1894

  • tehnyt

Naisten ja miesten homoseksuaaliset teot kriminalisoiva laki astuu voimaan. Eurooppalaisessa viitekehyksessä myös naisten keskinäisten seksuaalisuhteiden kriminalisointi oli harvinaista.

 

Ks. esimerkiksi seuraavat lähteet:

 

Löfström, Jan (1991) ”’…silloinkin Kun Sitä Naispuolinen Henkilö Harjoittaa…’: Naisten Homoseksualisuuden Kriminalisointi Suomessa 1888-1889.” Naistutkimus 4, no. 3 (1991): 18-26,.

 

Virtanen, Johanna (2008) Luonnotonta haureutta : samaan sukupuoleen kohdistuneen halun määrittäminen Suomessa vuosina 1880-1920. Pro gradu -opinnäytetyö, Jyväskylän yliopisto.