -tutkielma De homosexuellas sociala ställning i Finland, jonka tekemistä Psyke oli tukenut jakamalla kyselylomakkeita.